Copied

Status: Normal
IIP Denmark GP ApS
40100636
Nørre Voldgade 90 1., 1358 København K
pkaaip.dk
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
IIP Denmark GP ApS er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at være komplementar i IIP Denmark P/S og andre danske og udenlandske kommanditselskaber.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem i forening.
Oplysninger
Dato: 05.10.2023
Status
NORMAL.
Etableret
18.12.2018 (1 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
50.000,00 (DKK)
(18.12.2018)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 80 %
Kvinder: 20 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
20.04.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

3.890

Årets resultat

1.948

Aktiver

59.092

Kortfristede aktiver

59.092

Egenkapital

59.092

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
05.10.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 20.04.2023 (168 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (20.04.2023)
Årsrapport 2021 (17.05.2022)
Årsrapport 2020 (08.06.2021)
Årsrapport 2018 (26.05.2020)
Statstidende
05.10.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
05.10.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Anette Eberhard 11.09.2019 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Jon Steingrim Johnsen 23.03.2020 formand
Michael Nellemann Pedersen 11.09.2019 bestyrelsesmedlem
Nicolai Ørnstrup Pilehave 11.09.2019 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
Simon Krogh 18.12.2018
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
PENSIONSKASSEN FOR SUNDHEDSFAGLIGE (CVR 71973514) NORMAL 18.12.2018 20,00-24,99% 20,00 %
PENSIONSKASSEN FOR SOCIALRÅDGIVERE , SOCIALPÆDAGOGER OG KONTORPERSONALE (CVR 71974316) NORMAL 18.12.2018 25,00-33,32% 25,00 %
PENSIONSKASSEN FOR SYGEPLEJERSKER OG LÆGESEKRETÆRER (CVR 71971511) NORMAL 18.12.2018 33,33-49,99% 33,33 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.