Copied
 
Finanstilsynet
# Virksomhedsområde
Antal
1 Accessoriske forsikringsformidlere 1594
2 Forsikringsformidlere 605
3 AIF 568
4 Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.) 359
5 Agent i Danmark 334
6 FAIF 166
7 Investeringsrådgivere 57
8 Skadesforsikringsselskaber 52
9 Fondsmæglerselskaber 50
10 UCITS 49
11 Filial af udenlandsk selskab 43
12 Finansielle holdingvirksomheder 38
13 Filial af udenlandsk Kreditinstitut 28
14 Livsforsikringsselskaber og pensionskasser 28
15 AIF (selvforvaltende) 27
16 Finansiel rådgiver 21
17 Firmapensionskasser 18
18 Boligkreditformidlere 17
19 Udbyder af betalingstjenester med begrænset tilladelse 15
20 Pengeinstitutter 14
21 Udbyder af valutavekslingsvirksomhed 14
22 Investeringsforvaltningsselskaber 12
23 Pantebrevsselskaber 11
24 Investeringsselskaber (fra udlandet - efter artikel 32 i MiFID-direktivet) 9
25 Betalingsinstitutter 7
26 Realkreditinstitutter 7
27 Udsteder af elektroniske penge med begrænset tilladelse 6
28 Fælles datacentraler 6
29 Depositar § 46, stk 3 5
30 Grundkursusudbyder 5
31 Udbyder af kontooplysningstjenester 5
32 Ejendomskreditselskaber 4
33 Administrationsselskaber (fra udlandet) 4
34 Investeringsselskaber (fra udlandet – efter artikel 35 i MIFID II-direktivet) 3
35 E-penge-institutter 2
36 AIF (fra udlandet) 2
37 Filial af E-pengeinstitut (fra udlandet) 2
38 Markedsplads 2
39 Filial af betalingsinstitut (fra udlandet) 2
40 Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) 1
41 Clearing- og registreringsvirksomhed 1
42 Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 1
43 Filial af udenlandsk finansieringsinstitut 1
44 Sparevirksomheder 1
45 Garantifonde 1
46 Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) 1
47 Forsikringsformidlere (fra udlandet) 1
48 Filial af udenlandsk forsikringsmæglervirksomhed 1
49 Skibsfinansieringsinstitut 1