Copied

Status: Normal
ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB
33039018
Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup
www.accura.dk
Beskrivelse
ACCURA ADVOKATPARTNERSELSKAB er aktiv indenfor Juridisk bistand (691000). Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes (i) af den samlede bestyrelse, (ii) af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller (iii) af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, der ikke må være bestyrelsesmedlem.
Oplysninger
Dato: 03.12.2022
Status
NORMAL.
Etableret
21.06.2010 (12 år)
Form
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab (KAS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
54.872.500,00 (DKK)
(23.06.2022)
Ansatte
150, 2018 (årsværk: 150)
150, kvt. 3. 2019 (årsværk: 150)
150, mdr. 9. 2019 (årsværk: 150)
Kønsfordeling
Mænd: 86 %
Kvinder: 9 %
Unisex: 5 %
2021, DKK
11.05.2022
Bruttoresultat

596''

Primær drift

4.502'

Årets resultat

-32.000

Aktiver

523''

Kortfristede aktiver

498''

Egenkapital

46.745'

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

9 %

Likviditetsgrad

109 %

Regnskab etc.
03.12.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, stor virksomhed
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 11.05.2022 (206 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (11.05.2022)
Årsrapport 2020 (25.05.2021)
Årsrapport 2019 (03.06.2020)
Årsrapport 2018 (06.05.2019)
Årsrapport 2017 (22.05.2018)
Årsrapport 2016 (27.04.2017)
Årsrapport 2015 (31.05.2016)
Statstidende
03.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
03.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Ivan Madsen 12.12.2013 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Rikke Maria Jensen 02.05.2022 bestyrelsesmedlem
Simon Evers Hjelmborg 01.08.2021 bestyrelsesmedlem
Anders Friis 22.01.2020 bestyrelsesmedlem
Jacob Holst Vinther 30.04.2019 bestyrelsesmedlem
René Thornfeldt 14.11.2018 bestyrelsesmedlem
Kim Toftgaard 27.10.2016 bestyrelsesmedlem
Nils Thomas Weincke 07.03.2016 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
ADVOKATAKTIESELSKAB ACCURA (CVR 24205738) NORMAL 21.06.2010
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.