Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
Profiler ApS
40509739
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Telefonnummer mangler
https://profiler.dk
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Profiler ApS er aktiv indenfor Inkassovirksomhed og kreditoplysning (829100). Selskabets formål er, evt. via datterselskaber, at drive virksomhed med indsamling, bearbejdelse og videresalg af informationer samt kreditoplysningsvirksomhed og anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet med eller forenelig med ovennævnte virksomhed.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand eller af den administrerende direktør.
Oplysninger
Dato: 20.09.2020
Status
NORMAL.
Etableret
10.05.2019 (1 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
50.000,00 (DKK)
(10.05.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 67 %
Kvinder: 33 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
29.05.2020
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

0

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

0

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
20.09.2020
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registreret revisor.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
10.05.2019 - 31.12.2019
Offentliggjort: 29.05.2020 (114 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (29.05.2020)
Statstidende
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
20.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Person Dato Rolle
Josephine Emilie Cetti 10.05.2019 adm. dir
Bestyrelse
Person Dato Rolle
Juri Cetti 10.05.2019 bestyrelsesmedlem
Nils Kasper Emil Oldby 10.05.2019 formand
Stiftere
Stiftere Status Dato
CETTI HOLDING ApS (CVR 34079056) NORMAL 10.05.2019
KO ApS (CVR 28713797) NORMAL 10.05.2019
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Juri Cetti 10.05.2019 33,33-49,99% 43,75 %
Nils Kasper Emil Oldby 10.05.2019 50,00-66,66% 56,25 %
Legale ejere
Ejere Status Dato Andel Stemmer
CETTI HOLDING ApS (CVR 34079056) NORMAL 10.05.2019 33,33-49,99% 33,33 %
KO ApS (CVR 28713797) NORMAL 10.05.2019 50,00-66,66% 50,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Filter
Sektion (alle)
Hjemmeside xbrl Beliggenhedsadresse Bestyrelse
Direktion Formål Første regnskabsperiode Hovedbranche
Kapital Kapitaldelvist Kapitalvaluta Kontaktoplysninger
Legale ejere Navne Reelle ejere Regnskabs år
Revision fravalgt Revisor Stiftere Tegningsregel
Vedtægter Virksomhedsform Virksomhedsstatus
Timeline
Hjemmeside

Den 2020-08-19 tilføjes Hjemmeside: https://profiler.dk (offentliggjort 2020-08-19)

xbrl

Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019

Beliggenhedsadresse

Den 2020-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-04-01)

Beliggenhedsadresse

Den 2020-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Regnegade 5, 2. tv., 1110 København K (offentliggjort 2020-04-01)

Beliggenhedsadresse

Den 2019-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Regnegade 5, 2. tv., 1110 København K (offentliggjort 2020-04-01)

Bestyrelse

Den 2019-05-10 tilføjes Bestyrelse: Nils Kasper Emil Oldby (formand) (offentliggjort 2019-05-10)

Direktion

Den 2019-05-10 tilføjes Direktion: Josephine Emilie Cetti (adm. dir.) (offentliggjort 2019-05-10)

Formål

Den 2019-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er, evt. via datterselskaber, at drive virksomhed med indsamling, bearbejdelse og videresalg af informationer samt kreditoplysningsvirksomhed og anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet med eller forenelig med ovennævnte virksomhed. (offentliggjort 2019-05-10)

Første regnskabsperiode

Den 2019-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-10)

Den 2019-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-10 (offentliggjort 2019-05-10)

Hovedbranche

Den 2019-05-10 tilføjes Hovedbranche: Inkassovirksomhed og kreditoplysning (offentliggjort 2019-05-10)

Kapital

Den 2019-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-05-10)

Den 2019-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-10)

Kapitaldelvist

Den 2019-05-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-10)

Kapitalvaluta

Den 2019-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-10)

Kontaktoplysninger

Den 2019-05-10 tilføjes Kontaktoplysninger: info@profiler.dk (offentliggjort 2019-05-10)

Legale ejere

Den 2019-05-10 tilføjes Legale ejere: KO ApS, CETTI HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-10)

