Copied
 
Brancheanalyser
# Branche Kode Hovedbranche
1 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 011100 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
2 Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde 011300 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
3 Dyrkning af tekstilplanter 011600 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
4 Dyrkning af andre etårige afgrøder 011900 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
5 Dyrkning af druer 012100 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
6 Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter 012400 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
7 Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder 012500 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
8 Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer 012700 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
9 Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter 012800 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
10 Dyrkning af andre flerårige afgrøder 012900 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
11 Planteformering 013000 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
12 Avl af malkekvæg 014100 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
13 Avl af andet kvæg og bøfler 014200 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
14 Avl af heste og dyr af hestefamilien 014300 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
15 Avl af får og geder 014500 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
16 Avl af smågrise 014610 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
17 Produktion af slagtesvin 014620 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
18 Fjerkræavl 014700 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
19 Kenneler 014910 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
20 Avl af pelsdyr mv. 014920 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
21 Blandet drift 015000 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
22 Serviceydelser i forbindelse med planteavl 016100 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
23 Serviceydelser i forbindelse med husdyravl 016200 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
24 Forarbejdning af afgrøder efter høst 016300 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
25 Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd 016400 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
26 Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed 017000 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
27 Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter 021000 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
28 Skovning 022000 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
29 Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer 023000 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
30 Serviceydelser til skovbrug 024000 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
31 Havfiskeri 031100 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
32 Ferskvandsfiskeri 031200 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
33 Havbrug 032100 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
34 Ferskvandsbrug 032200 Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
35 Indvinding af råolie 061000 Råstofindvinding
36 Indvinding af naturgas 062000 Råstofindvinding
37 Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme 072900 Råstofindvinding
38 Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer 081100 Råstofindvinding
39 Grus- og sandgravning: indvinding af ler og kaolin 081200 Råstofindvinding
40 Indvinding og agglomerering af tørv 089200 Råstofindvinding
41 Saltindvinding 089300 Råstofindvinding
42 Anden råstofindvinding i.a.n. 089900 Råstofindvinding
43 Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas 091000 Råstofindvinding
44 Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding 099000 Råstofindvinding
45 Forarbejdning af svinekød 101110 Fremstillingsvirksomhed
46 Forarbejdning af andet kød 101190 Fremstillingsvirksomhed
47 Forarbejdning og konservering af fjerkrækød 101200 Fremstillingsvirksomhed
48 Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter 101300 Fremstillingsvirksomhed
49 Fremstilling af fiskemel 102010 Fremstillingsvirksomhed
50 Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel 102020 Fremstillingsvirksomhed
51 Forarbejdning og konservering af kartofler 103100 Fremstillingsvirksomhed
52 Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft 103200 Fremstillingsvirksomhed
53 Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager 103900 Fremstillingsvirksomhed
54 Fremstilling af olier og fedtstoffer 104100 Fremstillingsvirksomhed
55 Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer 104200 Fremstillingsvirksomhed
56 Mejerier samt ostefremstilling 105100 Fremstillingsvirksomhed
57 Fremstilling af konsumis 105200 Fremstillingsvirksomhed
58 Fremstilling af mølleriprodukter 106100 Fremstillingsvirksomhed
59 Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter 106200 Fremstillingsvirksomhed
60 Industriel fremstilling af brød: kager mv. 107110 Fremstillingsvirksomhed
61 Fremstilling af friske bageriprodukter 107120 Fremstillingsvirksomhed
62 Fremstilling af tvebakker og kiks: fremstilling af konserverede kager, tærter mv. 107200 Fremstillingsvirksomhed
63 Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer 107300 Fremstillingsvirksomhed
64 Fremstilling af sukker 108100 Fremstillingsvirksomhed
65 Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer 108200 Fremstillingsvirksomhed
66 Forarbejdning af te og kaffe 108300 Fremstillingsvirksomhed
67 Fremstilling af smagspræparater og krydderier 108400 Fremstillingsvirksomhed
68 Fremstilling af færdigretter 108500 Fremstillingsvirksomhed
69 Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad 108600 Fremstillingsvirksomhed
70 Fremstilling af andre fødevarer i.a.n. 108900 Fremstillingsvirksomhed
71 Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr 109100 Fremstillingsvirksomhed
72 Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr 109200 Fremstillingsvirksomhed
73 Destillation, rektifikation og blanding af alkohol 110100 Fremstillingsvirksomhed
74 Fremstilling af vin af druer 110200 Fremstillingsvirksomhed
75 Fremstilling af cider og anden frugtvin 110300 Fremstillingsvirksomhed
76 Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer 110400 Fremstillingsvirksomhed
77 Fremstilling af øl 110500 Fremstillingsvirksomhed
78 Fremstilling af malt 110600 Fremstillingsvirksomhed
79 Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske 110700 Fremstillingsvirksomhed
80 Fremstilling af tobaksprodukter 120000 Fremstillingsvirksomhed
81 Forbehandling og spinding af tekstilfibre 131000 Fremstillingsvirksomhed
82 Vævning af tekstiler 132000 Fremstillingsvirksomhed
83 Efterbehandling af tekstiler 133000 Fremstillingsvirksomhed
84 Fremstilling af trikotagestoffer 139100 Fremstillingsvirksomhed
85 Fremstilling af boligtekstiler 139210 Fremstillingsvirksomhed
86 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler 139220 Fremstillingsvirksomhed
87 Fremstilling af tæpper 139300 Fremstillingsvirksomhed
88 Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer 139400 Fremstillingsvirksomhed
89 Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler 139500 Fremstillingsvirksomhed
90 Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler 139600 Fremstillingsvirksomhed
91 Fremstilling af andre tekstiler i.a.n. 139900 Fremstillingsvirksomhed
92 Fremstilling af beklædningsartikler af læder 141100 Fremstillingsvirksomhed
