Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

318

Primær drift

-285'

Årets resultat

-977'

Aktiver

13.417'

Kortfristede aktiver

13.266'

Egenkapital

13.016'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
07.02.2022
2019
19.01.2021
2018
19.02.2020
2017
24.01.2019
2016
18.01.2018
2015
16.01.2017
Nettoomsætning48.96047.46047.46046.96046.26046.26046.260
Bruttoresultat318-2.519-5.520-2.0821.2113.921-2.320
Resultat af primær drift-284.773-287.610-290.610-289.934-286.639-283.930-290.170
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter2.384.8833.516.0212.068.4311.113.1861.545.8431.284.2001.099.447
Finansieringsomkostninger0000000
Andre finansielle omkostninger-3.357.927-633.399-1.147.412-858.244-1.332.083-316.280-3.984
Resultat før skat-1.257.8172.595.012630.409-34.992-72.879683.990805.293
Resultat-977.4002.023.452489.775-38.594-62.618527.706626.093
Forslag til udbytte-200.000-560.000-113.000-110.600-108.000-105.800-103.400
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
07.02.2022
2019
19.01.2021
2018
19.02.2020
2017
24.01.2019
2016
18.01.2018
2015
16.01.2017
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 280.417040.178118.74275.93737.584103.546
Likvider37.04525.11825.231182.292134.64485.411239.154
Kortfristede aktiver13.266.12614.938.12413.694.16213.275.62113.530.69813.684.02713.137.108
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver151.210160.301169.392178.483187.574196.665205.756
Langfristede aktiver151.210160.301169.392178.483187.574196.665205.756
Aktiver13.417.33615.098.42513.863.55413.454.10413.718.27213.880.69213.342.864
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
07.02.2022
2019
19.01.2021
2018
19.02.2020
2017
24.01.2019
2016
18.01.2018
2015
16.01.2017
Forslag til udbytte200.000560.000113.000110.600108.000105.800103.400
Egenkapital13.016.48814.553.88813.793.43613.414.26113.560.85413.729.27313.304.967
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000056
Kortfristede forpligtelser400.84851.29870.11839.843157.41837.84237.897
Gældsforpligtelser400.848544.53770.11839.843157.418151.41937.897
Forpligtelser400.848544.53770.11839.843157.418151.41937.897
Passiver13.417.33615.098.42513.863.55413.454.10413.718.27213.880.69213.342.864
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
07.02.2022
2019
19.01.2021
2018
19.02.2020
2017
24.01.2019
2016
18.01.2018
2015
16.01.2017
Afkastningsgrad -2,1 %-1,9 %-2,1 %-2,2 %-2,1 %-2,0 %-2,2 %
Dækningsgrad 0,6 %-5,3 %-11,6 %-4,4 %2,6 %8,5 %-5,0 %
Resultatgrad -1.996,3 %4.263,5 %1.032,0 %-82,2 %-135,4 %1.140,7 %1.353,4 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -7,5 %13,9 %3,6 %-0,3 %-0,5 %3,8 %4,7 %
Payout-ratio -20,5 %27,7 %23,1 %-286,6 %-172,5 %20,0 %16,5 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 97,0 %96,4 %99,5 %99,7 %98,9 %98,9 %99,7 %
Likviditetsgrad 3.309,5 %29.120,3 %19.530,2 %33.319,8 %8.595,4 %36.161,0 %34.665,3 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Kongsted Holding ApS for 2020/21 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for Kongsted Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets formål er investering, finansiering, besidde aktier og anparter i produktions- og handelsvirksomheder samt ledelse og administration af disse datterselskaber.