Copied

Status: Normal
MOLT WENGEL ADVOKATPARTNERSELSKAB
29629927
Dampfærgevej 27 4., 2100 København Ø
Telefonnummer mangler
www.mowe.dk
Beskrivelse
MOLT WENGEL ADVOKATPARTNERSELSKAB er aktiv indenfor Juridisk bistand (691000). Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen eller 2 medlemmer af bestyrelsen i forening med direktøren. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt kaution og sikkerhedsstillelse af enhver art skal selskabet dog tegnes af den samlede bestyrelse i forening med komplementaren.
Oplysninger
Dato: 10.12.2022
Status
NORMAL.
Etableret
29.06.2006 (15 år)
Form
Kommanditaktieselskab/Partnerselskab (KAS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
833.312,00 (DKK)
(06.01.2022)
Ansatte
35, 2018 (årsværk: 35)
35, kvt. 3. 2019 (årsværk: 35)
35, mdr. 9. 2019 (årsværk: 35)
Kønsfordeling
Mænd: 43 %
Kvinder: 43 %
Unisex: 14 %
2021, DKK
16.05.2022
Bruttoresultat

47.819'

Primær drift

3.056'

Årets resultat

3.036'

Aktiver

18.701'

Kortfristede aktiver

16.598'

Egenkapital

6.152'

Afkastningsgrad

16 %

Soliditetsgrad

33 %

Likviditetsgrad

157 %

Regnskab etc.
10.12.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 16.05.2022 (208 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (16.05.2022)
Årsrapport 2020 (30.04.2021)
Årsrapport 2019 (28.05.2020)
Årsrapport 2018 (26.03.2019)
Årsrapport 2017 (18.04.2018)
Årsrapport 2016 (18.04.2017)
Årsrapport 2015 (13.04.2016)
Statstidende
10.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
10.12.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Anne Katrine Schjønning 01.01.2021 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Anja Ristorp Heidelberg 01.01.2021 bestyrelsesmedlem
Anne Katrine Schjønning 01.01.2021 bestyrelsesmedlem
Anders Jost Buch 01.01.2021 formand
Betina Kristiansson Nielsen 01.04.2019 bestyrelsesmedlem
Heidi Betina Melchiorsen 01.04.2019 bestyrelsesmedlem
Niels Heldgaard 01.01.2014 bestyrelse
Christian Molt Wengel 10.04.2007 bestyrelse
Stiftere
StiftereStatusDato
Christian Molt Wengel 29.06.2006
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Ingen nuværende registrering.