Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

262'

Primær drift

221'

Årets resultat

158'

Aktiver

2.852'

Kortfristede aktiver

507'

Egenkapital

335'

Afkastningsgrad

8 %

Soliditetsgrad

12 %

Likviditetsgrad

234 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
02.01.2022
2019
13.12.2020
2018
24.11.2019
2017
17.12.2018
2016
28.10.2017
2015
30.09.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat261.851280.562278.093275.208277.791276.941158.005
Resultat af primær drift220.850241.879239.410236.525239.108242.314139.497
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter5.7319.06042.97736.79430.01116.4990
Finansieringsomkostninger-24.203-42.166-49.368-52.003-46.263-54.020-41.847
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat202.378208.773233.019221.316222.856204.79397.650
Resultat157.872162.847181.755172.648173.836159.74876.184
Forslag til udbytte-200.000-250.000-500.00000-50.0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
02.01.2022
2019
13.12.2020
2018
24.11.2019
2017
17.12.2018
2016
28.10.2017
2015
30.09.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 507.240849.6291.142.852978.722867.167564.6278.158
Likvider00000141.716227.352
Kortfristede aktiver507.240849.6291.142.852978.722867.167706.343235.510
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver2.344.6152.231.0562.269.7392.308.4222.347.1052.385.7881.596.772
Langfristede aktiver2.344.6152.231.0562.269.7392.308.4222.347.1052.385.7881.596.772
Aktiver2.851.8553.080.6853.412.5913.287.1443.214.2723.092.1311.832.282
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
02.01.2022
2019
13.12.2020
2018
24.11.2019
2017
17.12.2018
2016
28.10.2017
2015
30.09.2016
Forslag til udbytte200.000250.000500.0000050.0000
Egenkapital334.890427.018764.171582.416409.768285.932126.184
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker2.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0002.300.0001.600.000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.1585.71210.87917.1847.07413.4786.152
Kortfristede forpligtelser216.965353.667273.420254.728279.504206.199106.098
Gældsforpligtelser2.516.9652.653.6672.648.4202.704.7282.804.5042.806.1991.706.098
Forpligtelser2.516.9652.653.6672.648.4202.704.7282.804.5042.806.1991.706.098
Passiver2.851.8553.080.6853.412.5913.287.1443.214.2723.092.1311.832.282
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
02.01.2022
2019
13.12.2020
2018
24.11.2019
2017
17.12.2018
2016
28.10.2017
2015
30.09.2016
Afkastningsgrad 7,7 %7,9 %7,0 %7,2 %7,4 %7,8 %7,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 47,1 %38,1 %23,8 %29,6 %42,4 %55,9 %60,4 %
Payout-ratio 126,7 %153,5 %275,1 %Na.Na.31,3 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 912,5 %573,6 %484,9 %454,8 %516,8 %448,6 %333,4 %
Soliditestgrad 11,7 %13,9 %22,4 %17,7 %12,7 %9,2 %6,9 %
Likviditetsgrad 233,8 %240,2 %418,0 %384,2 %310,3 %342,6 %222,0 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.08.2021- 31.07.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for NØRGAARD KJÆR EJENDOMME ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Selskabet har udstedt ejerpantebreve for i alt kr. 600.000 i ovenstående grunde og bygninger. Heraf er deponeret ejerpantebreve for kr. 600.000 til sikkerhed for bankgæld.
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. august 2021 - 31. juli 2022 for NØRGAARD KJÆR EJENDOMME ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Virksomhedens formål er at foretage ejendomsinvestering og udlejning af fast ejendom, handle, finansiering og dermed beslægtet erhverv.