Copied

Status: Normal
VESTFORSYNING A/S
25952200
Nupark 51, 7500 Holstebro
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
VESTFORSYNING A/S er aktiv indenfor Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (701010). Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje ejerandele i selskaber og koncerner, der udøver forsyningsvirksomhed og aktiviteter med nær tilknytning til forsyningsvirksomhed. Selskabet har endvidere som formål at udøve erhvervsmæssig virksomhed med nær tilknytning til forsyningsvirksomhed inden for de i lovgivningen herom til enhver tid fastsatte rammer. Selskabets virksomhed skal udøves på kommercielle vilkår.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 29.05.2023
Status
NORMAL.
Etableret
01.01.2001 (22 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
12.000.000,00 (DKK)
(30.12.2014)
Ansatte
15, 2018 (årsværk: 3)
15, kvt. 3. 2019 (årsværk: 3)
15, mdr. 9. 2019 (årsværk: 3)
Kønsfordeling
Mænd: 85 %
Kvinder: 15 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

9.346'

Primær drift

3.952'

Årets resultat

62.521'

Aktiver

3.390''

Kortfristede aktiver

12.162'

Egenkapital

3.387''

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

484 %

Regnskab etc.
29.05.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, stor virksomhed
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (3 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (30.05.2022)
Årsrapport 2020 (10.06.2021)
Årsrapport 2019 (03.06.2020)
Årsrapport 2018 (28.05.2019)
Årsrapport 2017 (04.06.2018)
Årsrapport 2016 (24.05.2017)
Årsrapport 2015 (26.05.2016)
Statstidende
29.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
29.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Christian Hagelskjær 15.08.2019 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Søren Boel Olesen 01.01.2022 bestyrelsesmedlem
Ole Gade 01.01.2022 bestyrelsesmedlem
Rasmus Gamst Beltofte 01.01.2022 bestyrelsesmedlem
Thomas Nørholt Jensen 01.01.2022 bestyrelsesmedlem
Kamilla Stuhr Sønderup 01.01.2022 bestyrelsesmedlem
Erik Frost Hansen 01.01.2022 bestyrelsesmedlem
Pernille Rüsz Bloch 01.01.2022 formand
Karsten Filsø 01.01.2022 næstformand
Per Tolstrup Albertsen 01.01.2018 bestyrelsesmedlem
Bjarne Sørensen 01.01.2014 bestyrelsesmedlem
Finn Orvad 05.01.2010 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
Erik Jensen 01.01.2001
Henrik Steen Jensen 01.01.2001
Steffen Ebdrup 01.01.2001
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Holstebro kommune (CVR 29189927) Aktiv 01.01.2007 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
MULTIFORSYNING A/S (CVR 35253602) NORMAL 22.05.2013 100,00% 100,00%
VESTFORSYNING ERHVERV A/S (CVR 26350697) NORMAL 05.09.2005 100,00% 100,00%