Copied
 
 
Finanstilsynet
#Virksomhedsområde
Antal
1Accessoriske forsikringsformidlere1595
2Forsikringsformidlere605
3AIF568
4Hvidvaskregister (udlånsvirksomheder mv.)359
5Agent i Danmark336
6FAIF166
7Investeringsrådgivere57
8Pengeinstitutter57
9Skadesforsikringsselskaber55
10Finansielle holdingvirksomheder53
11Fondsmæglerselskaber50
12UCITS49
13Filial af udenlandsk selskab43
14Filial af udenlandsk Kreditinstitut28
15Livsforsikringsselskaber og pensionskasser28
16AIF (selvforvaltende)27
17Finansiel rådgiver21
18Firmapensionskasser18
19Boligkreditformidlere17
20Betalingsinstitutter16
21Udbyder af betalingstjenester med begrænset tilladelse15
22Udbyder af valutavekslingsvirksomhed14
23Investeringsforvaltningsselskaber12
24Pantebrevsselskaber11
25Investeringsselskaber (fra udlandet - efter artikel 32 i MiFID-direktivet)9
26Realkreditinstitutter7
27Udsteder af elektroniske penge med begrænset tilladelse6
28Fælles datacentraler6
29Depositar § 46, stk 35
30Grundkursusudbyder5
31Udbyder af kontooplysningstjenester5
32Ejendomskreditselskaber4
33Administrationsselskaber (fra udlandet)4
34Investeringsselskaber (fra udlandet – efter artikel 35 i MIFID II-direktivet)3
35E-penge-institutter2
36AIF (fra udlandet)2
37Filial af E-pengeinstitut (fra udlandet)2
38Markedsplads2
39Filial af betalingsinstitut (fra udlandet)2
40Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD)1
41Clearing- og registreringsvirksomhed1
42Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)1
43Filial af udenlandsk finansieringsinstitut1
44Sparevirksomheder1
45Garantifonde1
46Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)1
47Forsikringsformidlere (fra udlandet)1
48Filial af udenlandsk forsikringsmæglervirksomhed1
49Skibsfinansieringsinstitut1