93 Fremstilling af arbejdsbeklædning 141200 Fremstillingsvirksomhed
94 Fremstilling af anden yderbeklædning 141300 Fremstillingsvirksomhed
95 Fremstilling af underbeklædning 141400 Fremstillingsvirksomhed
96 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 141900 Fremstillingsvirksomhed
97 Fremstilling af varer af pelsskind 142000 Fremstillingsvirksomhed
98 Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer 143100 Fremstillingsvirksomhed
99 Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler 143900 Fremstillingsvirksomhed
100 Garvning og beredning af læder: beredning og farvning af pelsskind 151100 Fremstillingsvirksomhed
101 Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv. 151200 Fremstillingsvirksomhed
102 Fremstilling af fodtøj 152000 Fremstillingsvirksomhed
103 Udsavning og høvling af træ 161000 Fremstillingsvirksomhed
104 Fremstilling af finerplader og træbaserede plader 162100 Fremstillingsvirksomhed
105 Fremstilling af sammensatte parketstave 162200 Fremstillingsvirksomhed
106 Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt 162300 Fremstillingsvirksomhed
107 Fremstilling af træemballage 162400 Fremstillingsvirksomhed
108 Fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer 162900 Fremstillingsvirksomhed
109 Fremstilling af papir og pap 171200 Fremstillingsvirksomhed
110 Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap 172100 Fremstillingsvirksomhed
111 Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap 172200 Fremstillingsvirksomhed
112 Fremstilling af kontorartikler af papir 172300 Fremstillingsvirksomhed
113 Fremstilling af tapet 172400 Fremstillingsvirksomhed
114 Fremstilling af andre papir- og papvarer 172900 Fremstillingsvirksomhed
115 Trykning af dagblade 181100 Fremstillingsvirksomhed
116 Anden trykning 181200 Fremstillingsvirksomhed
117 Prepress- og premedia-arbejde 181300 Fremstillingsvirksomhed
118 Bogbinding og lignende serviceydelser 181400 Fremstillingsvirksomhed
119 Reproduktion af indspillede medier 182000 Fremstillingsvirksomhed
120 Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter 192000 Fremstillingsvirksomhed
121 Fremstilling af industrigasser 201100 Fremstillingsvirksomhed
122 Fremstilling af farvestoffer og pigmenter 201200 Fremstillingsvirksomhed
123 Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier 201300 Fremstillingsvirksomhed
124 Fremstilling af andre organiske basiskemikalier 201400 Fremstillingsvirksomhed
125 Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter 201500 Fremstillingsvirksomhed
126 Fremstilling af plast i ubearbejdet form 201600 Fremstillingsvirksomhed
127 Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter 202000 Fremstillingsvirksomhed
128 Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer 203000 Fremstillingsvirksomhed
129 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler 204100 Fremstillingsvirksomhed
130 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv. 204200 Fremstillingsvirksomhed
131 Fremstilling af sprængstoffer 205100 Fremstillingsvirksomhed
132 Fremstilling af lim 205200 Fremstillingsvirksomhed
133 Fremstilling af æteriske olier 205300 Fremstillingsvirksomhed
134 Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n. 205900 Fremstillingsvirksomhed
135 Fremstilling af kemofibre 206000 Fremstillingsvirksomhed
136 Fremstilling af farmaceutiske råvarer 211000 Fremstillingsvirksomhed
137 Fremstilling af farmaceutiske præparater 212000 Fremstillingsvirksomhed
138 Fremstilling af gummidæk og gummislanger: vulkanisering af dæk 221100 Fremstillingsvirksomhed
139 Fremstilling af andre gummiprodukter 221900 Fremstillingsvirksomhed
140 Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast 222100 Fremstillingsvirksomhed
141 Fremstilling af plastemballage 222200 Fremstillingsvirksomhed
142 Fremstilling af bygningsartikler af plast 222300 Fremstillingsvirksomhed
143 Fremstilling af andre plastprodukter 222900 Fremstillingsvirksomhed
144 Fremstilling af planglas 231100 Fremstillingsvirksomhed
145 Formning og forarbejdning af planglas 231200 Fremstillingsvirksomhed
146 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv. 231300 Fremstillingsvirksomhed
147 Fremstilling af glasfiber 231400 Fremstillingsvirksomhed
148 Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas) 231900 Fremstillingsvirksomhed
149 Fremstilling af ildfaste produkter 232000 Fremstillingsvirksomhed
150 Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser 233100 Fremstillingsvirksomhed
151 Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler 233200 Fremstillingsvirksomhed
152 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande 234100 Fremstillingsvirksomhed
153 Fremstilling af keramiske sanitetsartikler 234200 Fremstillingsvirksomhed
154 Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug 234400 Fremstillingsvirksomhed
155 Fremstilling af andre keramiske produkter 234900 Fremstillingsvirksomhed
156 Fremstilling af cement 235100 Fremstillingsvirksomhed
157 Fremstilling af kalk og gips 235200 Fremstillingsvirksomhed
158 Fremstilling af byggematerialer af beton 236100 Fremstillingsvirksomhed
159 Fremstilling af byggematerialer af gips 236200 Fremstillingsvirksomhed
160 Fremstilling af færdigblandet beton 236300 Fremstillingsvirksomhed
161 Fremstilling af mørtel 236400 Fremstillingsvirksomhed
162 Fremstilling af fibercement 236500 Fremstillingsvirksomhed
163 Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter 236900 Fremstillingsvirksomhed
164 Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten 237000 Fremstillingsvirksomhed
165 Fremstilling af slibemidler 239100 Fremstillingsvirksomhed
166 Fremstilling af asfalt og tagpap 239910 Fremstillingsvirksomhed
167 Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. 239990 Fremstillingsvirksomhed
168 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer 241000 Fremstillingsvirksomhed
169 Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål 242000 Fremstillingsvirksomhed
170 Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning 243200 Fremstillingsvirksomhed
171 Koldbehandling 243300 Fremstillingsvirksomhed
172 Fremstilling af ædelmetaller 244100 Fremstillingsvirksomhed
173 Fremstilling af aluminium 244200 Fremstillingsvirksomhed
174 Fremstilling af bly, zink og tin 244300 Fremstillingsvirksomhed
175 Fremstilling af kobber 244400 Fremstillingsvirksomhed
176 Støbning af jernprodukter 245100 Fremstillingsvirksomhed
177 Støbning af stålprodukter 245200 Fremstillingsvirksomhed
178 Støbning af letmetalprodukter 245300 Fremstillingsvirksomhed
179 Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter 245400 Fremstillingsvirksomhed
180 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 251100 Fremstillingsvirksomhed
181 Fremstilling af døre og vinduer af metal 251200 Fremstillingsvirksomhed
182 Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg 252100 Fremstillingsvirksomhed
183 Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal 252900 Fremstillingsvirksomhed
184 Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler 253000 Fremstillingsvirksomhed
185 Fremstilling af våben og ammunition 254000 Fremstillingsvirksomhed
186 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi 255000 Fremstillingsvirksomhed
187 Overfladebehandling af metal 256100 Fremstillingsvirksomhed
188 Maskinforarbejdning 256200 Fremstillingsvirksomhed
189 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber 257100 Fremstillingsvirksomhed
190 Fremstilling af låse og hængsler 257200 Fremstillingsvirksomhed
191 Fremstilling af håndværktøj 257300 Fremstillingsvirksomhed
192 Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere 259100 Fremstillingsvirksomhed
