Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-184'

Primær drift

-549'

Årets resultat

52.097'

Aktiver

542''

Kortfristede aktiver

44.541'

Egenkapital

542''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
28.05.2021
2019
04.06.2020
2018
09.04.2019
2017
31.05.2018
2016
02.06.2017
2015
25.05.2016
Nettoomsætning0000004.090.2391.008.663.589
Bruttoresultat-184.282-253.028-345.659-403.325-359.438-744.86318.214.5820
Resultat af primær drift-549.448-503.028-545.659-603.325-584.438-994.86316.332.26467.914.899
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter1.407.412689.948666.924690.873911.870987.666689.7585.134.544
Finansieringsomkostninger-4.957-58.801-28.147-36.719-28.796-172.224-793.137-4.267.492
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat52.096.97550.616.15432.856.6364.626.93334.133.08332.368.58557.846.94868.781.951
Resultat52.096.97550.616.15432.856.6364.626.93334.133.08332.368.58551.665.03647.541.789
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
28.05.2021
2019
04.06.2020
2018
09.04.2019
2017
31.05.2018
2016
02.06.2017
2015
25.05.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000270.474.524
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 44.470.12946.231.72238.049.08137.391.39838.716.38239.272.02722.614.830179.787.441
Likvider71.2511.376.0622.113.2611.652.3211.500.5461.963.14626.760.88110.087.062
Kortfristede aktiver44.541.38047.607.78440.162.34239.043.71940.216.92841.235.17349.375.711460.349.027
Immaterielle aktiver og goodwill000000012.246.730
Finansielle anlægsaktiver497.914.530452.867.298410.905.547381.940.399380.604.281350.463.773321.943.9335.191.336
Materielle aktiver0000006.555.518109.917.989
Langfristede aktiver497.914.530452.867.298410.905.547381.940.399380.604.281350.463.773328.499.451127.356.055
Aktiver542.455.910500.475.082451.067.889420.984.118420.821.209391.698.946377.875.162587.705.082
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
28.05.2021
2019
04.06.2020
2018
09.04.2019
2017
31.05.2018
2016
02.06.2017
2015
25.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital542.314.048500.336.205450.792.619420.649.663420.530.834391.403.420363.246.954315.066.681
Hensatte forpligtelser0000000970.982
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000053.123.136
Kortfristede forpligtelser141.862138.877275.270334.455290.375295.5267.385.453223.462.115
Gældsforpligtelser141.862138.877275.270334.455290.375295.52614.628.208260.061.663
Forpligtelser141.862138.877275.270334.455290.375295.52614.628.208260.061.663
Passiver542.455.910500.475.082451.067.889420.984.118420.821.209391.698.946377.875.162587.705.082
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
30.05.2022
2020
28.05.2021
2019
04.06.2020
2018
09.04.2019
2017
31.05.2018
2016
02.06.2017
2015
25.05.2016
Afkastningsgrad -0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,1 %-0,3 %4,3 %11,6 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.445,3 %Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.1.263,1 %4,7 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.3,7
Egenkapitals-forretning 9,6 %10,1 %7,3 %1,1 %8,1 %8,3 %14,2 %15,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -11.084,3 %-855,5 %-1.938,6 %-1.643,1 %-2.029,6 %-577,7 %2.059,2 %1.591,4 %
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %99,9 %99,9 %99,9 %99,9 %96,1 %53,6 %
Likviditetsgrad 31.397,7 %34.280,5 %14.590,2 %11.673,8 %13.850,0 %13.953,1 %668,6 %206,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for store koncerner og virksomheder i regnskabsklasse C.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-03-17
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for C. A.C. Fonden.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Fondens aktiviteter består i at yde støtte til samfundsgavnlige, kulturelle eller sociale formål, herunder ikke mindst støtte til Den Gamle By, Danmarks Købstadsmuseum, og Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum samt til forskning og publikationer. Yderligere kan der ydes støtte med henblik på at give dygtig ungdom mulighed for uddannelse. I den forbindelse har C. A.C. Fonden indgået en støtte aftale med Skills for at støtte op om uddannelse af fremtidens mekanikere. Fondens væsentligste erhvervsmæssige aktiviteter: Fonden/koncernen driver erhvervsmæssige aktiviteter gennem flere selvstændige selskaber, herunder bl. a. det af stifteren i 1927 etablerede Aktieselskabet Carl Christensen. Virksomhederne beskæftiger sig fortrinsvis med handel med reservedele mv. særligt til personbiler, lastbiler og busser, som i stort omfang pakkes til ordrer ved hjælp af robotanlæg og herefter distribueres rundt til egne afdelinger og herefter til kunder med primært egne biler. Endvidere udlejer fonden gennem ejendomsselskaber fast ejendom. Fonden ejer selskaber i Danmark, Norge, Sverige og Finland samt i Litauen – hovedparten af koncernens kunder og aktiviteter forefindes i Danmark – og i mindre grad i de øvrige lande. Indkøb af komponenter til videresalg foretages hovedsageligt hos leverandører i Vesteuropa – men der foretages også i mindre omfang indkøb af komponenter fra lande i Østeuropa og Asien. Koncernen beskæftiger ca. 700 medarbejdere.