Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-25.063

Primær drift

-27.642

Årets resultat

967'

Aktiver

1.507'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

1.456'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.12.2020
2018
02.12.2019
2017
23.11.2018
2016
01.12.2017
2015
22.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-25.063-187.110-23.698-935.66368.78533.637
Resultat af primær drift-27.642-189.689-26.277-938.24243.706-102.451
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 998.77700000
Finansielle indtægter435112914121152102
Finansieringsomkostninger-4.194-5.705-13.096-105.000-110.892-159.305
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat967.376-212.679-38.459944.657124.847-242.626
Resultat967.376-212.679-38.459894.957125.447-247.526
Forslag til udbytte-113.00000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.12.2020
2018
02.12.2019
2017
23.11.2018
2016
01.12.2017
2015
22.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 248.3798.2444.2323.000.000962.339931.505
Likvider738.28492.859332.86400206.940
Kortfristede aktiver0003.002.472965.2611.141.326
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver33.000982.60300955.972764.091
Materielle aktiver484.526487.105489.684492.263494.842497.421
Langfristede aktiver517.5261.469.708489.684492.2631.450.8141.261.512
Aktiver1.507.3051.573.603829.5763.494.7352.416.0752.402.838
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.12.2020
2018
02.12.2019
2017
23.11.2018
2016
01.12.2017
2015
22.12.2016
Forslag til udbytte113.00000000
Egenkapital1.456.239488.863701.542740.001-154.956-280.403
Hensatte forpligtelser000000
Langfristet gæld til banker000071.906440.748
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00001.94113.000
Kortfristede forpligtelser51.0661.054.84672.7102.663.5282.371.1342.078.110
Gældsforpligtelser51.0661.084.740128.0342.754.7342.571.0312.683.241
Forpligtelser51.0661.084.740128.0342.754.7342.571.0312.683.241
Passiver1.507.3051.573.603829.5763.494.7352.416.0752.402.838
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.12.2020
2018
02.12.2019
2017
23.11.2018
2016
01.12.2017
2015
22.12.2016
Afkastningsgrad -1,8 %-12,1 %-3,2 %-26,8 %1,8 %-4,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 66,4 %-43,5 %-5,5 %120,9 %-81,0 %88,3 %
Payout-ratio 11,7 %Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -659,1 %-3.325,0 %-200,6 %-893,6 %39,4 %-64,3 %
Soliditestgrad 96,6 %31,1 %84,6 %21,2 %-6,4 %-11,7 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.112,7 %40,7 %54,9 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for INVESTERINGSSELSKABET AF 1/11 1985. BRAMMING ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-05
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for INVESTERINGSSELSKABET AF 1/11 1985. BRAMMING ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets formål er handel, herunder særlig handel med fast ejendom samt at eje kapitalandele i anden virksomhed.