193 Fremstilling af letmetalemballage 259200 Fremstillingsvirksomhed
194 Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre 259300 Fremstillingsvirksomhed
195 Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker 259400 Fremstillingsvirksomhed
196 Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. 259900 Fremstillingsvirksomhed
197 Fremstilling af elektroniske komponenter og plader 261100 Fremstillingsvirksomhed
198 Fremstilling af printplader o.l. 261200 Fremstillingsvirksomhed
199 Fremstilling af computere og ydre enheder 262000 Fremstillingsvirksomhed
200 Fremstilling af kommunikationsudstyr 263000 Fremstillingsvirksomhed
201 Fremstilling af elektronik til husholdninger 264000 Fremstillingsvirksomhed
202 Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol 265100 Fremstillingsvirksomhed
203 Fremstilling af ure 265200 Fremstillingsvirksomhed
204 Fremstilling af høreapparater og dele hertil 266010 Fremstillingsvirksomhed
205 Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr 266090 Fremstillingsvirksomhed
206 Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr 267000 Fremstillingsvirksomhed
207 Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere 271100 Fremstillingsvirksomhed
208 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater 271200 Fremstillingsvirksomhed
209 Fremstilling af batterier og akkumulatorer 272000 Fremstillingsvirksomhed
210 Fremstilling af lyslederkabler 273100 Fremstillingsvirksomhed
211 Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler 273200 Fremstillingsvirksomhed
212 Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler 273300 Fremstillingsvirksomhed
213 Fremstilling af elektriske belysningsartikler 274000 Fremstillingsvirksomhed
214 Fremstilling af elektriske husholdningsapparater 275100 Fremstillingsvirksomhed
215 Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater 275200 Fremstillingsvirksomhed
216 Fremstilling af andet elektrisk udstyr 279000 Fremstillingsvirksomhed
217 Fremstilling af vindmøller og dele hertil 281110 Fremstillingsvirksomhed
218 Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter 281190 Fremstillingsvirksomhed
219 Fremstilling af hydraulisk udstyr 281200 Fremstillingsvirksomhed
220 Fremstilling af andre pumper og kompressorer 281300 Fremstillingsvirksomhed
221 Fremstilling af andre haner og ventiler 281400 Fremstillingsvirksomhed
222 Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer 281500 Fremstillingsvirksomhed
223 Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater 282100 Fremstillingsvirksomhed
224 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr 282200 Fremstillingsvirksomhed
225 Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder) 282300 Fremstillingsvirksomhed
226 Fremstilling af motordrevet håndværktøj 282400 Fremstillingsvirksomhed
227 Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) 282500 Fremstillingsvirksomhed
228 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n. 282900 Fremstillingsvirksomhed
229 Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner 283000 Fremstillingsvirksomhed
230 Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner 284100 Fremstillingsvirksomhed
231 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner 284900 Fremstillingsvirksomhed
232 Fremstilling af maskiner til metallurgi 289100 Fremstillingsvirksomhed
233 Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg 289200 Fremstillingsvirksomhed
234 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien 289300 Fremstillingsvirksomhed
235 Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder 289400 Fremstillingsvirksomhed
236 Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap 289500 Fremstillingsvirksomhed
237 Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi 289600 Fremstillingsvirksomhed
238 Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. 289900 Fremstillingsvirksomhed
239 Fremstilling af motorkøretøjer 291000 Fremstillingsvirksomhed
240 Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne 292000 Fremstillingsvirksomhed
241 Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer 293100 Fremstillingsvirksomhed
242 Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer 293200 Fremstillingsvirksomhed
243 Bygning af skibe og flydende materiel 301100 Fremstillingsvirksomhed
244 Bygning af både til fritid og sport 301200 Fremstillingsvirksomhed
245 Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje 302000 Fremstillingsvirksomhed
246 Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l. 303000 Fremstillingsvirksomhed
247 Fremstilling af militære kampkøretøjer 304000 Fremstillingsvirksomhed
248 Fremstilling af motorcykler 309100 Fremstillingsvirksomhed
249 Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer 309200 Fremstillingsvirksomhed
250 Fremstilling af andre transportmidler i.a.n. 309900 Fremstillingsvirksomhed
251 Fremstilling af kontor- og butiksmøbler 310100 Fremstillingsvirksomhed
252 Fremstilling af køkkenmøbler 310200 Fremstillingsvirksomhed
253 Fremstilling af madrasser 310300 Fremstillingsvirksomhed
254 Fremstilling af andre møbler 310900 Fremstillingsvirksomhed
255 Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter 321200 Fremstillingsvirksomhed
256 Fremstilling af bijouteri og lignende varer 321300 Fremstillingsvirksomhed
257 Fremstilling af musikinstrumenter 322000 Fremstillingsvirksomhed
258 Fremstilling af sportsudstyr 323000 Fremstillingsvirksomhed
259 Fremstilling af spil og legetøj 324000 Fremstillingsvirksomhed
260 Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil 325000 Fremstillingsvirksomhed
261 Fremstilling af koste og børster 329100 Fremstillingsvirksomhed
262 Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. 329900 Fremstillingsvirksomhed
263 Reparation af jern- og metalvarer 331100 Fremstillingsvirksomhed
264 Reparation af maskiner 331200 Fremstillingsvirksomhed
265 Reparation af elektronisk og optisk udstyr 331300 Fremstillingsvirksomhed
266 Reparation af elektrisk udstyr 331400 Fremstillingsvirksomhed
267 Reparation og vedligeholdelse af skibe og både 331500 Fremstillingsvirksomhed
268 Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer 331600 Fremstillingsvirksomhed
269 Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler 331700 Fremstillingsvirksomhed
270 Reparation af andet udstyr 331900 Fremstillingsvirksomhed
271 Installation af industrimaskiner og -udstyr 332000 Fremstillingsvirksomhed
272 Produktion af elektricitet 351100 El-, gas- og fjernvarmeforsyning
273 Transmission af elektricitet 351200 El-, gas- og fjernvarmeforsyning
274 Distribution af elektricitet 351300 El-, gas- og fjernvarmeforsyning
275 Handel med elektricitet 351400 El-, gas- og fjernvarmeforsyning
276 Fremstilling af gas 352100 El-, gas- og fjernvarmeforsyning
277 Distribution af gas 352200 El-, gas- og fjernvarmeforsyning
278 Handel med gas gennem rørledninger 352300 El-, gas- og fjernvarmeforsyning
279 Varmeforsyning 353000 El-, gas- og fjernvarmeforsyning
280 Vandforsyning 360000 Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
281 Opsamling og behandling af spildevand 370000 Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
282 Indsamling af ikke-farligt affald 381100 Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
283 Indsamling af farligt affald 381200 Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
284 Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald 382110 Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
285 Bortskaffelse af affald med energiproduktion 382120 Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
286 Behandling og bortskaffelse af farligt affald 382200 Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
