Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-186'

Primær drift

-267'

Årets resultat

-2.898'

Aktiver

31.664'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

30.458'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2020
14.04.2021
2019
19.05.2020
2018
30.04.2019
2017
17.05.2018
2016
19.05.2017
2015
01.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-186.396-168.977-157.984-143.770-126.365-159.236-210.9340
Resultat af primær drift-266.641-288.434-262.382-263.134-251.329-236.459-210.934-161.038
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter750.2625.572.0512.382.5963.889.708382.6501.505.1431.534.738975.023
Finansieringsomkostninger-4.201.371-76.719-105.748-60.884-1.565.228-46.5013.058313.749
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-3.717.7505.206.8982.014.4663.565.690-1.433.9071.222.1831.320.746500.236
Resultat-2.898.4314.058.2861.562.9962.779.366-1.118.575952.2211.030.192379.857
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2020
14.04.2021
2019
19.05.2020
2018
30.04.2019
2017
17.05.2018
2016
19.05.2017
2015
01.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.022.3361.097.2121.193.7021.289.3743.680.23510.048141.1062.743.269
Likvider1.264.9431.228.958514.0715.912.189693.0822.233.8589.121.0282.037.402
Kortfristede aktiver000000024.302.157
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver2.675.4932.649.2015.515.12500000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver2.675.4932.649.2015.515.12500000
Aktiver31.663.90034.831.73031.260.81929.596.53626.427.88326.535.23225.627.61924.302.157
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2020
14.04.2021
2019
19.05.2020
2018
30.04.2019
2017
17.05.2018
2016
19.05.2017
2015
01.06.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital30.457.50833.355.93929.297.65327.734.65724.955.29026.073.86525.121.64424.091.452
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser70.00070.00070.00070.00070.00083.00083.00083.000
Kortfristede forpligtelser1.206.3921.475.7911.963.1661.861.8791.472.593461.367505.975210.705
Gældsforpligtelser1.206.3921.475.7911.963.1661.861.8791.472.593461.367505.975210.705
Forpligtelser1.206.3921.475.7911.963.1661.861.8791.472.593461.367505.975210.705
Passiver31.663.90034.831.73031.260.81929.596.53626.427.88326.535.23225.627.61924.302.157
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.04.2022
2020
14.04.2021
2019
19.05.2020
2018
30.04.2019
2017
17.05.2018
2016
19.05.2017
2015
01.06.2016
Afkastningsgrad -0,8 %-0,8 %-0,8 %-0,9 %-1,0 %-0,9 %-0,8 %-0,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -9,5 %12,2 %5,3 %10,0 %-4,5 %3,7 %4,1 %1,6 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -6,3 %-376,0 %-248,1 %-432,2 %-16,1 %-508,5 %6.897,8 %51,3 %
Soliditestgrad 96,2 %95,8 %93,7 %93,7 %94,4 %98,3 %98,0 %99,1 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.11.533,7 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Københavns Tagdækning Holding ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-19
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Københavns Tagdækning Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er handel med værdipapirer.