Copied

Status: Normal
Fonden LDE 3 GP
36907231
Langelinie Allé 35, 2100 København Ø
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Fonden LDE 3 GP er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Fondens formål er at være komplementar i kommanditselskaber, der investerer i aktier eller anparter eller tilsvarende værdipapirer, og/eller yder lån til eller på anden måde investerer i virksomheder samt at udøve anden virksomheden, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed, herunder udøvelse af administrations- eller rådgivningsopgaver, direkte eller indirekte, i forbindelse med sådanne investeringer.
Tegningsregel
Fonden tegnes af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 10.12.2023
Status
NORMAL.
Etableret
12.05.2015 (7 år)
Form
Erhvervsdrivende fond (EFO).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
300.000,00 (DKK)
(12.05.2015)
Ansatte
0, 2018 (årsværk: 1)
3, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
3, mdr. 6. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
30.06.2023
Bruttoresultat

28.198

Primær drift

-21.802

Årets resultat

21.336

Aktiver

495'

Kortfristede aktiver

370'

Egenkapital

474'

Afkastningsgrad

-4 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
10.12.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 30.06.2023 (163 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (30.06.2023)
Årsrapport 2021 (15.07.2022)
Årsrapport 2020 (11.06.2021)
Årsrapport 2019 (12.05.2020)
Årsrapport 2018 (28.05.2019)
Årsrapport 2017 (30.05.2018)
Årsrapport 2016 (16.05.2017)
Årsrapport 2015 (27.05.2016)
Statstidende
10.12.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
10.12.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Jens Aaløse 27.06.2022 formand
Frank Visti Møbjerg 26.03.2018 bestyrelsesmedlem
Torben Kjær 19.08.2016 bestyrelsesmedlem
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
LD EQUITY 3 K/S (CVR 29810036) Aktiv 23.10.2015 50,00-66,66% 50,00-66,66%