Copied
 

2019, DKK
19.10.2020
Bruttoresultat

-26.250

Primær drift
Na.
Årets resultat

466'

Aktiver

764'

Kortfristede aktiver

9.450

Egenkapital

614'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

80 %

Likviditetsgrad

34 %

Resultat
19.10.2020
Resultatopgørelse
2019
19.10.2020
2018
03.09.2019
2017
27.09.2018
2016
11.09.2017
2015
05.10.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-26.250-25.000-12.500-20.750-30.313
Resultat af primær drift00000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000
Finansielle indtægter00009
Finansieringsomkostninger-2.30000-665-200
Andre finansielle omkostninger00000
Resultat før skat596.782-27.988-16.681-43.100262.681
Resultat465.506-21.831-13.011-33.764232.386
Forslag til udbytte00000
Aktiver
19.10.2020
Årsrapport
2019
19.10.2020
2018
03.09.2019
2017
27.09.2018
2016
11.09.2017
2015
05.10.2016
Kortfristede varebeholdninger00000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00000
Likvider9.4500009.051
Kortfristede aktiver9.4500009.051
Immaterielle aktiver og goodwill00000
Finansielle anlægsaktiver755.049669.717672.705676.886698.571
Materielle aktiver00000
Langfristede aktiver755.049669.717672.705676.886698.571
Aktiver764.499669.717672.705676.886707.622
Aktiver
19.10.2020
Passiver
19.10.2020
Årsrapport
2019
19.10.2020
2018
03.09.2019
2017
27.09.2018
2016
11.09.2017
2015
05.10.2016
Forslag til udbytte00000
Egenkapital613.917498.411520.242533.253567.017
Hensatte forpligtelser123.15768.83774.99478.66488.000
Langfristet gæld til banker00000
Anden langfristet gæld00000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000
Kortfristede forpligtelser27.425102.46977.46964.96952.605
Gældsforpligtelser27.425102.46977.46964.96952.605
Forpligtelser27.425102.46977.46964.96952.605
Passiver764.499669.717672.705676.886707.622
Passiver
19.10.2020
Nøgletal
19.10.2020
Årsrapport
2019
19.10.2020
2018
03.09.2019
2017
27.09.2018
2016
11.09.2017
2015
05.10.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 75,8 %-4,4 %-2,5 %-6,3 %41,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 80,3 %74,4 %77,3 %78,8 %80,1 %
Likviditetsgrad 34,5 %Na.Na.Na.17,2 %
Resultat
19.10.2020
Gæld
19.10.2020
Årsrapport
19.10.2020
Nyeste:01.05.2019- 30.04.2020(offentliggjort: 19.10.2020)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for ApS KBIL 9 nr. 770 for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Beretning
19.10.2020
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2019 - 30. april 2020 for ApS KBIL 9 nr. 770.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er at drive handel og investeringsvirksomhed. Selskabet ejer en andel på 20% i I/S Ndr. Fasanvej 14-18.