287 Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv. 383100 Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
288 Genbrug af sorterede materialer 383200 Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
289 Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse 390000 Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
290 Gennemførelse af byggeprojekter 411000 Bygge- og anlægsvirksomhed
291 Opførelse af bygninger 412000 Bygge- og anlægsvirksomhed
292 Anlæg af veje og motorveje 421100 Bygge- og anlægsvirksomhed
293 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner 421200 Bygge- og anlægsvirksomhed
294 Anlæg af broer og tunneller 421300 Bygge- og anlægsvirksomhed
295 Anlæg af ledningsnet til væsker 422100 Bygge- og anlægsvirksomhed
296 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation 422200 Bygge- og anlægsvirksomhed
297 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger 429100 Bygge- og anlægsvirksomhed
298 Anden anlægsvirksomhed i.a.n. 429900 Bygge- og anlægsvirksomhed
299 Nedrivning 431100 Bygge- og anlægsvirksomhed
300 Forberedende byggepladsarbejder 431200 Bygge- og anlægsvirksomhed
301 Funderingsundersøgelser 431300 Bygge- og anlægsvirksomhed
302 El-installation 432100 Bygge- og anlægsvirksomhed
303 VVS- og blikkenslagerforretninger 432200 Bygge- og anlægsvirksomhed
304 Anden bygningsinstallationsvirksomhed 432900 Bygge- og anlægsvirksomhed
305 Stukkatørvirksomhed 433100 Bygge- og anlægsvirksomhed
306 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed 433200 Bygge- og anlægsvirksomhed
307 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning 433300 Bygge- og anlægsvirksomhed
308 Malerforretninger 433410 Bygge- og anlægsvirksomhed
309 Glarmestervirksomhed 433420 Bygge- og anlægsvirksomhed
310 Anden bygningsfærdiggørelse 433900 Bygge- og anlægsvirksomhed
311 Tagdækningsvirksomhed 439100 Bygge- og anlægsvirksomhed
312 Murere 439910 Bygge- og anlægsvirksomhed
313 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 439990 Bygge- og anlægsvirksomhed
314 Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser 451110 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
315 Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser 451120 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
316 Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv. 451910 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
317 Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv. 451920 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
318 Autoreparationsværksteder mv. 452010 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
319 Karosseriværksteder og autolakererier 452020 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
320 Undervognsbehandling 452030 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
321 Dækservice 452040 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
322 Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 453100 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
323 Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer 453200 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
324 Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil 454000 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
325 Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata 461100 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
326 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien 461200 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
327 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer 461300 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
328 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner 461400 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
329 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram 461500 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
330 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer 461600 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
331 Fiskeauktioner 461710 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
332 Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 461790 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
333 Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n. 461800 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
334 Agenturhandel med blandet sortiment 461900 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
335 Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer 462100 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
336 Engroshandel med blomster og planter 462200 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
337 Engroshandel med levende dyr 462300 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
338 Engroshandel med huder, skind og læder 462400 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
339 Engroshandel med frugt og grøntsager 463100 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
340 Engroshandel med kød og kødprodukter 463200 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
341 Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer 463300 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
342 Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft 463410 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
343 Engroshandel med vin og spiritus 463420 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
344 Engroshandel med tobaksvarer 463500 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
345 Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer 463600 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
346 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier 463700 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
347 Engroshandel med fisk og fiskeprodukter 463810 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
348 Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n. 463890 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
349 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 463900 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
350 Engroshandel med tekstiler 464100 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
351 Engroshandel med beklædning 464210 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
352 Engroshandel med fodtøj 464220 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
353 Engroshandel med hårde hvidevarer 464310 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
354 Engroshandel med radio og tv mv. 464320 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
355 Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv. 464330 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
356 Engroshandel med fotografiske og optiske artikler 464340 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
357 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler 464350 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
358 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer 464410 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
359 Engroshandel med rengøringsmidler 464420 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
360 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 464500 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
361 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler 464610 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
362 Engroshandel med læge- og hospitalsartikler 464620 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
363 Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler 464700 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
364 Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 464800 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
