Copied
 
Finanstilsynet
#Virksomhedsområde
Antal
1Accessoriske forsikringsformidlere1594
2Forsikringsformidlere605
3AIF568
4Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.)359
5Agent i Danmark334
6FAIF166
7Investeringsrådgivere57
8Skadesforsikringsselskaber52
9Fondsmæglerselskaber50
10UCITS49
11Filial af udenlandsk selskab43
12Finansielle holdingvirksomheder39
13Filial af udenlandsk Kreditinstitut28
14Livsforsikringsselskaber og pensionskasser28
15AIF (selvforvaltende)27
16Finansiel rådgiver21
17Firmapensionskasser18
18Boligkreditformidlere17
19Udbyder af betalingstjenester med begrænset tilladelse15
20Pengeinstitutter14
21Udbyder af valutavekslingsvirksomhed14
22Investeringsforvaltningsselskaber12
23Pantebrevsselskaber11
24Investeringsselskaber (fra udlandet - efter artikel 32 i MiFID-direktivet)9
25Betalingsinstitutter7
26Realkreditinstitutter7
27Udsteder af elektroniske penge med begrænset tilladelse6
28Fælles datacentraler6
29Depositar § 46, stk 35
30Grundkursusudbyder5
31Udbyder af kontooplysningstjenester5
32Ejendomskreditselskaber4
33Administrationsselskaber (fra udlandet)4
34Investeringsselskaber (fra udlandet – efter artikel 35 i MIFID II-direktivet)3
35E-penge-institutter2
36AIF (fra udlandet)2
37Filial af E-pengeinstitut (fra udlandet)2
38Markedsplads2
39Filial af betalingsinstitut (fra udlandet)2
40Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)1
41Clearing- og registreringsvirksomhed1
42Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)1
43Filial af udenlandsk finansieringsinstitut1
44Sparevirksomheder1
45Garantifonde1
46Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)1
47Forsikringsformidlere (fra udlandet)1
48Filial af udenlandsk forsikringsmæglervirksomhed1
49Skibsfinansieringsinstitut1