Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

12.627'

Primær drift

4.974'

Årets resultat

5.017'

Aktiver

129''

Kortfristede aktiver

111''

Egenkapital

49.044'

Afkastningsgrad

4 %

Soliditetsgrad

38 %

Likviditetsgrad

139 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.03.2022
2020
18.03.2021
2019
05.03.2020
2018
15.03.2019
2017
09.03.2018
2016
12.06.2017
2015
08.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat12.626.56413.135.1308.538.4778.048.8998.215.2696.351.0197.680.4207.567.859
Resultat af primær drift4.974.0716.864.5022.611.5512.466.5273.258.3751.603.8493.169.4252.950.454
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter230.688101.272277.392456.307821.570977.861791.6021.077.923
Finansieringsomkostninger00000000
Andre finansielle omkostninger-155.931-219.044-115.760-132.669-70.684-47.760-14.222-25.309
Resultat før skat5.307.6557.061.6812.827.1572.882.6694.132.1342.678.1304.313.6024.003.068
Resultat5.016.8486.799.6192.600.0882.677.2233.932.1962.479.0944.096.8913.810.922
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.03.2022
2020
18.03.2021
2019
05.03.2020
2018
15.03.2019
2017
09.03.2018
2016
12.06.2017
2015
08.03.2016
Kortfristede varebeholdninger2.109.1112.558.6461.898.4741.705.132717.2012.062.2762.509.5432.344.181
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 108.661.924107.516.34486.894.36967.973.25258.757.26057.561.85968.708.13160.481.541
Likvider039.955.14853.542.40935.741.23229.465.62520.886.63521.988.50022.107.385
Kortfristede aktiver110.771.035150.030.138142.335.252105.419.61688.940.08680.510.77093.206.17484.933.107
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver1.854.1061.595.2791.280.3281.226.3541.133.8501.010.977866.797500.000
Materielle aktiver16.008.33816.547.0963.784.537804.7881.189.262962.934744.105885.537
Langfristede aktiver17.862.44418.142.3755.064.8652.031.1422.323.1121.973.9111.610.9021.385.537
Aktiver128.633.479168.172.513147.400.117107.450.75891.263.19882.484.68194.817.07686.318.644
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.03.2022
2020
18.03.2021
2019
05.03.2020
2018
15.03.2019
2017
09.03.2018
2016
12.06.2017
2015
08.03.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital49.044.23544.684.65037.273.55233.946.61532.755.06331.707.93730.263.46926.575.603
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser75.640.647122.656.958108.126.61770.722.15656.300.15848.979.18059.304.57857.303.938
Kortfristede forpligtelser79.589.244123.487.863110.126.56573.504.14358.508.13550.776.74464.518.05459.639.362
Gældsforpligtelser79.589.244123.487.863110.126.56573.504.14358.508.13550.776.74464.553.60759.743.041
Forpligtelser79.589.244123.487.863110.126.56573.504.14358.508.13550.776.74464.553.60759.743.041
Passiver128.633.479168.172.513147.400.117107.450.75891.263.19882.484.68194.817.07686.318.644
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
07.03.2022
2020
18.03.2021
2019
05.03.2020
2018
15.03.2019
2017
09.03.2018
2016
12.06.2017
2015
08.03.2016
Afkastningsgrad 3,9 %4,1 %1,8 %2,3 %3,6 %1,9 %3,3 %3,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 10,2 %15,2 %7,0 %7,9 %12,0 %7,8 %13,5 %14,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 38,1 %26,6 %25,3 %31,6 %35,9 %38,4 %31,9 %30,8 %
Likviditetsgrad 139,2 %121,5 %129,2 %143,4 %152,0 %158,6 %144,5 %142,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-02-01
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Indkøbsforeningen Fri A. m.b. A..
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterForeningens formål er - gennem indkøbssamarbejde og gennem markedsføring - at styrke og udbygge medlemmernes position i lokalområdet, for der igennem at fremme disses økonomiske interesser. Foreningen kan endvidere tegne aktier, andele eller indskud i eller indgå samarbejde med selskaber, foreninger, institutioner eller lignende.