Reelle ejere

Den 2019-05-10 tilføjes Reelle ejere: Nils Kasper Emil Oldby, Juri Cetti (offentliggjort 2019-05-10)

Regnskabs år

Den 2019-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-10)

Den 2019-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-10)

Revision fravalgt

Den 2019-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-10)

Revisor

Den 2019-05-10 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registreret revisor (offentliggjort 2019-05-10)

Stiftere

Den 2019-05-10 tilføjes Stiftere: KO ApS, CETTI HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-10)

Tegningsregel

Den 2019-05-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand eller af den administrerende direktør. (offentliggjort 2019-05-10)

Vedtægter

Den 2019-05-10 tilføjes Vedtægter: 2019-05-10 (offentliggjort 2019-05-10)

Virksomhedsform

Den 2019-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-10)

Virksomhedsstatus

Den 2019-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-10)

Direktion
Direktion Dato Rolle
Josephine Emilie Cetti 10.05.2019 adm. dir
Ingen historisk.
Bestyrelse
Bestyrelse Dato Rolle
Juri Cetti 10.05.2019 bestyrelsesmedlem
Nils Kasper Emil Oldby 10.05.2019 formand
Ingen historisk.
Stiftere
Stiftere Status Dato
CETTI HOLDING ApS (CVR 34079056) NORMAL 10.05.2019
KO ApS (CVR 28713797) NORMAL 10.05.2019
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Juri Cetti 10.05.2019 33,33-49,99% 43,75 %
Nils Kasper Emil Oldby 10.05.2019 50,00-66,66% 56,25 %
Ingen historisk.
Legale ejere
Legale ejere Status Dato Andel Stemmer
CETTI HOLDING ApS (CVR 34079056) NORMAL 10.05.2019 33,33-49,99% 33,33 %
KO ApS (CVR 28713797) NORMAL 10.05.2019 50,00-66,66% 50,00 %
Ingen historisk.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
2019, DKK
29.05.2020
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

