Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

22.656'

Primær drift

5.833'

Årets resultat

4.319'

Aktiver

19.613'

Kortfristede aktiver

12.278'

Egenkapital

7.256'

Afkastningsgrad

30 %

Soliditetsgrad

37 %

Likviditetsgrad

157 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
16.11.2020
2018
27.12.2019
2017
17.12.2018
2016
16.11.2017
2015
27.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat22.656.42818.116.51418.433.27118.599.45617.558.34717.539.153
Resultat af primær drift5.833.3121.424.278454.307344.9741.528.180713.355
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter31.7259.8791.00309.6255.890
Finansieringsomkostninger-326.888-422.451-435.011-311.733-349.529-437.299
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat5.538.1491.011.70620.29933.2411.188.276281.946
Resultat4.318.819785.97613.60522.123924.161223.844
Forslag til udbytte-300.000000-350.000-350.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
16.11.2020
2018
27.12.2019
2017
17.12.2018
2016
16.11.2017
2015
27.12.2016
Kortfristede varebeholdninger4.081.3473.830.3503.681.8443.349.7502.796.1772.754.555
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.454.0843.549.0873.482.3142.661.0853.334.2112.780.871
Likvider4.685.8402.470.101264.958236.145750.624311.698
Kortfristede aktiver12.278.2139.882.9817.464.4046.287.2816.919.7125.847.124
Immaterielle aktiver og goodwill3.423.5373.840.8194.258.1024.675.3873.992.6714.744.531
Finansielle anlægsaktiver1.343.3481.658.6751.840.4201.896.1201.880.5651.650.277
Materielle aktiver2.567.9472.888.4772.997.8032.497.3541.617.3712.028.015
Langfristede aktiver7.334.8328.387.9719.096.3259.068.8617.490.6078.422.823
Aktiver19.613.04518.270.95216.560.72915.356.14214.410.31914.269.947
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
16.11.2020
2018
27.12.2019
2017
17.12.2018
2016
16.11.2017
2015
27.12.2016
Forslag til udbytte300.000000350.000350.000
Egenkapital7.256.4622.937.6442.151.6672.138.0632.465.9401.891.779
Hensatte forpligtelser685.173639.675413.945407.251396.133132.018
Langfristet gæld til banker0900.0001.100.0000154.865332.300
Anden langfristet gæld1.913.3561.890.8191.890.7822.388.8712.256.3752.248.879
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.275.3392.867.4821.988.3672.361.2522.036.5492.462.698
Kortfristede forpligtelser7.842.64610.002.4439.104.0028.531.0386.878.5907.413.878
Gældsforpligtelser11.671.41014.693.63313.995.11712.810.82811.548.24612.246.150
Forpligtelser11.671.41014.693.63313.995.11712.810.82811.548.24612.246.150
Passiver19.613.04518.270.95216.560.72915.356.14214.410.31914.269.947
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
16.11.2020
2018
27.12.2019
2017
17.12.2018
2016
16.11.2017
2015
27.12.2016
Afkastningsgrad 29,7 %7,8 %2,7 %2,2 %10,6 %5,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 59,5 %26,8 %0,6 %1,0 %37,5 %11,8 %
Payout-ratio 6,9 %Na.Na.Na.37,9 %156,4 %
Gældsdæknings-nøgletal 1.784,5 %337,1 %104,4 %110,7 %437,2 %163,1 %
Soliditestgrad 37,0 %16,1 %13,0 %13,9 %17,1 %13,3 %
Likviditetsgrad 156,6 %98,8 %82,0 %73,7 %100,6 %78,9 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.09.2020- 31.08.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Sv. Michelsen Chokolade A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 0 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 6.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør: t.kr. Varebeholdninger 4.081 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.140 Driftsinventar og driftsmateriel 2.568 Goodwill 2.390
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-23
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. september 2020 - 31. august 2021 for Sv. Michelsen Chokolade A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Sv. Michelsen Chokolade A/S har virksomhedens start i 1933 produceret og solgt håndlavet chokolade af bedste kvalitet i indland og udland. Virksomheden var i 2016 den første chokoladeproducent i Danmark, der begyndte at købe al sin kakao på Fairtrade vilkår, og virksomheden arbejder med øget bæredygtighed på en række andre områder, bl. a. virksomhedens emballager.