Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

161'

Primær drift

2.159'

Årets resultat

3.552'

Aktiver

22.118'

Kortfristede aktiver

7.332'

Egenkapital

18.892'

Afkastningsgrad

10 %

Soliditetsgrad

85 %

Likviditetsgrad

227 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2019
14.09.2021
2018
10.03.2020
2017
06.02.2019
2016
11.01.2018
2015
27.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat160.6143.794.0134.096.8623.723.2574.193.7523.638.806
Resultat af primær drift2.158.8648.327.123-13.403.1381.235.1463.841.8743.539.225
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter351.50566.05043.87565.50137.72122.017
Finansieringsomkostninger-22.958-1.466.046-780.076-896.168-1.489.602-880.988
Andre finansielle omkostninger000-896.168-1.489.602-880.988
Resultat før skat3.659.1136.927.127-14.139.339404.4792.389.9932.680.254
Resultat3.551.8834.753.255-11.032.376323.2291.863.9722.053.272
Forslag til udbytte000-3.000.00000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2019
14.09.2021
2018
10.03.2020
2017
06.02.2019
2016
11.01.2018
2015
27.01.2017
Kortfristede varebeholdninger0001.085.0271.085.0271.085.027
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.283.5967.271.357220.0212.219.8251.122.675855.779
Likvider48.740046.918000
Kortfristede aktiver7.332.3367.271.357266.9393.304.8522.207.7021.940.806
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver8.786.1437.614.4410000
Materielle aktiver6.000.0004.000.00068.610.26585.025.23891.625.23891.625.238
Langfristede aktiver14.786.14311.614.44168.610.26585.025.23891.625.23891.625.238
Aktiver22.118.47918.885.79868.877.20488.330.09093.832.94093.566.044
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2019
14.09.2021
2018
10.03.2020
2017
06.02.2019
2016
11.01.2018
2015
27.01.2017
Forslag til udbytte0003.000.00000
Egenkapital18.891.76815.339.88515.586.63029.619.00629.295.77727.431.804
Hensatte forpligtelser00377.5523.951.0714.576.6124.186.722
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld0001.384.6391.759.0181.638.040
Leverandører af varer og tjenesteydelser02.363319.397247.047495.617752.775
Kortfristede forpligtelser3.226.7113.545.9135.167.1043.340.0464.441.8594.743.145
Gældsforpligtelser3.226.7113.545.91352.913.02254.760.01359.960.55161.947.518
Forpligtelser3.226.7113.545.91352.913.02254.760.01359.960.55161.947.518
Passiver22.118.47918.885.79868.877.20488.330.09093.832.94093.566.044
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2019
14.09.2021
2018
10.03.2020
2017
06.02.2019
2016
11.01.2018
2015
27.01.2017
Afkastningsgrad 9,8 %44,1 %-19,5 %1,4 %4,1 %3,8 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 18,8 %31,0 %-70,8 %1,1 %6,4 %7,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.928,1 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 9.403,5 %568,0 %-1.718,2 %137,8 %257,9 %401,7 %
Soliditestgrad 85,4 %81,2 %22,6 %33,5 %31,2 %29,3 %
Likviditetsgrad 227,2 %205,1 %5,2 %98,9 %49,7 %40,9 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.04.2021- 31.03.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Ejendomsselskabet Bygholm A/S for 2019/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsåret udgør 18 måneder og omfatter perioden 1. oktober 2019 til 31. marts 2021. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2019/21 er aflagt i kr.
Beretning
23.09.2022
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. april 2021 - 31. marts 2022 for Ejendomsselskabet Bygholm A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets formål er investering og udlejning af fast ejendom.