Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
CETTI HOLDING ApS
34079056
Vilvordevej 50, 2920 Charlottenlund
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
CETTI HOLDING ApS er aktiv indenfor Finansielle holdingselskaber (642010). Selskabets formål er drive virksomhed ved udvikling og markedsføring af computerprogrammer samt dermed beslægtet virksomhed samt at eje aktier eller anparter.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Oplysninger
Dato: 20.09.2020
Status
NORMAL.
Etableret
02.12.2011 (8 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
80.000,00 (DKK)
(02.12.2011)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
29.05.2020
Bruttoresultat

-6.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

312'

Aktiver

2.155'

Kortfristede aktiver

416'

Egenkapital

2.128'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
20.09.2020
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registreret revisor.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2019 - 31.12.2019
Offentliggjort: 29.05.2020 (113 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (29.05.2020)
Årsrapport 2018 (09.04.2019)
Årsrapport 2017 (22.04.2018)
Årsrapport 2016 (04.05.2017)
Årsrapport 2015 (28.04.2016)
Statstidende
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Person Dato Rolle
Juri Cetti 02.12.2011 adm. dir
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Stiftere Status Dato
Juri Cetti 02.12.2011
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Juri Cetti 02.12.2011 100,00% 100,00 %
Legale ejere
Ejere Status Dato Andel Stemmer
Juri Cetti 02.12.2011 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associerede Status Dato Ejerandel Stemmeandel
Profiler ApS (CVR 40509739) NORMAL 10.05.2019 33,33-49,99% 33,33-49,99%
Invoice One A/S (CVR 38344293) NORMAL 16.02.2017 0,00-4,99% 33,33-49,99%
Invoice One Management ApS (CVR 38319264) NORMAL 05.01.2017 33,33-49,99% 33,33-49,99%
Debtor A/S (CVR 34079137) NORMAL 09.12.2011 33,33-49,99% 33,33-49,99%
Filter
Sektion (alle)
xbrl Ejerskaber Beliggenhedsadresse Kontaktoplysninger
Direktion Formål Første regnskabsperiode Hovedbranche
Kapital Kapitalvaluta Legale ejere Navne
Reelle ejere Regnskabs år Revision fravalgt Revisor
Stiftere Tegningsregel Vedtægter Virksomhedsform
Virksomhedsstatus
Timeline
xbrl

Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019

Ejerskaber

Den 2011-12-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Debtor A/S. (offentliggjort 2015-02-05)

Den 2012-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: THE EUROPEAN RECEIVABLES EXCHANGE INVEST ApS. (offentliggjort 2015-02-05)

Den 2017-01-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Invoice One Management ApS. (offentliggjort 2017-01-10)

Den 2017-01-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Invoice One A/S. (offentliggjort 2017-02-01)

Den 2017-01-27 sletter virksomheden Ejerskaber: Invoice One A/S. (offentliggjort 2017-03-16)

Den 2017-02-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Invoice One A/S. (offentliggjort 2017-03-16)

Den 2019-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Profiler ApS. (offentliggjort 2019-05-10)

xbrl

Den 2019-04-09 offentliggøres Regnskab 2018

xbrl

Den 2018-04-22 offentliggøres Regnskab 2017

Beliggenhedsadresse

Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilvordevej 50, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-01-25)

Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnepark 1, 3. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-01-25)

Kontaktoplysninger

Den 2018-01-25 tilføjes Kontaktoplysninger: juri.cetti@danskfakturabors.dk (offentliggjort 2018-01-25)

xbrl

Den 2017-05-04 offentliggøres Regnskab 2016

xbrl

Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015

Beliggenhedsadresse

Den 2011-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnepark 1, 3. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-01-25)

Direktion

Den 2011-12-02 tilføjes Direktion: Juri Cetti (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)

Formål

Den 2011-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive virksomhed ved udvikling og markedsføring af computerprogrammer samt dermed beslægtet virksomhed samt at eje aktier eller anparter. (offentliggjort 2015-02-09)

Første regnskabsperiode

Den 2011-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2011-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)

Hovedbranche

Den 2011-12-02 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-12-09)

Kapital

Den 2011-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)

Kapitalvaluta

Den 2011-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)

Legale ejere

Den 2011-12-02 tilføjes Legale ejere: Juri Cetti (offentliggjort 2017-10-25)

Reelle ejere

Den 2011-12-02 tilføjes Reelle ejere: Juri Cetti (offentliggjort 2017-10-25)

Regnskabs år

Den 2011-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)

Den 2011-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)

Revision fravalgt

Den 2011-12-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)

