Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

6.878'

Primær drift

-18.374'

Årets resultat

-20.724'

Aktiver

844''

Kortfristede aktiver

44.439'

Egenkapital

578''

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

69 %

Likviditetsgrad

34 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
17.05.2021
2019
01.05.2020
2018
24.05.2019
2017
15.05.2018
2015
02.06.2017
Nettoomsætning21.194.48513.908.88628.137.53849.314.00049.291.00031.258.71826.967.109
Bruttoresultat6.877.7473.655.07413.056.89634.556.00033.535.00016.366.2775.368.588
Resultat af primær drift-18.374.034-12.245.0619.765.70121.792.00026.196.00021.040.209-6.102.312
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter-199.88605820042.569118.395
Finansieringsomkostninger-12.293.898-2.480.006-687.3870000
Andre finansielle omkostninger000-154.000-54.000-84.2220
Resultat før skat-20.723.820-9.381.21513.514.790029.218.00020.997.934-5.983.917
Resultat-20.723.820-9.381.21513.514.79024.422.00029.215.00020.997.934-5.983.917
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
17.05.2021
2019
01.05.2020
2018
24.05.2019
2017
15.05.2018
2015
02.06.2017
Kortfristede varebeholdninger5.160.5931.644.6261.026.8421.844.000976.0001.261.675724.175
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 30.043.153145.435.988127.677.46135.496.00010.835.00040.987.1017.225.660
Likvider9.235.1935.956.4522.942.5849.120.00015.729.00011.188.3317.306.551
Kortfristede aktiver44.438.939153.037.066131.646.88746.460.00027.540.00053.437.10715.256.386
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver61.724.660347.0001.461.48327.882.00025.310.00015.920.8611.318.545
Materielle aktiver737.681.403295.922.780303.024.553240.059.000203.150.000203.638.93082.000.000
Langfristede aktiver799.406.063296.269.780304.486.036267.941.000228.460.000219.559.79183.318.545
Aktiver843.845.002449.306.846436.132.923314.401.000256.000.000272.996.89898.574.931
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
17.05.2021
2019
01.05.2020
2018
24.05.2019
2017
15.05.2018
2015
02.06.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital578.362.400364.089.156364.672.009311.363.000234.363.000189.200.86196.886.083
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker123.256.10048.665.60045.832.0000000
Anden langfristet gæld9.813.333000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser22.050.44614.209.8552.069.2562.851.0001.527.0006.875.7581.316.982
Kortfristede forpligtelser132.413.16936.552.09025.628.9143.038.00021.637.00083.796.0371.688.848
Gældsforpligtelser265.482.60285.217.69071.460.9143.038.00021.637.00083.796.0371.688.848
Forpligtelser265.482.60285.217.69071.460.9143.038.00021.637.00083.796.0371.688.848
Passiver843.845.002449.306.846436.132.923314.401.000256.000.000272.996.89898.574.931
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
08.06.2022
2020
17.05.2021
2019
01.05.2020
2018
24.05.2019
2017
15.05.2018
2015
02.06.2017
Afkastningsgrad -2,2 %-2,7 %2,2 %6,9 %10,2 %7,7 %-6,2 %
Dækningsgrad 32,5 %26,3 %46,4 %70,1 %68,0 %52,4 %19,9 %
Resultatgrad -97,8 %-67,4 %48,0 %49,5 %59,3 %67,2 %-22,2 %
Varelagerets omsætningshastighed 4,1 8,5 27,4 26,7 50,5 24,8 37,2
Egenkapitals-forretning -3,6 %-2,6 %3,7 %7,8 %12,5 %11,1 %-6,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -149,5 %-493,8 %1.420,7 %Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 68,5 %81,0 %83,6 %99,0 %91,5 %69,3 %98,3 %
Likviditetsgrad 33,6 %418,7 %513,7 %1.529,3 %127,3 %63,8 %903,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:The annual report for Momentum Energy Jutlandia Development K/S has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act regulations concerning reporting class B enterprises. Furthermore, the company has decided to comply with certain rules applying to reporting class C enterprises. The accounting policies are unchanged from last year, and the annual report is presented in DKK.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:7. Charges and security As collateral for bank debt, DKK 209.765.821, the company has granted the following collateral: security in electricity, security in insurance payments, security in service and guarantee agreements, a charge on K/S shares, activity and dividend announcements, a general agreement on right of subrogation and an inter-creditor agreement.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Today, the Management, bord of directors and general partner has approved the annual report of Momentum Energy Jutlandia Development K/S for the financial year 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:The principal activities of the company The principal activities are owning and operating wind turbines. The company owns a total of 180 wind turbines in 91 wind farms.