Copied
 
 
Brancheanalyser
#BrancheKodeHovedbranche
1Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø011100Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
2Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde011300Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
3Dyrkning af tekstilplanter011600Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
4Dyrkning af andre etårige afgrøder011900Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
5Dyrkning af druer012100Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
6Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter012400Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
7Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder012500Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
8Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer012700Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
9Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter012800Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
10Dyrkning af andre flerårige afgrøder012900Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
11Planteformering013000Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
12Avl af malkekvæg014100Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
13Avl af andet kvæg og bøfler014200Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
14Avl af heste og dyr af hestefamilien014300Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
15Avl af får og geder014500Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
16Avl af smågrise014610Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
17Produktion af slagtesvin014620Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
18Fjerkræavl014700Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
19Kenneler014910Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
20Avl af pelsdyr mv.014920Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
21Blandet drift015000Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
22Serviceydelser i forbindelse med planteavl016100Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
23Serviceydelser i forbindelse med husdyravl016200Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
24Forarbejdning af afgrøder efter høst016300Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
25Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd016400Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
26Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed017000Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
27Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter021000Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
28Skovning022000Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
29Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer023000Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
30Serviceydelser til skovbrug024000Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
31Havfiskeri031100Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
32Ferskvandsfiskeri031200Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
33Havbrug032100Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
34Ferskvandsbrug032200Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri
35Indvinding af råolie061000Råstofindvinding
36Indvinding af naturgas062000Råstofindvinding
37Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme072900Råstofindvinding
38Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer081100Råstofindvinding
39Grus- og sandgravning: indvinding af ler og kaolin081200Råstofindvinding
40Indvinding og agglomerering af tørv089200Råstofindvinding
41Saltindvinding089300Råstofindvinding
42Anden råstofindvinding i.a.n.089900Råstofindvinding
43Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas091000Råstofindvinding
44Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding099000Råstofindvinding
45Forarbejdning af svinekød101110Fremstillingsvirksomhed
46Forarbejdning af andet kød101190Fremstillingsvirksomhed
47Forarbejdning og konservering af fjerkrækød101200Fremstillingsvirksomhed
48Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter101300Fremstillingsvirksomhed
49Fremstilling af fiskemel102010Fremstillingsvirksomhed
50Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr, undtagen fiskemel102020Fremstillingsvirksomhed
51Forarbejdning og konservering af kartofler103100Fremstillingsvirksomhed
52Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft103200Fremstillingsvirksomhed
53Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager103900Fremstillingsvirksomhed
54Fremstilling af olier og fedtstoffer104100Fremstillingsvirksomhed
55Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer104200Fremstillingsvirksomhed
56Mejerier samt ostefremstilling105100Fremstillingsvirksomhed
57Fremstilling af konsumis105200Fremstillingsvirksomhed
58Fremstilling af mølleriprodukter106100Fremstillingsvirksomhed
59Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter106200Fremstillingsvirksomhed
60Industriel fremstilling af brød: kager mv.107110Fremstillingsvirksomhed
61Fremstilling af friske bageriprodukter107120Fremstillingsvirksomhed
62Fremstilling af tvebakker og kiks: fremstilling af konserverede kager, tærter mv.107200Fremstillingsvirksomhed
63Fremstilling af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer107300Fremstillingsvirksomhed
64Fremstilling af sukker108100Fremstillingsvirksomhed
65Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer108200Fremstillingsvirksomhed
66Forarbejdning af te og kaffe108300Fremstillingsvirksomhed
67Fremstilling af smagspræparater og krydderier108400Fremstillingsvirksomhed
68Fremstilling af færdigretter108500Fremstillingsvirksomhed
69Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad108600Fremstillingsvirksomhed
70Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.108900Fremstillingsvirksomhed
71Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrugsdyr109100Fremstillingsvirksomhed
72Fremstilling af færdige foderblandinger til kæledyr109200Fremstillingsvirksomhed
73Destillation, rektifikation og blanding af alkohol110100Fremstillingsvirksomhed
74Fremstilling af vin af druer110200Fremstillingsvirksomhed
75Fremstilling af cider og anden frugtvin110300Fremstillingsvirksomhed
76Fremstilling af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer110400Fremstillingsvirksomhed
77Fremstilling af øl110500Fremstillingsvirksomhed
78Fremstilling af malt110600Fremstillingsvirksomhed
79Fremstilling af læskedrikke: fremstilling af mineralvand og andet vand på flaske110700Fremstillingsvirksomhed
80Fremstilling af tobaksprodukter120000Fremstillingsvirksomhed
81Forbehandling og spinding af tekstilfibre131000Fremstillingsvirksomhed
82Vævning af tekstiler132000Fremstillingsvirksomhed
83Efterbehandling af tekstiler133000Fremstillingsvirksomhed
84Fremstilling af trikotagestoffer139100Fremstillingsvirksomhed
85Fremstilling af boligtekstiler139210Fremstillingsvirksomhed
86Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen boligtekstiler og beklædningsartikler139220Fremstillingsvirksomhed
87Fremstilling af tæpper139300Fremstillingsvirksomhed
88Fremstilling af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer139400Fremstillingsvirksomhed
89Fremstilling af fiberdug og varer af fiberdug undtagen beklædningsartikler139500Fremstillingsvirksomhed
90Fremstilling af andre tekniske og industrielle tekstiler139600Fremstillingsvirksomhed
91Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.139900Fremstillingsvirksomhed
