Copied
 
 
2023, DKK
30.05.2024
Bruttoresultat

-320'

Primær drift

-578'

Årets resultat

54.377'

Aktiver

590''

Kortfristede aktiver

42.529'

Egenkapital

590''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
30.05.2024
Årsrapport
2023
30.05.2024
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
28.05.2021
2019
04.06.2020
2018
09.04.2019
2017
31.05.2018
2016
02.06.2017
2015
25.05.2016
Nettoomsætning00000004.090.2391.008.663.589
Bruttoresultat-320.461-184.282-253.028-345.659-403.325-359.438-744.86318.214.5820
Resultat af primær drift-578.461-549.448-503.028-545.659-603.325-584.438-994.86316.332.26467.914.899
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter2.077.1261.407.412689.948666.924690.873911.870987.666689.7585.134.544
Finansieringsomkostninger0-4.957-58.801-28.147-36.719-28.796-172.224-793.137-4.267.492
Andre finansielle omkostninger000000000
Resultat før skat54.377.17252.096.97550.616.15432.856.6364.626.93334.133.08332.368.58557.846.94868.781.951
Resultat54.377.17252.096.97550.616.15432.856.6364.626.93334.133.08332.368.58551.665.03647.541.789
Forslag til udbytte000000000
Aktiver
30.05.2024
Årsrapport
2023
30.05.2024
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
28.05.2021
2019
04.06.2020
2018
09.04.2019
2017
31.05.2018
2016
02.06.2017
2015
25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000270.474.524
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 42.458.86344.470.12946.231.72238.049.08137.391.39838.716.38239.272.02722.614.830179.787.441
Likvider70.57871.2511.376.0622.113.2611.652.3211.500.5461.963.14626.760.88110.087.062
Kortfristede aktiver42.529.44144.541.38047.607.78440.162.34239.043.71940.216.92841.235.17349.375.711460.349.027
Immaterielle aktiver og goodwill0000000012.246.730
Finansielle anlægsaktiver547.538.240497.914.530452.867.298410.905.547381.940.399380.604.281350.463.773321.943.9335.191.336
Materielle aktiver00000006.555.518109.917.989
Langfristede aktiver547.538.240497.914.530452.867.298410.905.547381.940.399380.604.281350.463.773328.499.451127.356.055
Aktiver590.067.681542.455.910500.475.082451.067.889420.984.118420.821.209391.698.946377.875.162587.705.082
Aktiver
30.05.2024
Passiver
30.05.2024
Årsrapport
2023
30.05.2024
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
28.05.2021
2019
04.06.2020
2018
09.04.2019
2017
31.05.2018
2016
02.06.2017
2015
25.05.2016
Forslag til udbytte000000000
Egenkapital589.943.526542.314.048500.336.205450.792.619420.649.663420.530.834391.403.420363.246.954315.066.681
Hensatte forpligtelser00000000970.982
Langfristet gæld til banker000000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000053.123.136
Kortfristede forpligtelser124.155141.862138.877275.270334.455290.375295.5267.385.453223.462.115
Gældsforpligtelser124.155141.862138.877275.270334.455290.375295.52614.628.208260.061.663
Forpligtelser124.155141.862138.877275.270334.455290.375295.52614.628.208260.061.663
Passiver590.067.681542.455.910500.475.082451.067.889420.984.118420.821.209391.698.946377.875.162587.705.082
Passiver
30.05.2024
Nøgletal
30.05.2024
Årsrapport
2023
30.05.2024
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
28.05.2021
2019
04.06.2020
2018
09.04.2019
2017
31.05.2018
2016
02.06.2017
2015
25.05.2016
Afkastningsgrad -0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,3 %4,3 %11,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.445,3 %Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.1.263,1 %4,7 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.3,7
Egenkapitals-forretning 9,2 %9,6 %10,1 %7,3 %1,1 %8,1 %8,3 %14,2 %15,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.-11.084,3 %-855,5 %-1.938,6 %-1.643,1 %-2.029,6 %-577,7 %2.059,2 %1.591,4 %
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %100,0 %99,9 %99,9 %99,9 %99,9 %96,1 %53,6 %
Likviditetsgrad 34.255,1 %31.397,7 %34.280,5 %14.590,2 %11.673,8 %13.850,0 %13.953,1 %668,6 %206,0 %
Resultat
30.05.2024
Gæld
30.05.2024
Årsrapport
30.05.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 30.05.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for store koncerner og virksomheder i regnskabsklasse C.
Beretning
30.05.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-05-15
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 23 - 31. 12. 23 for C. A.C. Fonden.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Fondens aktiviteter består i at yde støtte til samfundsgavnlige, kulturelle eller sociale formål, herunder ikke mindst støtte til Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum, og Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum samt til forskning og publikationer. Yderligere kan der ydes støtte med henblik på at give dygtig ungdom mulighed for uddannelse. I den forbindelse har C. A.C. Fonden indgået en støtte aftale med Skills for at støtte op om uddannelse af fremtidens mekanikere. Fondens væsentligste erhvervsmæssige aktiviteter: Fonden/koncernen driver erhvervsmæssige aktiviteter gennem flere selvstændige selskaber, herunder bl. a. det af stifteren i 1927 etablerede Aktieselskabet Carl Christensen. Virksomhederne beskæftiger sig fortrinsvis med handel med reservedele mv. særligt til personbiler, lastbiler og busser, som i stort omfang pakkes til ordrer ved hjælp af robotanlæg og herefter distribueres rundt til egne afdelinger og herefter til kunder med primært egne biler. Endvidere udlejer fonden gennem ejendomsselskaber fast ejendom. Fonden ejer selskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland samt i Litauen – hovedparten af koncernens kunder og aktiviteter forefindes i Danmark – og i mindre grad i de øvrige lande. Indkøb af komponenter til videresalg foretages hovedsageligt hos leverandører i Vesteuropa – men der foretages også i mindre omfang indkøb af komponenter fra lande i Østeuropa og Asien. Koncernen beskæftiger ca. 700 medarbejdere.