Copied

Status: Normal
KØBENHAVNS TAGDÆKNING HOLDING ApS
83795514
Ericavej 23, 2820 Gentofte
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
KØBENHAVNS TAGDÆKNING HOLDING ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, ejendomsbesiddelse og anden i forbindelse hermed stående virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 1 direktør.
Oplysninger
Dato: 29.05.2023
Status
NORMAL.
Etableret
16.12.1975 (47 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
200.000,00 (DKK)
(12.08.1992)
Ansatte
1, 2018 (årsværk: 1)
1, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
1, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 33 %
Kvinder: 33 %
Unisex: 33 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-186'

Primær drift

-267'

Årets resultat

-2.898'

Aktiver

31.664'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

30.458'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
29.05.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB.
Type af revisorbistand:
Erklæring om udvidet gennemgang
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (3 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (04.04.2022)
Årsrapport 2020 (14.04.2021)
Årsrapport 2019 (19.05.2020)
Årsrapport 2018 (30.04.2019)
Årsrapport 2017 (17.05.2018)
Årsrapport 2016 (19.05.2017)
Årsrapport 2015 (01.06.2016)
Statstidende
29.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
29.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Birthe Susanne Frikke 30.05.2016 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Ravnstrup Gaard ApS (CVR 41800232) NORMAL 29.10.2020 50,00-66,66% 50,00-66,66%