Copied
 
 
FAQ

Formål med min Profil?

Formålet er at demokratisere adgangen til erhvervsinformationer om dansk erhvervsliv ved gratis og simpelt, at give alle adgang til ajourførte og overskuelige profiler af samtlige virksomheder og erhvervspersoner i Danmark. Forhåbningen er, at øget transparens og bedre adgang til information giver virksomheder og privatpersoner en større indsigt og derved et bedre udgangspunkt for at vurdere samhandelspartnere og modparter generelt.

Datakilder til min Profil?

Profiler indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Profiler indhenter og sammenstiller data fra offentligt tilgængelige registre ved brug af API'er. CVR-data og regnskabsdata hentes ved brug af en system til system adgang.

Min Profil?

Din Profil består af informationer fra CVR-registret. Vi viser dine erhvervsrelationer, ejerskab og roller i bestyrelser, direktioner, som stifter m.m.

Konkurshistorik på min Profil?

På din Profil fremgår din konkurshistorik. Konkurshistorikken viser den andel af dine virksomhedsrelationer der er gået konkurs/tvangsopløst. Konkurshistorikken er inddelt efter antal måneder fra din udtræden frem til og med konkursen. Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering, hvor du har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.

Relationer på min Profil?

På din Profil fremgår dine relationer, der består af alle de personrelationer du har via de virksomheder hvor du har et ejerskab eller indgår i ledelsen (direktion og bestyrelse). For hver af disse virksomheder viser vi din relation til den nuværende ledelse.

Min Profil i en google-søgning?

Googles generering af titler og beskrivelser (eller "uddrag") til sider sker helt automatisk. Formålet med uddraget og titlen er at repræsentere og beskrive hvert resultat bedst muligt og forklare, hvordan det har noget at gøre med brugerens forespørgsel. Google anvender en række forskellige kilder til disse oplysninger, f.eks. beskrivende oplysninger i titel- og metatags for hver side. De kan også anvende oplysninger, der er offentligt tilgængelige, eller oprette udvidede resultater baseret på opmærkningen på siden. Google kan ikke manuelt ændre titler eller uddrag for bestemte websites, men de forsøger altid at gøre dem så relevante som muligt. Vi kan være med til at forbedre kvaliteten af den titel og det uddrag der vises for vores sider, ved at følge Googles overordnede retningslinjer for dette – og det har vi gjort. Vi kan ikke rette eller bestemme hvad Google viser.

Adressebeskyttelse på min Profil?

Vi kan ikke fjerne eller rette informationer på din Profil, da informationer hentes direkte fra CVR. Ændringer hos CVR vil automatisk fremgå på din Profil. Ønsker du ikke at din adresse er offentligt tilgængelig, giver CVR automatisk adressebeskyttelse til personer, der registrerer ”Navne- og adressebeskyttelse” i CPR (Det Centrale Personregister). Beskyttelsen søges hos kommunen via borger.dk.

”Personers navne- og adresseoplysninger fremgår af CVR, medmindre adressen er hemmelig i CPR. Det er som udgangspunkt et lovkrav, at dine navne- og adresseoplysninger fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), hvis du er registeret som enten stifter, ledelsesmedlem, ejer og/eller fuldt ansvarlig deltager. Dette gælder for både aktive og ophørte selskaber/virksomheder. Hvis du har navne- og adressebeskyttelse i Det Centrale Personregister (CPR), får du dog automatisk beskyttelsen af din privatadresse overført til Det Centrale Virksomhedsregister. Det betyder, at din privatadresse ikke bliver offentliggjort i CVR, så længe beskyttelsen i CPR er gældende.” Kilde: CVR.

Databeskyttelsesforordningen?

Databeskyttelsesforordningen gælder for al behandling af personoplysninger, der helt eller delvis foretages ved hjælp af automatisk databehandling, og på anden ikke-automatisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register, jf. forordningens artikel 2, stk. 1. Da Profiler digitalt indsamler, videreformidler, og i visse tilfælde bearbejder oplysninger fra offentlige tilgængelige registre, er Profiler dataansvarlig for behandlingen af de omhandlede oplysninger, og behandlingen er omfattet af databeskyttelsesforordningens anvendelsesområde.

Dataansvarlig?

Profiler er en privat dataansvarlig og kan som udgangspunkt lovligt indsamle, registrere, bearbejde og videregive personoplysninger, der er indhentet fra offentligt tilgængelige registre som eksempelvis Statstidende, CVR o. lign. jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, så kan en (privat) dataansvarlig som udgangspunkt lovligt behandle, herunder indsamle, registrere, bearbejde og videregive, personoplysninger, der er indhentet fra offentligt tilgængelige registre som eksempelvis CVR.

Urigtige oplysninger på min Profil?

Såfremt der fremgår urigtige oplysninger på din Profil, skal du i første omgang henvende dig til den myndighed som er ansvarlig for det pågældende register, da Profiler indhenter oplysningerne herfra. Næsten alle informationer rettes direkte på virk.dk.

Ret til indsigelse vedr. min Profil?

Da behandlingen af oplysninger fra offentligt tilgængelige registre normalt er lovlig, anser vi kun din indsigelse for berettiget, såfremt du har helt særlige grunde som taler for at Profiler som dataansvarlige ikke må behandle oplysningerne om dig.

Klage til Datatilsynet vedr. min Profil?

Er du utilfreds med den måde hvorpå vi behandler dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk)

Øvrige spørgsmål

Kontakt Profiler hvis du har spørgsmål.