365 Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde 464910 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
366 Engroshandel med bøger, papir og papirvarer 464920 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
367 Engroshandel med kufferter og lædervarer 464930 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
368 Engroshandel med andre husholdningsartikler 464990 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
369 Engroshandel med computere, ydre enheder og software 465100 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
370 Engroshandel med elektronisk udstyr 465210 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
371 Engroshandel med telekommunikationsudstyr 465220 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
372 Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil 466100 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
373 Engroshandel med værktøjsmaskiner 466200 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
374 Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed 466300 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
375 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien 466400 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
376 Engroshandel med kontormøbler 466500 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
377 Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr 466600 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
378 Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr 466900 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
379 Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer 467100 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
380 Engroshandel med metaller og metalmalme 467200 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
381 Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer 467310 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
382 Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv. 467320 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
383 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør 467400 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
384 Engroshandel med kemiske produkter 467500 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
385 Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata 467600 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
386 Engroshandel med affaldsprodukter 467700 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
387 Ikke-specialiseret engroshandel 469000 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
388 Købmænd og døgnkiosker 471110 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
389 Supermarkeder 471120 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
390 Discountforretninger 471130 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
391 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger 471900 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
392 Frugt- og grøntforretninger 472100 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
393 Slagter- og viktualieforretninger 472200 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
394 Fiskeforretninger 472300 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
395 Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer 472400 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
396 Detailhandel med drikkevarer 472500 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
397 Tobaksforretninger 472600 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
398 Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger 472900 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
399 Servicestationer 473000 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
400 Detailhandel med computere, ydre enheder og software 474100 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
401 Detailhandel med telekommunikationsudstyr 474200 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
402 Radio- og tv-forretninger 474300 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
403 Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. 475100 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
404 Farve- og tapetforretninger 475210 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
405 Byggemarkeder og værktøjsmagasiner 475220 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
406 Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning 475300 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
407 Detailhandel med elektriske husholdningsapparater 475400 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
408 Møbelforretninger 475910 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
409 Boligtekstilforretninger 475920 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
410 Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. 475930 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
411 Forhandlere af musikinstrumenter 475940 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
412 Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. 475990 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
413 Detailhandel med bøger 476100 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
414 Detailhandel med aviser og papirvarer 476200 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
415 Detailhandel med musik- og videooptagelser 476300 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
416 Forhandlere af sports- og campingudstyr 476410 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
417 Cykel- og knallertforretninger 476420 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
418 Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil 476430 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
419 Detailhandel med spil og legetøj 476500 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
420 Tøjforretninger 477110 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
421 Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger 477120 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
422 Skotøjsforretninger 477210 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
423 Lædervareforretninger 477220 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
424 Apoteker 477300 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
425 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 477400 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
426 Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje 477500 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
427 Blomsterforretninger 477610 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
428 Planteforhandlere og havecentre 477620 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
429 Dyrehandel 477630 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
430 Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer 477700 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
431 Optikere 477810 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
432 Fotoforretninger 477820 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
433 Forhandlere af gaveartikler og brugskunst 477830 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
434 Kunsthandel og gallerivirksomhed 477840 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
435 Detailhandel med andre varer i.a.n. 477890 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
436 Detailhandel med brugte varer i forretninger 477900 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
437 Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder 478100 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