Revisor

Den 2011-12-02 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registreret revisor (offentliggjort 2015-02-09)

Stiftere

Den 2011-12-02 tilføjes Stiftere: Juri Cetti (offentliggjort 2015-02-09)

Tegningsregel

Den 2011-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)

Vedtægter

Den 2011-12-02 tilføjes Vedtægter: 2011-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)

Virksomhedsform

Den 2011-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-12-09)

Virksomhedsstatus

Den 2011-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)

Direktion
Direktion Dato Rolle
Juri Cetti 02.12.2011 adm. dir
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Stiftere
Stiftere Status Dato
Juri Cetti 02.12.2011
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Juri Cetti 02.12.2011 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Legale ejere
Legale ejere Status Dato Andel Stemmer
Juri Cetti 02.12.2011 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Selskaber
Datter-/associerede Status Dato Andel Stemmer
Profiler ApS (CVR 40509739) NORMAL 10.05.2019 33,33-49,99% 33,33-49,99%
Invoice One A/S (CVR 38344293) NORMAL 16.02.2017 0,00-4,99% 33,33-49,99%
Invoice One Management ApS (CVR 38319264) NORMAL 05.01.2017 33,33-49,99% 33,33-49,99%
Debtor A/S (CVR 34079137) NORMAL 09.12.2011 33,33-49,99% 33,33-49,99%
Historik Status Fra Til Andel Stemmer
Invoice One A/S (CVR 38344293) NORMAL 27.01.2017 15.02.2017 0,00-4,99% 33,33-49,99%
Invoice One A/S (CVR 38344293) NORMAL 18.01.2017 26.01.2017 33,33-49,99% 33,33-49,99%
2019, DKK
29.05.2020
Bruttoresultat

-6.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

312'

Aktiver

2.155'

Kortfristede aktiver

416'

