Copied

Status: Normal
C.A.C.FONDEN, AFDELING I OG II
11720048
Sintrupvej 12, 8220 Brabrand
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
C.A.C.FONDEN, AFDELING I OG II er aktiv indenfor Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910). Fondens formål er efter bestyrelsens nærmere bestemmelse at yde støtte til samfundsgavnlige, kulturelle eller sociale formål, herunder ikke mindst støtte til Den gamle By, Danmarks Købstadsmuseum og Gammel Estrup, Danmarks Herregårdsmuseum. Støtte kan også ydes til forskning og publikationer, behandlende emner indenfor de her i paragraffen nævnte formål Yderligere kan der ydes støtte med henblik på at give dygtig ungdom mulighed for uddannelse og/eller selvstændig etablering, alt i overensstemmelse med stifterens skitserede retningslinier. Den oprindelige fonds midler - de ovenfor i § 1, stk. 3 omtalte 500.000 kr m.v. - udgør en afdeling for sig (fondens afd.I) Disse bestemt afgrænsede midler kan desuden bruges til at yde hjælp og støtte til funktionærer og arbejdere eller andre, der gennem en årrække har været knyttet til stifterens virksomheder, at yde støtte til descendenter efter stifteren og dennes ægtefælle og/eller til ægtefæller af descendenter eller til andre personer, der ved slægtsbånd er eller måtte blive knyttet til stifteren eller dennes ægtefælle eller deres fælles descendenter. Det er stifterens ønske, at de forskellige grene af descendens i det store og hele tilgodeses ligeligt. Af fondens formål har intet forret for de andre og bestyrelsen afgør, hvilket af formålene der skal tilgodeses, alt under hensyntagen til fondens afdelingers virkeområder og selvstændig kapitalgrundlag. Enhver udbetaling og støtte fra fondens afd. I skal være modtagerens særeje.
Tegningsregel
Fonden tegnes i normale forretningsmæssige anliggender af formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Ved eventuelle dispositioner over fast ejendom eller aktier i de af C.A.C. Fonden ejede virksomheder tegnes fonden af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 30.09.2023
Status
NORMAL.
Etableret
01.01.1901 (120 år)
Form
Erhvervsdrivende fond (EFO).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
11.159.125,00 (DKK)
(24.11.1988)
Ansatte
0, 2018 (årsværk: 1)
3, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
3, mdr. 6. 2019 (årsværk: 3)
Kønsfordeling
Mænd: 75 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 25 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-184'

Primær drift

-549'

Årets resultat

52.097'

Aktiver

542''

Kortfristede aktiver

44.541'

Egenkapital

542''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
30.09.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, stor virksomhed
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (127 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (30.05.2022)
Årsrapport 2020 (28.05.2021)
Årsrapport 2019 (04.06.2020)
Årsrapport 2018 (09.04.2019)
Årsrapport 2017 (31.05.2018)
Årsrapport 2016 (02.06.2017)
Årsrapport 2015 (25.05.2016)
Statstidende
30.09.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.09.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Erik Preben Mejer 27.05.2021 bestyrelsesmedlem
Mai Louise Agerskov Andersen 27.05.2021 bestyrelsesmedlem
Allan Aagaard 27.05.2021 formand
Casper Andre Christensen 25.05.1999 bestyrelse
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
C.A.C. FINANS ApS (CVR 29627789) NORMAL 26.06.2006 100,00% 100,00%