438 Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder 478200 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
439 Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder 478900 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
440 Detailhandel med dagligvarer via internet 479111 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
441 Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet 479112 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
442 Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet 479113 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
443 Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet 479114 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
444 Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet 479115 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
445 Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet 479116 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
446 Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet 479117 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
447 Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet 479119 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
448 Detailhandel via Internettet med digitale produkter 479120 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
449 Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder 479900 Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
450 Passagertransport med regional- eller fjerntog 491000 Transport og godshåndtering
451 Godstransport med tog 492000 Transport og godshåndtering
452 Rutebuskørsel, by- og nærtrafik 493110 Transport og godshåndtering
453 S-togstrafik, metro og andre nærbaner 493120 Transport og godshåndtering
454 Taxikørsel 493200 Transport og godshåndtering
455 Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser 493910 Transport og godshåndtering
456 Turistkørsel og anden landpassagertransport 493920 Transport og godshåndtering
457 Vejgodstransport 494100 Transport og godshåndtering
458 Flytteforretninger 494200 Transport og godshåndtering
459 Rørtransport 495000 Transport og godshåndtering
460 Sø- og kysttransport af passagerer 501000 Transport og godshåndtering
461 Sø- og kysttransport af gods 502000 Transport og godshåndtering
462 Transport af passagerer ad indre vandveje 503000 Transport og godshåndtering
463 Transport af gods ad indre vandveje 504000 Transport og godshåndtering
464 Ruteflyvning 511010 Transport og godshåndtering
465 Charter- og taxiflyvning 511020 Transport og godshåndtering
466 Lufttransport af gods 512100 Transport og godshåndtering
467 Rumfart 512200 Transport og godshåndtering
468 Oplagrings- og pakhusvirksomhed 521000 Transport og godshåndtering
469 Stationer, godsterminaler mv. 522110 Transport og godshåndtering
470 Parkering og vejhjælp mv. 522120 Transport og godshåndtering
471 Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler 522130 Transport og godshåndtering
472 Erhvervshavne 522210 Transport og godshåndtering
473 Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv. 522220 Transport og godshåndtering
474 Serviceydelser i forbindelse med luftfart 522300 Transport og godshåndtering
475 Godshåndtering 522400 Transport og godshåndtering
476 Skibsmæglere 522910 Transport og godshåndtering
477 Speditører 522920 Transport og godshåndtering
478 Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport 522990 Transport og godshåndtering
479 Posttjenester omfattet af forsyningspligten 531000 Transport og godshåndtering
480 Andre post- og kurertjenester 532000 Transport og godshåndtering
481 Hoteller 551010 Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
482 Konferencecentre og kursusejendomme 551020 Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
483 Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold 552000 Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
484 Campingpladser 553000 Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
485 Andre overnatningsfaciliteter 559000 Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
486 Restauranter 561010 Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
487 Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. 561020 Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
488 Event catering 562100 Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
489 Anden restaurationsvirksomhed 562900 Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
490 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 563000 Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
491 Udgivelse af bøger 581100 Information og kommunikation
492 Udgivelse af telefonbøger og adresselister 581200 Information og kommunikation
493 Udgivelse af aviser og dagblade 581300 Information og kommunikation
494 Udgivelse af ugeblade og magasiner 581410 Information og kommunikation
495 Udgivelse af distrikts- og annonceblade 581420 Information og kommunikation
496 Anden udgivervirksomhed 581900 Information og kommunikation
497 Udgivelse af computerspil 582100 Information og kommunikation
498 Anden udgivelse af software 582900 Information og kommunikation
499 Produktion af film og videofilm 591110 Information og kommunikation
500 Produktion af tv-programmer 591120 Information og kommunikation
501 Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer 591200 Information og kommunikation
502 Distribution af film, video- og tv-programmer 591300 Information og kommunikation
503 Biografer 591400 Information og kommunikation
504 Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik 592000 Information og kommunikation
505 Radiovirksomhed 601000 Information og kommunikation
506 Tv-virksomhed 602000 Information og kommunikation
507 Fastnetbaseret telekommunikation 611000 Information og kommunikation
508 Trådløs telekommunikation 612000 Information og kommunikation
509 Satellitbaseret telekommunikation 613000 Information og kommunikation
510 Anden telekommunikation 619000 Information og kommunikation
511 Computerprogrammering 620100 Information og kommunikation
512 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 620200 Information og kommunikation
513 Computer facility management 620300 Information og kommunikation
514 Anden it-servicevirksomhed 620900 Information og kommunikation
515 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 631100 Information og kommunikation
516 Webportaler 631200 Information og kommunikation
517 Pressebureauer 639100 Information og kommunikation
518 Andre informationstjenester i.a.n. 639900 Information og kommunikation
519 Banker, sparekasser og andelskasser 641900 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
520 Finansielle holdingselskaber 642010 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
521 Ikke-finansielle holdingselskaber 642020 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
522 Gennemløbsholdingselskaber 642030 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
523 Investeringsforeninger 643010 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
524 Investeringsselskaber 643030 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
525 Ventureselskaber og kapitalfonde 643040 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
526 Finansiel leasing 649100 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
527 Andre kreditinstitutter 649220 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
528 Andre kreditselskaber 649230 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
529 FVC-selskaber 649240 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
530 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 649900 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