92Fremstilling af beklædningsartikler af læder141100Fremstillingsvirksomhed
93Fremstilling af arbejdsbeklædning141200Fremstillingsvirksomhed
94Fremstilling af anden yderbeklædning141300Fremstillingsvirksomhed
95Fremstilling af underbeklædning141400Fremstillingsvirksomhed
96Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør141900Fremstillingsvirksomhed
97Fremstilling af varer af pelsskind142000Fremstillingsvirksomhed
98Fremstilling af strikkede og hæklede strømpevarer143100Fremstillingsvirksomhed
99Fremstilling af andre strikkede og hæklede beklædningsartikler143900Fremstillingsvirksomhed
100Garvning og beredning af læder: beredning og farvning af pelsskind151100Fremstillingsvirksomhed
101Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.151200Fremstillingsvirksomhed
102Fremstilling af fodtøj152000Fremstillingsvirksomhed
103Udsavning og høvling af træ161000Fremstillingsvirksomhed
104Fremstilling af finerplader og træbaserede plader162100Fremstillingsvirksomhed
105Fremstilling af sammensatte parketstave162200Fremstillingsvirksomhed
106Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt162300Fremstillingsvirksomhed
107Fremstilling af træemballage162400Fremstillingsvirksomhed
108Fremstilling af andre træprodukter: fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer162900Fremstillingsvirksomhed
109Fremstilling af papir og pap171200Fremstillingsvirksomhed
110Fremstilling af bølgepap og pap og emballage af papir og pap172100Fremstillingsvirksomhed
111Fremstilling af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap172200Fremstillingsvirksomhed
112Fremstilling af kontorartikler af papir172300Fremstillingsvirksomhed
113Fremstilling af tapet172400Fremstillingsvirksomhed
114Fremstilling af andre papir- og papvarer172900Fremstillingsvirksomhed
115Trykning af dagblade181100Fremstillingsvirksomhed
116Anden trykning181200Fremstillingsvirksomhed
117Prepress- og premedia-arbejde181300Fremstillingsvirksomhed
118Bogbinding og lignende serviceydelser181400Fremstillingsvirksomhed
119Reproduktion af indspillede medier182000Fremstillingsvirksomhed
120Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter192000Fremstillingsvirksomhed
121Fremstilling af industrigasser201100Fremstillingsvirksomhed
122Fremstilling af farvestoffer og pigmenter201200Fremstillingsvirksomhed
123Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier201300Fremstillingsvirksomhed
124Fremstilling af andre organiske basiskemikalier201400Fremstillingsvirksomhed
125Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter201500Fremstillingsvirksomhed
126Fremstilling af plast i ubearbejdet form201600Fremstillingsvirksomhed
127Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter202000Fremstillingsvirksomhed
128Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer203000Fremstillingsvirksomhed
129Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler204100Fremstillingsvirksomhed
130Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.204200Fremstillingsvirksomhed
131Fremstilling af sprængstoffer205100Fremstillingsvirksomhed
132Fremstilling af lim205200Fremstillingsvirksomhed
133Fremstilling af æteriske olier205300Fremstillingsvirksomhed
134Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.205900Fremstillingsvirksomhed
135Fremstilling af kemofibre206000Fremstillingsvirksomhed
136Fremstilling af farmaceutiske råvarer211000Fremstillingsvirksomhed
137Fremstilling af farmaceutiske præparater212000Fremstillingsvirksomhed
138Fremstilling af gummidæk og gummislanger: vulkanisering af dæk221100Fremstillingsvirksomhed
139Fremstilling af andre gummiprodukter221900Fremstillingsvirksomhed
140Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast222100Fremstillingsvirksomhed
141Fremstilling af plastemballage222200Fremstillingsvirksomhed
142Fremstilling af bygningsartikler af plast222300Fremstillingsvirksomhed
143Fremstilling af andre plastprodukter222900Fremstillingsvirksomhed
144Fremstilling af planglas231100Fremstillingsvirksomhed
145Formning og forarbejdning af planglas231200Fremstillingsvirksomhed
146Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.231300Fremstillingsvirksomhed
147Fremstilling af glasfiber231400Fremstillingsvirksomhed
148Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)231900Fremstillingsvirksomhed
149Fremstilling af ildfaste produkter232000Fremstillingsvirksomhed
150Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser233100Fremstillingsvirksomhed
151Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler233200Fremstillingsvirksomhed
152Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande234100Fremstillingsvirksomhed
153Fremstilling af keramiske sanitetsartikler234200Fremstillingsvirksomhed
154Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug234400Fremstillingsvirksomhed
155Fremstilling af andre keramiske produkter234900Fremstillingsvirksomhed
156Fremstilling af cement235100Fremstillingsvirksomhed
157Fremstilling af kalk og gips235200Fremstillingsvirksomhed
158Fremstilling af byggematerialer af beton236100Fremstillingsvirksomhed
159Fremstilling af byggematerialer af gips236200Fremstillingsvirksomhed
160Fremstilling af færdigblandet beton236300Fremstillingsvirksomhed
161Fremstilling af mørtel236400Fremstillingsvirksomhed
162Fremstilling af fibercement236500Fremstillingsvirksomhed
163Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter236900Fremstillingsvirksomhed
164Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten237000Fremstillingsvirksomhed
165Fremstilling af slibemidler239100Fremstillingsvirksomhed
166Fremstilling af asfalt og tagpap239910Fremstillingsvirksomhed
167Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.239990Fremstillingsvirksomhed
168Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer241000Fremstillingsvirksomhed
169Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål242000Fremstillingsvirksomhed
170Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning243200Fremstillingsvirksomhed
171Koldbehandling243300Fremstillingsvirksomhed
172Fremstilling af ædelmetaller244100Fremstillingsvirksomhed
173Fremstilling af aluminium244200Fremstillingsvirksomhed
174Fremstilling af bly, zink og tin244300Fremstillingsvirksomhed
175Fremstilling af kobber244400Fremstillingsvirksomhed
176Støbning af jernprodukter245100Fremstillingsvirksomhed
177Støbning af stålprodukter245200Fremstillingsvirksomhed
178Støbning af letmetalprodukter245300Fremstillingsvirksomhed
179Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter245400Fremstillingsvirksomhed
180Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf251100Fremstillingsvirksomhed
181Fremstilling af døre og vinduer af metal251200Fremstillingsvirksomhed
182Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg252100Fremstillingsvirksomhed
183Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal252900Fremstillingsvirksomhed
184Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler253000Fremstillingsvirksomhed
185Fremstilling af våben og ammunition254000Fremstillingsvirksomhed
186Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal: pulvermetallurgi255000Fremstillingsvirksomhed
187Overfladebehandling af metal256100Fremstillingsvirksomhed
188Maskinforarbejdning256200Fremstillingsvirksomhed
189Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber257100Fremstillingsvirksomhed
190Fremstilling af låse og hængsler257200Fremstillingsvirksomhed
191Fremstilling af håndværktøj257300Fremstillingsvirksomhed
192Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere259100Fremstillingsvirksomhed
193Fremstilling af letmetalemballage259200Fremstillingsvirksomhed
194Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre259300Fremstillingsvirksomhed
195Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker259400Fremstillingsvirksomhed
196Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.259900Fremstillingsvirksomhed
197Fremstilling af elektroniske komponenter og plader261100Fremstillingsvirksomhed
198Fremstilling af printplader o.l.261200Fremstillingsvirksomhed
199Fremstilling af computere og ydre enheder262000Fremstillingsvirksomhed
200Fremstilling af kommunikationsudstyr263000Fremstillingsvirksomhed
201Fremstilling af elektronik til husholdninger264000Fremstillingsvirksomhed
202Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol265100Fremstillingsvirksomhed
203Fremstilling af ure265200Fremstillingsvirksomhed
204Fremstilling af høreapparater og dele hertil266010Fremstillingsvirksomhed
205Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr266090Fremstillingsvirksomhed
206Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr267000Fremstillingsvirksomhed
207Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere271100Fremstillingsvirksomhed
208Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater271200Fremstillingsvirksomhed
209Fremstilling af batterier og akkumulatorer272000Fremstillingsvirksomhed
210Fremstilling af lyslederkabler273100Fremstillingsvirksomhed
211Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler273200Fremstillingsvirksomhed
212Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler273300Fremstillingsvirksomhed
213Fremstilling af elektriske belysningsartikler274000Fremstillingsvirksomhed
214Fremstilling af elektriske husholdningsapparater275100Fremstillingsvirksomhed
215Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater275200Fremstillingsvirksomhed
216Fremstilling af andet elektrisk udstyr279000Fremstillingsvirksomhed
217Fremstilling af vindmøller og dele hertil281110Fremstillingsvirksomhed
218Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til vindmøller, flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter281190Fremstillingsvirksomhed
219Fremstilling af hydraulisk udstyr281200Fremstillingsvirksomhed
220Fremstilling af andre pumper og kompressorer281300Fremstillingsvirksomhed
221Fremstilling af andre haner og ventiler281400Fremstillingsvirksomhed
222Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer281500Fremstillingsvirksomhed
223Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater282100Fremstillingsvirksomhed
224Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr282200Fremstillingsvirksomhed
225Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)282300Fremstillingsvirksomhed
226Fremstilling af motordrevet håndværktøj282400Fremstillingsvirksomhed
227Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)282500Fremstillingsvirksomhed
228Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.282900Fremstillingsvirksomhed
229Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner283000Fremstillingsvirksomhed
230Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner284100Fremstillingsvirksomhed
231Fremstilling af andre værktøjsmaskiner284900Fremstillingsvirksomhed
232Fremstilling af maskiner til metallurgi289100Fremstillingsvirksomhed
233Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlæg289200Fremstillingsvirksomhed
234Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien289300Fremstillingsvirksomhed
235Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder289400Fremstillingsvirksomhed
236Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap289500Fremstillingsvirksomhed
237Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi289600Fremstillingsvirksomhed
238Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.289900Fremstillingsvirksomhed
239Fremstilling af motorkøretøjer291000Fremstillingsvirksomhed
240Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer: fremstilling af påhængsvogne og sættevogne292000Fremstillingsvirksomhed
241Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer293100Fremstillingsvirksomhed
242Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer293200Fremstillingsvirksomhed
243Bygning af skibe og flydende materiel301100Fremstillingsvirksomhed
244Bygning af både til fritid og sport301200Fremstillingsvirksomhed
245Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje302000Fremstillingsvirksomhed
246Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.303000Fremstillingsvirksomhed
247Fremstilling af militære kampkøretøjer304000Fremstillingsvirksomhed
248Fremstilling af motorcykler309100Fremstillingsvirksomhed
249Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer309200Fremstillingsvirksomhed
250Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.309900Fremstillingsvirksomhed
251Fremstilling af kontor- og butiksmøbler310100Fremstillingsvirksomhed
252Fremstilling af køkkenmøbler310200Fremstillingsvirksomhed
253Fremstilling af madrasser310300Fremstillingsvirksomhed
254Fremstilling af andre møbler310900Fremstillingsvirksomhed
255Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter321200Fremstillingsvirksomhed
256Fremstilling af bijouteri og lignende varer321300Fremstillingsvirksomhed
257Fremstilling af musikinstrumenter322000Fremstillingsvirksomhed
258Fremstilling af sportsudstyr323000Fremstillingsvirksomhed
259Fremstilling af spil og legetøj324000Fremstillingsvirksomhed
260Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil325000Fremstillingsvirksomhed
261Fremstilling af koste og børster329100Fremstillingsvirksomhed
262Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.329900Fremstillingsvirksomhed
263Reparation af jern- og metalvarer331100Fremstillingsvirksomhed
264Reparation af maskiner331200Fremstillingsvirksomhed
265Reparation af elektronisk og optisk udstyr331300Fremstillingsvirksomhed
266Reparation af elektrisk udstyr331400Fremstillingsvirksomhed
267Reparation og vedligeholdelse af skibe og både331500Fremstillingsvirksomhed
268Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer331600Fremstillingsvirksomhed
269Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler331700Fremstillingsvirksomhed
270Reparation af andet udstyr331900Fremstillingsvirksomhed
271Installation af industrimaskiner og -udstyr332000Fremstillingsvirksomhed
272Produktion af elektricitet351100El-, gas- og fjernvarmeforsyning
273Transmission af elektricitet351200El-, gas- og fjernvarmeforsyning
274Distribution af elektricitet351300El-, gas- og fjernvarmeforsyning
275Handel med elektricitet351400El-, gas- og fjernvarmeforsyning
276Fremstilling af gas352100El-, gas- og fjernvarmeforsyning
277Distribution af gas352200El-, gas- og fjernvarmeforsyning
278Handel med gas gennem rørledninger352300El-, gas- og fjernvarmeforsyning
279Varmeforsyning353000El-, gas- og fjernvarmeforsyning
280Vandforsyning360000Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
281Opsamling og behandling af spildevand370000Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
282Indsamling af ikke-farligt affald381100Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
283Indsamling af farligt affald381200Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
284Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald382110Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
285Bortskaffelse af affald med energiproduktion382120Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
