Copied

Status: Normal
CataCap II K/S
38714708
Øster Allé 48 8., 2100 København Ø
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
CataCap II K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Kommanditselskabets formål er at generere afkast på kommanditselskabets kapital ved at foretage investeringer i unoterede kapitalandele i danske og udenlandske selskaber.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 26.11.2022
Status
NORMAL.
Etableret
13.06.2017 (5 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
0,00 (DKK)
(13.06.2017)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
29.04.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

659''

Årets resultat

659''

Aktiver

1.053''

Kortfristede aktiver

3.420'

Egenkapital

1.049''

Afkastningsgrad

63 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
26.11.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
KPMG P/S.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 29.04.2022 (211 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (29.04.2022)
Årsrapport 2020 (21.04.2021)
Årsrapport 2019 (02.04.2020)
Årsrapport 2018 (20.05.2019)
Årsrapport 2017 (30.05.2018)
Statstidende
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
CataCap General Partner II ApS (CVR 38709674) 13.06.2017 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB (CVR 21411914) NORMAL 28.12.2018 10,00-14,99% 10,00 %
European Investment Fund 28.06.2018 15,00-19,99% 15,00 %
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 24256146) NORMAL 27.12.2017 5,00-9,99% 5,00 %
Dansk Vækstkapital II K/S (CVR 37264288) NORMAL 27.12.2017 10,00-14,99% 10,00 %
Schroder Adveq Europe VI L.P. 27.09.2017 5,00-9,99% 5,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
CC DAFA Invest ApS (CVR 43091131) NORMAL 01.03.2022 90,00-99,99% 90,00-99,99%
CC North Invest ApS (CVR 43046470) NORMAL 09.02.2022 90,00-99,99% 90,00-99,99%
CC Toaster Invest ApS (CVR 41952482) NORMAL 24.02.2021 90,00-99,99% 90,00-99,99%
CC Globe Invest ApS (CVR 40857648) NORMAL 14.10.2019 90,00-99,99% 90,00-99,99%
CC Fly Invest ApS (CVR 39401894) NORMAL 30.04.2019 90,00-99,99% 90,00-99,99%
CC II Management Invest I K/S (CVR 38724762) NORMAL 28.06.2017 0,00-4,99% 5,00-9,99%
CC II Management Invest II K/S (CVR 38724770) NORMAL 28.06.2017 0,00-4,99% 5,00-9,99%
Ansvarlige
Virk/PersonDato
CataCap General Partner II ApS (CVR 38709674) 13.06.2017