531 Livsforsikring 651100 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
532 Anden forsikring 651200 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
533 Pensionskasser 653010 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
534 Anden pensionsforsikring 653020 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
535 Forvaltning af kapitalmarkeder 661100 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
536 Værdipapir- og varemægling 661200 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
537 Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling 661900 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
538 Risiko- og skadesvurdering 662100 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
539 Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed 662200 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
540 Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring 662900 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
541 Formueforvaltning 663000 Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
542 Køb og salg af egen fast ejendom 681000 Fast ejendom
543 Almennyttige boligselskaber 682010 Fast ejendom
544 Private andelsboligforeninger 682020 Fast ejendom
545 Anden udlejning af boliger 682030 Fast ejendom
546 Udlejning af erhvervsejendomme 682040 Fast ejendom
547 Ejendomsmæglere mv. 683110 Fast ejendom
548 Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. 683120 Fast ejendom
549 Administration af fast ejendom på kontraktbasis 683210 Fast ejendom
550 Ejerforeninger 683220 Fast ejendom
551 Juridisk bistand 691000 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
552 Bogføring og revision: skatterådgivning 692000 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
553 Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed 701010 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
554 Finansielle hovedsæders virksomhed 701020 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
555 Public relations og kommunikation 702100 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
556 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 702200 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
557 Arkitektvirksomhed 711100 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
558 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder 711210 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
559 Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik 711220 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
560 Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg 711230 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
561 Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv. 711240 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
562 Anden teknisk rådgivning 711290 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
563 Kontrol af levnedsmidler 712010 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
564 Teknisk afprøvning og kontrol 712020 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
565 Anden måling og teknisk analyse 712090 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
566 Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi 721100 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
567 Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik 721900 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
568 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber 722000 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
569 Reklamebureauer 731110 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
570 Anden reklamevirksomhed 731190 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
571 Reklameplads i medier 731200 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
572 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling 732000 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
573 Industriel design og produktdesign 741010 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
574 Kommunikationsdesign og grafisk design 741020 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
575 Indretningsarkitekter og rumdesign 741030 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
576 Fotografisk virksomhed 742000 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
577 Oversættelse og tolkning 743000 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
578 Landbrugskonsulenter 749010 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
579 Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 749090 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
580 Dyrlæger 750000 Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
581 Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer 771100 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
582 Udlejning og leasing af lastbiler 771200 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
583 Udlejning og leasing af varer til fritid og sport 772100 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
584 Udlejning af videobånd og videodisks 772200 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
585 Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n. 772900 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
586 Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr 773100 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
587 Udlejning og leasing af entreprenørmateriel 773200 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
588 Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr 773300 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
589 Udlejning og leasing af skibe og både 773400 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
590 Udlejning og leasing af luftfartøjer 773500 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
591 Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. 773900 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
592 Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker 774000 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
593 Arbejdsformidlingskontorer 781000 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
594 Vikarbureauer 782000 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
595 Anden personaleformidling 783000 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
596 Rejsebureauer 791100 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
597 Rejsearrangører 791200 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
598 Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed 799000 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
599 Private vagt- og sikkerhedstjenester 801000 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
600 Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer 802000 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
601 Overvågning 803000 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
602 Kombinerede serviceydelser 811000 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
603 Almindelig rengøring i bygninger 812100 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
604 Vinduespolering 812210 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
605 Skorstensfejning 812220 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
606 Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler 812290 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
607 Andre rengøringsydelser 812900 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
608 Landskabspleje 813000 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
609 Kombinerede administrationsserviceydelser 821100 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
610 Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice 821900 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