Egenkapital

2.128'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
29.05.2020
Resultatopgørelse
2019
29.05.2020
2018
09.04.2019
2017
22.04.2018
2016
04.05.2017
2015
28.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat -6.000 0 0 0 0
Resultat af primær drift 0 0 0 0 0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0 0 0 0 0
Finansielle indtægter 39.811 50.741 89.250 83.600 121.521
Finansieringsomkostninger 0 0 0 0 0
Andre finansielle omkostninger -619 -788 -273 0 0
Resultat før skat 319.869 0 0 0 0
Resultat 312.433 246.118 397.478 49.489 105.778
Forslag til udbytte 0 -260.000 -100.000 0 0
Aktiver
29.05.2020
Årsrapport
2019
29.05.2020
2018
09.04.2019
2017
22.04.2018
2016
04.05.2017
2015
28.04.2016
Kortfristede varebeholdninger 0 0 0 0 0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 164.841 475.906 496.665 1.305.786 1.402.186
Likvider 251.193 92.622 7.235 3.315 3.436
Kortfristede aktiver 416.034 568.528 503.900 1.309.101 1.405.622
Immaterielle aktiver og goodwill 0 0 0 0 0
Finansielle anlægsaktiver 1.738.721 1.558.841 1.466.576 360.953 385.180
Materielle aktiver 0 0 0 0 0
Langfristede aktiver 1.738.721 1.558.841 1.466.576 360.953 385.180
Aktiver 2.154.755 2.127.369 1.970.476 1.670.054 1.790.802
Aktiver
29.05.2020
Passiver
29.05.2020
Årsrapport
2019
29.05.2020
2018
09.04.2019
2017
22.04.2018
2016
04.05.2017
2015
28.04.2016
Forslag til udbytte 0 260.000 100.000 0 0
Egenkapital 2.128.319 2.075.886 1.929.768 1.647.290 1.777.802
Hensatte forpligtelser 0 0 0 0 0
Langfristet gæld til banker 0 0 0 0 0
Anden langfristet gæld 0 0 0 0 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 6.000 5.250 5.250 4.000 4.000
Kortfristede forpligtelser 26.436 51.483 40.708 22.764 13.000
Gældsforpligtelser 26.436 51.483 40.708 22.764 13.000
Forpligtelser 26.436 51.483 40.708 22.764 13.000
Passiver 2.154.755 2.127.369 1.970.476 1.670.054 1.790.802
Passiver
29.05.2020
Nøgletal
29.05.2020
Årsrapport
2019
29.05.2020
2018
09.04.2019
2017
22.04.2018
2016
04.05.2017
2015
28.04.2016
Afkastningsgrad Na. Na. Na. Na. Na.
Dækningsgrad Na. Na. Na. Na. Na.
Resultatgrad Na. Na. Na. Na. Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na. Na. Na. Na. Na.
Egenkapitals-forretning 14,7 % 11,9 % 20,6 % 3,0 % 5,9 %
Payout-ratio Na. 105,6 % 25,2 % Na. Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na. Na. Na. Na. Na.
Soliditestgrad 98,8 % 97,6 % 97,9 % 98,6 % 99,3 %
Likviditetsgrad 1.573,7 % 1.104,3 % 1.237,8 % 5.750,8 % 10.812,5 %
Resultat
29.05.2020
Gæld
29.05.2020
Årsrapport
29.05.2020
Nyeste: 01.01.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 29.05.2020)
Information om virksomhedens regnskabsklasse: Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler for klasse C-virksomheder. De væsentligste områder af den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er omtalt nedenfor.
Beretning
29.05.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten: 2020-04-28
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Cetti Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen indeholder. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Selskabets hovedaktivitet er at være holdingselskab.
Formål
Formål
Selskabets formål er drive virksomhed ved udvikling og markedsføring af computerprogrammer samt dermed beslægtet virksomhed samt at eje aktier eller anparter.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 02.12.2011 (3215 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 02.12.2011 (3215 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Finansielle holdingselskaber (642010).
Sidst opdateret den 09.12.2011 og angivet som gældende fra 02.12.2011 (3215 dage).
Ingen historik.
Revision
Revisionfravalgt
false.
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 02.12.2011 (3215 dage).
Ingen historik.
Revisor
Revisor
Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registreret revisor
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 02.12.2011 (3215 dage).
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
80.
Sidst opdateret den 09.12.2011 og angivet som gældende fra 02.12.2011 (3215 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Kontaktoplysninger
juri.cetti@danskfakturabors.dk.
Sidst opdateret den 25.01.2018 og angivet som gældende fra 25.01.2018 (969 dage).
Ingen historik.
Telefon
Telefonnummer
21218102.
Sidst opdateret den 25.01.2018 og angivet som gældende fra 25.01.2018 (969 dage).
Ingen historik.
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 02.12.2011 (3215 dage).
Fortolkning (1 tegningsmulighed)
1 direktør
Ingen historik.
Ansatte
20.09.2020
Ingen historik.
Kapital
20.09.2020
Fra årsrapport
29.05.2020
Regnskab: 01.01.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 29.05.2020)
Type af revisorbistand: Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse: Regnskabsklasse B
Grundlag for konklusion (revision): Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Konklusion (revision): Vi har revideret årsregnskabet for Cetti Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen (revision): Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
20.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
20.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Kønsfordeling
20.09.2020
0 % kvinder
Konkurser
20.09.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
20.09.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Juri Cetti (virk.: 7)
Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere
0 % 0 % 0 % 0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Ikke aktive
20.09.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Deltager Dato Adresse
Juri Cetti 01.01.2018 Vilvordevej 50, 2920 Charlottenlund
Ikke aktive
01.01.2018
Deltager Dato Adresse
På adressen
20.09.2020
Nuværende adresse:
Vilvordevej 50, 2920 Charlottenlund
Aktive virksomheder: (1) CVR Status Branche
CETTI HOLDING ApS 34079056 NORMAL Finansielle holdingselskaber (642010)
Personer: (2)
Madeleine Høed Overgaard
Juri Cetti
Flytninger
Nuværende adresse:
Vilvordevej 50, 2920 Charlottenlund
Dato Afstand Fra Til
25.01.2018 4,81 (km) Tuborg Havnepark 1, 2900 Hellerup Vilvordevej 50, 2920 Charlottenlund
Lignende navne
CETTI HOLDING ApS.
Sidst opdateret den 09.12.2011 og angivet som gældende fra 02.12.2011 (3215 dage).
Lignende navne CVR
CETREA A/S 29769621
Cetro 33222424
Cetti Ejendomme ApS 35382658
Cetti Finans ApS 38247204
CETTI HOLDING ApS 34079056
Cetti Regnskab v/Rikke Rauvn Cetti 30795253
Cetti Udlejning ApS 35382658
Cetti´s Holding Aps 39249677
Cetus 14446974
CETUX A/S 13859841
Relationer
20.09.2020
Ingen relationer.
Relationer
20.09.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Juri Cetti (virk.: 7)
Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere
5 0 0 0 2 0
Pct. 71 % 0 % 0 % 0 % 29 % 0 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
20.09.2020
Erfarenhed
20.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Juri Cetti (virk.: 7)
Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere
3 6 0 7
Pct. 19 % 38 % 0 % 44 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
20.09.2020
Detektor
20.09.2020
Område Kommentar
Ingen anmærkninger.