Copied
 

Status: Normal
CataCap II K/S
38714708
Øster Allé 42 7., 2100 København Ø
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
CataCap II K/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Kommanditselskabets formål er at generere afkast på kommanditselskabets kapital ved at foretage investeringer i unoterede kapitalandele i danske og udenlandske selskaber.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 05.12.2021
Status
NORMAL.
Etableret
13.06.2017 (2 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
0,00 (DKK)
(13.06.2017)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
21.04.2021
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-35.000'

Årets resultat

-35.337'

Aktiver

914''

Kortfristede aktiver

9.883'

Egenkapital

816''

Afkastningsgrad

-4 %

Soliditetsgrad

89 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
05.12.2021
Revision
Underlagt revision.
Revisor
KPMG P/S.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 21.04.2021 (227 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (21.04.2021)
Årsrapport 2019 (02.04.2020)
Årsrapport 2018 (20.05.2019)
Årsrapport 2017 (30.05.2018)
Statstidende
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
05.12.2021
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
CataCap General Partner II ApS (CVR 38709674) 13.06.2017 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB (CVR 21411914) NORMAL 28.12.2018 10,00-14,99% 10,00 %
European Investment Fund 28.06.2018 15,00-19,99% 15,00 %
DANICA PENSION, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 24256146) NORMAL 27.12.2017 5,00-9,99% 5,00 %
Dansk Vækstkapital II K/S (CVR 37264288) NORMAL 27.12.2017 10,00-14,99% 10,00 %
Schroder Adveq Europe VI L.P. 27.09.2017 5,00-9,99% 5,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
CC Globe Invest ApS (CVR 40857648) NORMAL 14.10.2019 90,00-99,99% 90,00-99,99%
CC Atlantic Invest K/S (CVR 40532722) SLETTET 20.05.2019 100,00% 100,00%
CC Fly Invest ApS (CVR 39401894) NORMAL 30.04.2019 90,00-99,99% 90,00-99,99%
CC II Management Invest I K/S (CVR 38724762) NORMAL 28.06.2017 0,00-4,99% 5,00 %
CC II Management Invest II K/S (CVR 38724770) NORMAL 28.06.2017 0,00-4,99% 5,00-9,99%
CC Toaster Invest ApS (CVR 41952482) NORMAL 24.02.2021 90,00-99,99% 90,00 %
Ansvarlige
Virk/PersonDato
CataCap General Partner II ApS (CVR 38709674) 13.06.2017