611 Call centres virksomhed 822000 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
612 Organisering af kongresser, messer og udstillinger 823000 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
613 Inkassovirksomhed og kreditoplysning 829100 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
614 Pakkerier 829200 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
615 Anden forretningsservice i.a.n. 829900 Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
616 Generelle offentlige tjenester 841100 Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
617 Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring 841200 Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
618 Administration af og bidrag til erhvervsfremme 841300 Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
619 Udenrigsanliggender 842100 Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
620 Forsvar 842200 Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
621 Brandvæsen 842500 Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
622 Folkeskoler o.lign. 852010 Undervisning
623 Specialskoler for handicappede 852020 Undervisning
624 Ungdoms- og efterskoler 853110 Undervisning
625 Gymnasier, studenter- og HF-kurser 853120 Undervisning
626 Tekniske skoler og fagskoler 853200 Undervisning
627 Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau 854100 Undervisning
628 Videregående uddannelser på universitetsniveau 854200 Undervisning
629 Undervisning inden for sport og fritid 855100 Undervisning
630 Undervisning i kulturelle discipliner 855200 Undervisning
631 Køreskoler 855300 Undervisning
632 Anden undervisning i.a.n. 855900 Undervisning
633 Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning 856000 Undervisning
634 Hospitaler 861000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
635 Alment praktiserende læger 862100 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
636 Praktiserende speciallæger 862200 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
637 Praktiserende tandlæger 862300 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
638 Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv. 869010 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
639 Fysio- og ergoterapeuter 869020 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
640 Psykologisk rådgivning 869030 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
641 Kiropraktorer 869040 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
642 Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. 869090 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
643 Plejehjem 871010 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
644 Institutionsophold med sygepleje i.a.n. 871020 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
645 Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap 872010 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
646 Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede 872020 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
647 Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap 873010 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
648 Beskyttede boliger o.l. 873020 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
649 Døgninstitutioner for børn og unge 879010 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
650 Familiepleje 879020 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
651 Andre former for institutionsophold 879090 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
652 Hjemmehjælp 881010 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
653 Dagcentre mv. 881020 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
654 Revalideringsinstitutioner 881030 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
655 Dagplejemødre 889110 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
656 Vuggestuer 889120 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
657 Børnehaver 889130 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
658 Skolefritidsordninger og fritidshjem 889140 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
659 Aldersintegrerede institutioner 889150 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
660 Fritids- og ungdomsklubber 889160 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
661 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 889910 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
662 Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. 889990 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
663 Teater- og koncertvirksomhed 900110 Kultur, forlystelser og sport
664 Selvstændigt udøvende scenekunstnere 900120 Kultur, forlystelser og sport
665 Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst 900200 Kultur, forlystelser og sport
666 Kunstnerisk skaben 900300 Kultur, forlystelser og sport
667 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. 900400 Kultur, forlystelser og sport
668 Biblioteker 910110 Kultur, forlystelser og sport
669 Arkiver 910120 Kultur, forlystelser og sport
670 Museer 910200 Kultur, forlystelser og sport
671 Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner 910300 Kultur, forlystelser og sport
672 Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater 910400 Kultur, forlystelser og sport
673 Lotteri- og anden spillevirksomhed 920000 Kultur, forlystelser og sport
674 Drift af sportsanlæg 931100 Kultur, forlystelser og sport
675 Sportsklubber 931200 Kultur, forlystelser og sport
676 Fitnesscentre 931300 Kultur, forlystelser og sport
677 Andre sportsaktiviteter 931900 Kultur, forlystelser og sport
678 Forlystelsesparker o.l. 932100 Kultur, forlystelser og sport
679 Lystbådehavne 932910 Kultur, forlystelser og sport
680 Andre forlystelser og fritidsaktiviteter 932990 Kultur, forlystelser og sport
681 Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer 941100 Andre serviceydelser
682 Faglige sammenslutninger 941200 Andre serviceydelser
683 Religiøse institutioner og foreninger 949100 Andre serviceydelser
684 Andre organisationer og foreninger i.a.n. 949900 Andre serviceydelser
685 Reparation af computere og ydre enheder 951100 Andre serviceydelser
686 Reparation af kommunikationsudstyr 951200 Andre serviceydelser
687 Reparation af forbrugerelektronik 952100 Andre serviceydelser
688 Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have 952200 Andre serviceydelser
689 Reparation af skotøj og lædervarer 952300 Andre serviceydelser
690 Reparation af møbler og boligudstyr 952400 Andre serviceydelser
691 Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer 952500 Andre serviceydelser
692 Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug 952900 Andre serviceydelser
693 Erhvervs- og institutionsvaskerier 960110 Andre serviceydelser
694 Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv. 960120 Andre serviceydelser
695 Frisørsaloner 960210 Andre serviceydelser
696 Skønheds- og hudpleje 960220 Andre serviceydelser
697 Bedemænd og begravelsesvæsen 960300 Andre serviceydelser
698 Aktiviteter vedrørende fysisk velvære 960400 Andre serviceydelser
699 Andre personlige serviceydelser i.a.n. 960900 Andre serviceydelser
700 Husholdninger med ansat medhjælp 970000 Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
701 Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n. 981000 Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
702 Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n. 982000 Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
703 Ekstraterritoriale organisationer og organer 990000 Ekstraterritoriale organisationer og organer
704 Uoplyst 999999 Ekstraterritoriale organisationer og organer