Copied

Status: Normal
Dansk Vækstkapital II K/S
37264288
Strandvejen 104, 2900 Hellerup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Dansk Vækstkapital II K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at foretage investeringer i private equity- og venturefonde, samt fonde, der udbyder ansvarlig lånekapital, herunder mezzaninfonde. Formålet omfatter herudover enhver virksomhed, der efter bestyrelsens skøn står i forbindelse med de nævnte investeringer.
Tegningsregel
 Selskabet tegnes af Komplementaren eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 02.12.2022
Status
NORMAL.
Etableret
30.11.2015 (6 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2018 (årsværk: 1)
7, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
7, mdr. 6. 2019 (årsværk: 3)
Kønsfordeling
Mænd: 80 %
Kvinder: 20 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
04.05.2022
Bruttoresultat

776''

Primær drift
Na.
Årets resultat

776''

Aktiver

2.430''

Kortfristede aktiver

130''

Egenkapital

2.430''

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
02.12.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 04.05.2022 (212 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (04.05.2022)
Årsrapport 2020 (02.06.2021)
Årsrapport 2019 (16.04.2020)
Årsrapport 2018 (15.04.2019)
Årsrapport 2017 (14.05.2018)
Årsrapport 2015 (15.05.2017)
Statstidende
02.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
02.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Dansk Vækstkapital II Komplementar ApS (CVR 37259438) 26.02.2020 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Birgit Nørgaard 18.01.2016 bestyrelsesmedlem
Jens Peter Toft 18.01.2016 bestyrelsesmedlem
Peter Vilhelm Carøe 18.01.2016 bestyrelsesmedlem
Kent Stevens Larsen 18.01.2016 bestyrelsesmedlem
Ulrik Spork 18.01.2016 formand
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 24256146) NORMAL 30.11.2015 5,00-9,99% 5,00 %
PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 16163279) NORMAL 30.11.2015 5,00-9,99% 5,00 %
ATP PRIVATE EQUITY K/S (CVR 29448477) NORMAL 30.11.2015 5,00-9,99% 5,00 %
VÆKSTFONDEN (CVR 16294675) NORMAL 30.11.2015 50,00-66,66% 33,33 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Seed Capital Denmark IV K/S (CVR 41500727) NORMAL 31.08.2021 5,00-9,99% 5,00-9,99%
Heartcore Capital Fund IV K/S (CVR 40295860) NORMAL 22.06.2021 10,00-14,99% 10,00-14,99%
Dansk Ejerkapital V K/S (CVR 40686606) NORMAL 28.11.2019 15,00-19,99% 15,00-19,99%
GRO Fund II K/S (CVR 39826771) NORMAL 30.09.2019 10,00-14,99% 10,00-14,99%
DVK II HoldCo I ApS (CVR 40608982) NORMAL 25.06.2019 100,00% 100,00%
byFounders VC Fund I K/S (CVR 38828495) NORMAL 03.04.2019 5,00-9,99% 5,00-9,99%
Sunstone Life Science Ventures Fund IV K/S (CVR 38778536) NORMAL 30.01.2019 15,00-19,99% 15,00-19,99%
CataCap II K/S (CVR 38714708) NORMAL 27.12.2017 10,00-14,99% 10,00-14,99%
Capidea Kapital III K/S (CVR 39184168) NORMAL 21.12.2017 20,00-24,99% 20,00-24,99%
Ansvarlige
Virk/PersonDato
Dansk Vækstkapital II Komplementar ApS (CVR 37259438) 30.11.2015