Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

4.260'

Primær drift

3.405'

Årets resultat

1.054'

Aktiver

47.293'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

5.052'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

11 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
10.12.2020
2018
27.11.2019
2017
20.12.2018
2016
04.12.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat4.259.9960000
Resultat af primær drift3.404.6223.404.6223.404.6223.404.6223.406.657
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00000
Finansieringsomkostninger-2.053.003-2.166.2472.263.3562.357.1592.445.411
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat1.351.6191.238.3751.141.2661.047.463961.246
Resultat1.054.263965.932890.187817.022749.788
Forslag til udbytte00000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
10.12.2020
2018
27.11.2019
2017
20.12.2018
2016
04.12.2017
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000
Likvider42792293794208
Kortfristede aktiver0792293794208
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver00000
Materielle aktiver47.292.96448.148.33849.003.71249.859.08650.714.460
Langfristede aktiver47.292.96448.148.33849.003.71249.859.08650.714.460
Aktiver47.293.00648.149.13049.004.00549.859.88050.714.668
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
10.12.2020
2018
27.11.2019
2017
20.12.2018
2016
04.12.2017
Forslag til udbytte00000
Egenkapital5.052.1453.997.8833.031.9512.141.7641.324.741
Hensatte forpligtelser848.017704.345560.672416.999273.327
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser41.392.84443.446.90245.411.38247.301.11749.116.600
Gældsforpligtelser41.392.84443.446.90245.411.38247.301.11749.116.600
Forpligtelser41.392.84443.446.90245.411.38247.301.11749.116.600
Passiver47.293.00648.149.13049.004.00549.859.88050.714.668
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
10.12.2020
2018
27.11.2019
2017
20.12.2018
2016
04.12.2017
Afkastningsgrad 7,2 %7,1 %6,9 %6,8 %6,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 20,9 %24,2 %29,4 %38,1 %56,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 165,8 %157,2 %-150,4 %-144,4 %-139,3 %
Soliditestgrad 10,7 %8,3 %6,2 %4,3 %2,6 %
Likviditetsgrad Na.0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for EEI 111 A/S for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C. Regnskabsklasse B Årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-03
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for EEI 111 A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet består i drift og udlejning af fast ejendom.