Copied

Status: Normal
HAGBARD & ELSE ANDERSENS FAMILIEFOND
11723004
Ringager 4 2. th., 2605 Brøndby
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
HAGBARD & ELSE ANDERSENS FAMILIEFOND er aktiv indenfor Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910). Fondens formål er at yde støtte til stifterens familie i første række hans descendenter og sådanne descendenters ægtefæller. Dette kan ske ved ydelse af legater eller lån f.eks. til uddannelsestudierejser, til at stifte hjem, grunde egen selvstændig virksomhed eller erhverve eget hus, idet bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde afgør under hvilken form støtte vil være at yde. Der skal også, i det omfang fondens indtægter strækker til, kunne ydes støtte til veltjente funktionærer eller andre nært tilknyttede personer til de af fonden ejede virksomheder eller sådannes efterladte. Endelig skal bestyrelsen ved enstemmig beslutning kunne anvende overskydende beløb til samfundsmæssige formål fortrinsvis indenfor den tidligere ejede virksomhed A.C. Schmidt A/S' interessesfære og til velgørende formål. Fondens formål kan udvides til også at omfatte virksomheder, som bestyrelsen efter almindelige forretningsmæssige synspunkter skønner det rimeligt at erhverve til fonden eller erhverve aktier i. Ingen skal ved domstolene kunne rejse krav på hjælp fra fonden, idet bestyrelsen afgør, hvem der skal komme i betragtning ved uddelingen af fondens midler.
Tegningsregel
Fonden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
Oplysninger
Dato: 26.09.2023
Status
NORMAL.
Etableret
16.10.1999 (22 år)
Form
Erhvervsdrivende fond (EFO).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
500.000,00 (DKK)
(17.06.1992)
Ansatte
0, 2017 (årsværk: 1)
0, kvt. 1. 2017 (årsværk: 1)
0, mdr. 1. 2017 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-99.307

Primær drift

-279'

Årets resultat

-8.929'

Aktiver

54.935'

Kortfristede aktiver

11.921'

Egenkapital

54.784'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
26.09.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
ALBJERG STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (123 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (20.06.2022)
Årsrapport 2020 (12.03.2021)
Årsrapport 2019 (12.06.2020)
Årsrapport 2018 (28.05.2019)
Årsrapport 2017 (25.05.2018)
Årsrapport 2016 (20.06.2017)
Årsrapport 2015 (13.06.2016)
Statstidende
26.09.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.09.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Jim Henrik Øksnebjerg 10.06.2020 formand
Christian Folmer Andersen 31.12.2012 bestyrelse
Anders Folmer Buhelt 02.06.2010 bestyrelse
Michael Regnarsen 11.05.2007 bestyrelse
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
A.C.S. HOLDING A/S (CVR 15793511) NORMAL 01.06.2001 100,00% 100,00%