286Behandling og bortskaffelse af farligt affald382200Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
287Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.383100Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
288Genbrug af sorterede materialer383200Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
289Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse390000Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand
290Gennemførelse af byggeprojekter411000Bygge- og anlægsvirksomhed
291Opførelse af bygninger412000Bygge- og anlægsvirksomhed
292Anlæg af veje og motorveje421100Bygge- og anlægsvirksomhed
293Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner421200Bygge- og anlægsvirksomhed
294Anlæg af broer og tunneller421300Bygge- og anlægsvirksomhed
295Anlæg af ledningsnet til væsker422100Bygge- og anlægsvirksomhed
296Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation422200Bygge- og anlægsvirksomhed
297Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger429100Bygge- og anlægsvirksomhed
298Anden anlægsvirksomhed i.a.n.429900Bygge- og anlægsvirksomhed
299Nedrivning431100Bygge- og anlægsvirksomhed
300Forberedende byggepladsarbejder431200Bygge- og anlægsvirksomhed
301Funderingsundersøgelser431300Bygge- og anlægsvirksomhed
302El-installation432100Bygge- og anlægsvirksomhed
303VVS- og blikkenslagerforretninger432200Bygge- og anlægsvirksomhed
304Anden bygningsinstallationsvirksomhed432900Bygge- og anlægsvirksomhed
305Stukkatørvirksomhed433100Bygge- og anlægsvirksomhed
306Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed433200Bygge- og anlægsvirksomhed
307Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning433300Bygge- og anlægsvirksomhed
308Malerforretninger433410Bygge- og anlægsvirksomhed
309Glarmestervirksomhed433420Bygge- og anlægsvirksomhed
310Anden bygningsfærdiggørelse433900Bygge- og anlægsvirksomhed
311Tagdækningsvirksomhed439100Bygge- og anlægsvirksomhed
312Murere439910Bygge- og anlægsvirksomhed
313Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering439990Bygge- og anlægsvirksomhed
314Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser451110Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
315Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser451120Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
316Engros- og detailhandel med campingkøretøjer, små trailere mv.451910Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
317Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.451920Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
318Autoreparationsværksteder mv.452010Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
319Karosseriværksteder og autolakererier452020Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
320Undervognsbehandling452030Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
321Dækservice452040Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
322Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer453100Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
323Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer453200Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
324Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil454000Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
325Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata461100Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
326Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien461200Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
327Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer461300Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
328Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner461400Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
329Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram461500Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
330Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer461600Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
331Fiskeauktioner461710Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
332Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer461790Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
333Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.461800Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
334Agenturhandel med blandet sortiment461900Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
335Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer462100Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
336Engroshandel med blomster og planter462200Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
337Engroshandel med levende dyr462300Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
338Engroshandel med huder, skind og læder462400Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
339Engroshandel med frugt og grøntsager463100Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
340Engroshandel med kød og kødprodukter463200Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
341Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer463300Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
342Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft463410Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
343Engroshandel med vin og spiritus463420Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
344Engroshandel med tobaksvarer463500Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
345Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer463600Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
346Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier463700Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
347Engroshandel med fisk og fiskeprodukter463810Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
348Specialiseret engroshandel med fødevarer i.a.n.463890Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
349Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer463900Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
350Engroshandel med tekstiler464100Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
351Engroshandel med beklædning464210Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
352Engroshandel med fodtøj464220Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
353Engroshandel med hårde hvidevarer464310Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
354Engroshandel med radio og tv mv.464320Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
355Engroshandel med indspillede videoer, cd'er, dvd'er mv.464330Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
356Engroshandel med fotografiske og optiske artikler464340Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
357Engroshandel med elektriske husholdningsartikler464350Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
358Engroshandel med porcelæns- og glasvarer464410Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
359Engroshandel med rengøringsmidler464420Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
360Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik464500Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
361Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler464610Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
362Engroshandel med læge- og hospitalsartikler464620Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
363Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler464700Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
364Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer464800Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
365Engroshandel med cykler, sportsartikler og lystbåde464910Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
366Engroshandel med bøger, papir og papirvarer464920Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
367Engroshandel med kufferter og lædervarer464930Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
368Engroshandel med andre husholdningsartikler464990Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
369Engroshandel med computere, ydre enheder og software465100Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
370Engroshandel med elektronisk udstyr465210Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
371Engroshandel med telekommunikationsudstyr465220Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
372Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil466100Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
373Engroshandel med værktøjsmaskiner466200Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
374Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed466300Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
375Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien466400Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
376Engroshandel med kontormøbler466500Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
377Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr466600Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
378Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr466900Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
379Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer467100Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
380Engroshandel med metaller og metalmalme467200Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
381Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer467310Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
382Engroshandel med lak, maling, tapet, gulvbelægning mv.467320Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
383Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør467400Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
384Engroshandel med kemiske produkter467500Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
385Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata467600Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
386Engroshandel med affaldsprodukter467700Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
387Ikke-specialiseret engroshandel469000Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
388Købmænd og døgnkiosker471110Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
389Supermarkeder471120Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
390Discountforretninger471130Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
391Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger471900Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
392Frugt- og grøntforretninger472100Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
393Slagter- og viktualieforretninger472200Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
394Fiskeforretninger472300Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
395Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer472400Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
396Detailhandel med drikkevarer472500Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
397Tobaksforretninger472600Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
398Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger472900Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
399Servicestationer473000Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
400Detailhandel med computere, ydre enheder og software474100Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
401Detailhandel med telekommunikationsudstyr474200Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
402Radio- og tv-forretninger474300Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
403Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.475100Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
404Farve- og tapetforretninger475210Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
405Byggemarkeder og værktøjsmagasiner475220Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
406Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning475300Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
407Detailhandel med elektriske husholdningsapparater475400Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
408Møbelforretninger475910Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
409Boligtekstilforretninger475920Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
410Detailhandel med køkkenudstyr, glas, porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv.475930Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
411Forhandlere af musikinstrumenter475940Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
412Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.475990Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
413Detailhandel med bøger476100Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
414Detailhandel med aviser og papirvarer476200Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
415Detailhandel med musik- og videooptagelser476300Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
416Forhandlere af sports- og campingudstyr476410Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
417Cykel- og knallertforretninger476420Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
418Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil476430Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
419Detailhandel med spil og legetøj476500Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
420Tøjforretninger477110Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
421Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger477120Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
422Skotøjsforretninger477210Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
423Lædervareforretninger477220Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
424Apoteker477300Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
425Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler477400Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
426Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje477500Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
427Blomsterforretninger477610Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
428Planteforhandlere og havecentre477620Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
429Dyrehandel477630Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
430Detailhandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer477700Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
431Optikere477810Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
432Fotoforretninger477820Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
433Forhandlere af gaveartikler og brugskunst477830Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
434Kunsthandel og gallerivirksomhed477840Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
435Detailhandel med andre varer i.a.n.477890Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
436Detailhandel med brugte varer i forretninger477900Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
437Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder478100Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
438Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder478200Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
439Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder478900Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
440Detailhandel med dagligvarer via internet479111Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
441Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet479112Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
442Detailhandel med husholdnings- eller boligudstyr, bortset fra elektriske apparater, via internet479113Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
443Detailhandel med bøger, kontorartikler, musik eller film via internet479114Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
444Detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet479115Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
445Detailhandel med tøj, sko, lædervarer, ure eller babyudstyr via internet479116Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
446Detailhandel med medicin og produkter til personlig pleje via internet479117Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
447Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet479119Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
448Detailhandel via Internettet med digitale produkter479120Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
449Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder479900Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
450Passagertransport med regional- eller fjerntog491000Transport og godshåndtering
451Godstransport med tog492000Transport og godshåndtering
452Rutebuskørsel, by- og nærtrafik493110Transport og godshåndtering
453S-togstrafik, metro og andre nærbaner493120Transport og godshåndtering
454Taxikørsel493200Transport og godshåndtering
455Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser493910Transport og godshåndtering
456Turistkørsel og anden landpassagertransport493920Transport og godshåndtering
457Vejgodstransport494100Transport og godshåndtering
458Flytteforretninger494200Transport og godshåndtering
459Rørtransport495000Transport og godshåndtering
460Sø- og kysttransport af passagerer501000Transport og godshåndtering
461Sø- og kysttransport af gods502000Transport og godshåndtering
462Transport af passagerer ad indre vandveje503000Transport og godshåndtering
463Transport af gods ad indre vandveje504000Transport og godshåndtering
464Ruteflyvning511010Transport og godshåndtering
465Charter- og taxiflyvning511020Transport og godshåndtering
466Lufttransport af gods512100Transport og godshåndtering
467Rumfart512200Transport og godshåndtering
468Oplagrings- og pakhusvirksomhed521000Transport og godshåndtering
469Stationer, godsterminaler mv.522110Transport og godshåndtering
470Parkering og vejhjælp mv.522120Transport og godshåndtering
471Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler522130Transport og godshåndtering
472Erhvervshavne522210Transport og godshåndtering
473Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv.522220Transport og godshåndtering
474Serviceydelser i forbindelse med luftfart522300Transport og godshåndtering
475Godshåndtering522400Transport og godshåndtering
476Skibsmæglere522910Transport og godshåndtering
477Speditører522920Transport og godshåndtering
478Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport522990Transport og godshåndtering
479Posttjenester omfattet af forsyningspligten531000Transport og godshåndtering
480Andre post- og kurertjenester532000Transport og godshåndtering
481Hoteller551010Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
482Konferencecentre og kursusejendomme551020Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
483Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold552000Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
484Campingpladser553000Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
485Andre overnatningsfaciliteter559000Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
486Restauranter561010Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
487Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.561020Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
488Event catering562100Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
489Anden restaurationsvirksomhed562900Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
490Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.563000Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
491Udgivelse af bøger581100Information og kommunikation
492Udgivelse af telefonbøger og adresselister581200Information og kommunikation
493Udgivelse af aviser og dagblade581300Information og kommunikation
494Udgivelse af ugeblade og magasiner581410Information og kommunikation
495Udgivelse af distrikts- og annonceblade581420Information og kommunikation
496Anden udgivervirksomhed581900Information og kommunikation
497Udgivelse af computerspil582100Information og kommunikation
498Anden udgivelse af software582900Information og kommunikation
499Produktion af film og videofilm591110Information og kommunikation
500Produktion af tv-programmer591120Information og kommunikation
501Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer591200Information og kommunikation
502Distribution af film, video- og tv-programmer591300Information og kommunikation
503Biografer591400Information og kommunikation
504Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik592000Information og kommunikation
505Radiovirksomhed601000Information og kommunikation
506Tv-virksomhed602000Information og kommunikation
507Fastnetbaseret telekommunikation611000Information og kommunikation
508Trådløs telekommunikation612000Information og kommunikation
509Satellitbaseret telekommunikation613000Information og kommunikation
510Anden telekommunikation619000Information og kommunikation
511Computerprogrammering620100Information og kommunikation
512Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi620200Information og kommunikation
513Computer facility management620300Information og kommunikation
514Anden it-servicevirksomhed620900Information og kommunikation
515Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser631100Information og kommunikation
516Webportaler631200Information og kommunikation
517Pressebureauer639100Information og kommunikation
518Andre informationstjenester i.a.n.639900Information og kommunikation
519Banker, sparekasser og andelskasser641900Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
520Finansielle holdingselskaber642010Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
521Ikke-finansielle holdingselskaber642020Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
522Gennemløbsholdingselskaber642030Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
523Investeringsforeninger643010Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
524Investeringsselskaber643030Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
525Ventureselskaber og kapitalfonde643040Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
526Finansiel leasing649100Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
527Andre kreditinstitutter649220Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
528Andre kreditselskaber649230Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
529FVC-selskaber649240Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
530Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.649900Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
531Livsforsikring651100Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
532Anden forsikring651200Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
533Pensionskasser653010Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
534Anden pensionsforsikring653020Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
535Forvaltning af kapitalmarkeder661100Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
536Værdipapir- og varemægling661200Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
537Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling661900Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
538Risiko- og skadesvurdering662100Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
539Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed662200Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
540Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring662900Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
541Formueforvaltning663000Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring
542Køb og salg af egen fast ejendom681000Fast ejendom
543Almennyttige boligselskaber682010Fast ejendom
544Private andelsboligforeninger682020Fast ejendom
545Anden udlejning af boliger682030Fast ejendom
546Udlejning af erhvervsejendomme682040Fast ejendom
547Ejendomsmæglere mv.683110Fast ejendom
548Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.683120Fast ejendom
549Administration af fast ejendom på kontraktbasis683210Fast ejendom
550Ejerforeninger683220Fast ejendom
551Juridisk bistand691000Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
552Bogføring og revision: skatterådgivning692000Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
553Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed701010Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
554Finansielle hovedsæders virksomhed701020Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
555Public relations og kommunikation702100Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
556Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse702200Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
557Arkitektvirksomhed711100Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
558Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder711210Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
559Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik711220Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
560Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg711230Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
561Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv.711240Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
562Anden teknisk rådgivning711290Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
563Kontrol af levnedsmidler712010Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
564Teknisk afprøvning og kontrol712020Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
565Anden måling og teknisk analyse712090Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
566Forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi721100Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
567Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik721900Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
568Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber722000Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
569Reklamebureauer731110Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
570Anden reklamevirksomhed731190Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
571Reklameplads i medier731200Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
572Markedsanalyse og offentlig meningsmåling732000Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
573Industriel design og produktdesign741010Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
574Kommunikationsdesign og grafisk design741020Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
575Indretningsarkitekter og rumdesign741030Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
576Fotografisk virksomhed742000Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
577Oversættelse og tolkning743000Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
578Landbrugskonsulenter749010Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
579Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.749090Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
580Dyrlæger750000Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser
581Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer771100Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
582Udlejning og leasing af lastbiler771200Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
583Udlejning og leasing af varer til fritid og sport772100Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
584Udlejning af videobånd og videodisks772200Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
585Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.772900Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
586Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr773100Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
587Udlejning og leasing af entreprenørmateriel773200Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
588Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr773300Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
589Udlejning og leasing af skibe og både773400Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
590Udlejning og leasing af luftfartøjer773500Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
591Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.773900Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
592Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke ophavsretsbeskyttede værker774000Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
593Arbejdsformidlingskontorer781000Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
594Vikarbureauer782000Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
595Anden personaleformidling783000Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
596Rejsebureauer791100Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
597Rejsearrangører791200Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
598Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed799000Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
599Private vagt- og sikkerhedstjenester801000Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
600Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer802000Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
601Overvågning803000Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
602Kombinerede serviceydelser811000Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
603Almindelig rengøring i bygninger812100Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
604Vinduespolering812210Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
605Skorstensfejning812220Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
606Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler812290Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
607Andre rengøringsydelser812900Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
608Landskabspleje813000Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
609Kombinerede administrationsserviceydelser821100Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
610Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice821900Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
611Call centres virksomhed822000Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
612Organisering af kongresser, messer og udstillinger823000Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
613Inkassovirksomhed og kreditoplysning829100Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
614Pakkerier829200Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
615Anden forretningsservice i.a.n.829900Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester
616Generelle offentlige tjenester841100Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
617Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen social sikring841200Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
618Administration af og bidrag til erhvervsfremme841300Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
619Udenrigsanliggender842100Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
620Forsvar842200Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
621Brandvæsen842500Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring
622Folkeskoler o.lign.852010Undervisning
623Specialskoler for handicappede852020Undervisning
624Ungdoms- og efterskoler853110Undervisning
625Gymnasier, studenter- og HF-kurser853120Undervisning
626Tekniske skoler og fagskoler853200Undervisning
627Videregående uddannelser ikke på universitetsniveau854100Undervisning
628Videregående uddannelser på universitetsniveau854200Undervisning
629Undervisning inden for sport og fritid855100Undervisning
630Undervisning i kulturelle discipliner855200Undervisning
631Køreskoler855300Undervisning
632Anden undervisning i.a.n.855900Undervisning
633Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning856000Undervisning
634Hospitaler861000Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
635Alment praktiserende læger862100Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
636Praktiserende speciallæger862200Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
637Praktiserende tandlæger862300Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
638Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv.869010Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
639Fysio- og ergoterapeuter869020Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
640Psykologisk rådgivning869030Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
641Kiropraktorer869040Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
642Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n.869090Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
643Plejehjem871010Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
644Institutionsophold med sygepleje i.a.n.871020Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
645Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap872010Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
646Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede872020Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
647Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap873010Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
648Beskyttede boliger o.l.873020Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
649Døgninstitutioner for børn og unge879010Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
650Familiepleje879020Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
651Andre former for institutionsophold879090Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
652Hjemmehjælp881010Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
653Dagcentre mv.881020Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
654Revalideringsinstitutioner881030Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
655Dagplejemødre889110Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
656Vuggestuer889120Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
657Børnehaver889130Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
658Skolefritidsordninger og fritidshjem889140Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
659Aldersintegrerede institutioner889150Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
660Fritids- og ungdomsklubber889160Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
661Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål889910Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
662Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n.889990Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
663Teater- og koncertvirksomhed900110Kultur, forlystelser og sport
664Selvstændigt udøvende scenekunstnere900120Kultur, forlystelser og sport
665Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst900200Kultur, forlystelser og sport
666Kunstnerisk skaben900300Kultur, forlystelser og sport
667Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.900400Kultur, forlystelser og sport
668Biblioteker910110Kultur, forlystelser og sport
669Arkiver910120Kultur, forlystelser og sport
670Museer910200Kultur, forlystelser og sport
671Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner910300Kultur, forlystelser og sport
672Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater910400Kultur, forlystelser og sport
673Lotteri- og anden spillevirksomhed920000Kultur, forlystelser og sport
674Drift af sportsanlæg931100Kultur, forlystelser og sport
675Sportsklubber931200Kultur, forlystelser og sport
676Fitnesscentre931300Kultur, forlystelser og sport
677Andre sportsaktiviteter931900Kultur, forlystelser og sport
678Forlystelsesparker o.l.932100Kultur, forlystelser og sport
679Lystbådehavne932910Kultur, forlystelser og sport
680Andre forlystelser og fritidsaktiviteter932990Kultur, forlystelser og sport
681Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer941100Andre serviceydelser
682Faglige sammenslutninger941200Andre serviceydelser
683Religiøse institutioner og foreninger949100Andre serviceydelser
684Andre organisationer og foreninger i.a.n.949900Andre serviceydelser
685Reparation af computere og ydre enheder951100Andre serviceydelser
686Reparation af kommunikationsudstyr951200Andre serviceydelser
687Reparation af forbrugerelektronik952100Andre serviceydelser
688Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have952200Andre serviceydelser
689Reparation af skotøj og lædervarer952300Andre serviceydelser
690Reparation af møbler og boligudstyr952400Andre serviceydelser
691Reparation af ure, smykker og guld- og sølvvarer952500Andre serviceydelser
692Reparation af andre varer til personligt brug og husholdningsbrug952900Andre serviceydelser
693Erhvervs- og institutionsvaskerier960110Andre serviceydelser
694Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv.960120Andre serviceydelser
695Frisørsaloner960210Andre serviceydelser
696Skønheds- og hudpleje960220Andre serviceydelser
697Bedemænd og begravelsesvæsen960300Andre serviceydelser
698Aktiviteter vedrørende fysisk velvære960400Andre serviceydelser
699Andre personlige serviceydelser i.a.n.960900Andre serviceydelser
700Husholdninger med ansat medhjælp970000Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
701Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n.981000Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
702Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.982000Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
703Ekstraterritoriale organisationer og organer990000Ekstraterritoriale organisationer og organer
704Uoplyst999999Ekstraterritoriale organisationer og organer