0

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

0

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
29.05.2020
Resultatopgørelse
2019
29.05.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat 0
Resultat af primær drift 0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter 0
Finansieringsomkostninger 0
Andre finansielle omkostninger 0
Resultat før skat 0
Resultat 0
Forslag til udbytte 0
Aktiver
29.05.2020
Årsrapport
2019
29.05.2020
Kortfristede varebeholdninger 0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider 0
Kortfristede aktiver 0
Immaterielle aktiver og goodwill 0
Finansielle anlægsaktiver 0
Materielle aktiver 0
Langfristede aktiver 0
Aktiver 0
Aktiver
29.05.2020
Passiver
29.05.2020
Årsrapport
2019
29.05.2020
Forslag til udbytte 0
Egenkapital 0
Hensatte forpligtelser 0
Langfristet gæld til banker 0
Anden langfristet gæld 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0
Kortfristede forpligtelser 0
Gældsforpligtelser 0
Forpligtelser 0
Passiver 0
Passiver
29.05.2020
Nøgletal
29.05.2020
Årsrapport
2019
29.05.2020
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning Na.
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad Na.
Likviditetsgrad Na.
Resultat
29.05.2020
Gæld
29.05.2020
Årsrapport
29.05.2020
Nyeste: 10.05.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 29.05.2020)
Information om virksomhedens regnskabsklasse: Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler for klasse C-virksomheder. De væsentligste områder af den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er omtalt nedenfor.
Beretning
29.05.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten: 2020-04-27
Ledelsespåtegning: Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Profiler ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen indeholder. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Selskabets har ikke haft nogen aktivitet.
Formål
Formål
Selskabets formål er, evt. via datterselskaber, at drive virksomhed med indsamling, bearbejdelse og videresalg af informationer samt kreditoplysningsvirksomhed og anden virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet med eller forenelig med ovennævnte virksomhed.
Sidst opdateret den 10.05.2019 og angivet som gældende fra 10.05.2019 (499 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 10.05.2019 og angivet som gældende fra 10.05.2019 (499 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Inkassovirksomhed og kreditoplysning (829100).
Sidst opdateret den 10.05.2019 og angivet som gældende fra 10.05.2019 (499 dage).
Ingen historik.
Revision
Revisionfravalgt
false.
Sidst opdateret den 10.05.2019 og angivet som gældende fra 10.05.2019 (499 dage).
Ingen historik.
Revisor
Revisor
Revisionsfirmaet Jørgen Larsen Registreret revisor
Sidst opdateret den 10.05.2019 og angivet som gældende fra 10.05.2019 (499 dage).
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
80.
Sidst opdateret den 10.05.2019 og angivet som gældende fra 10.05.2019 (499 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Kontaktoplysninger
info@profiler.dk.
Sidst opdateret den 10.05.2019 og angivet som gældende fra 10.05.2019 (499 dage).
Ingen historik.
Telefon
Historik Start Stop
21218105 10.05.2019 19.08.2020
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin levetid.
Ingen nuværende registrering.
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af bestyrelsens formand eller af den administrerende direktør.
Sidst opdateret den 10.05.2019 og angivet som gældende fra 10.05.2019 (499 dage).
Fortolkning (2 tegningsmuligheder)
formanden
direktøren
Ingen historik.
Ansatte
20.09.2020
Ingen historik.
Kapital
20.09.2020
Fra årsrapport
29.05.2020
Regnskab: 10.05.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 29.05.2020)
Type af revisorbistand: Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse: Regnskabsklasse B
Grundlag for konklusion (revision): Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.
Konklusion (revision): Vi har revideret årsregnskabet for Profiler ApS for regnskabsåret 10. maj 2019 - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 10. maj 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Udtalelse om ledelsesberetningen (revision): Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
20.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
20.09.2020
Hjemmeside
https://profiler.dk.
Sidst opdateret den 19.08.2020 og angivet som gældende fra 19.08.2020 (32 dage).
Ingen historik.
Kønsfordeling
20.09.2020
33 % kvinder
Konkurser
20.09.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
20.09.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Nils Kasper Emil Oldby (virk.: 9)
Formand, Reelle ejere
0 % 0 % 0 % 0 %
Juri Cetti (virk.: 7)
Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere
0 % 0 % 0 % 0 %
Josephine Emilie Cetti (virk.: 3)
Adm. Dir.
0 % 0 % 0 % 0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Ikke aktive
20.09.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Deltager Dato Adresse
Juri Cetti 01.01.2018 Vilvordevej 50, 2920 Charlottenlund
Josephine Emilie Cetti 02.12.2019 Taarbækdalsvej 11D, 2930 Klampenborg
Nils Kasper Emil Oldby 30.01.2020 Calle Juan De Borgoña 11 , 03730 JÁVEA/XÀBIA Alicante
Ikke aktive
30.01.2020
Deltager Dato Adresse
På adressen
20.09.2020
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Aktive virksomheder: (50) CVR Status Branche
A Place To A/S 39754134 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Esbjerg ApS 39155141 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Horsens ApS 41426322 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
ABC LYS HOLDING ApS 35396144 NORMAL Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990)
ADVOKAT DAVID BØGGILD 16728330 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT H H LESCHLY 79098817 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT LISE BOUET 15606630 Aktiv Juridisk bistand (691000)
APOF ApS 37858978 NORMAL Industriel design og produktdesign (741010)
APT Horsens Holding ApS 41425938 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Advokatfirmaet Piroz 38847686 Aktiv Juridisk bistand (691000)
BDP International ApS 39058073 NORMAL Speditører (522920)
BKS-psykologer 32051774 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
CMC Finans ApS 37701149 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC Kredit ApS 40488367 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC development ApS 36901969 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
CRUMBLE HOLDING ApS 29812047 NORMAL Uoplyst (999999)
Carl Vin and Wine Denmark, filial af Carl Vin and wine AB, Sverige 38707132 NORMAL Detailhandel med drikkevarer (472500)
DATA INSIGHTS ApS 31864682 NORMAL Computerprogrammering (620100)
DINBOLIGRÅDGIVER ApS 31864402 NORMAL Ejendomsmæglere mv. (683110)
Danish Lighting ApS 38618725 NORMAL Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000)
DataTrend ApS 20046945 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
Databeskyttelse ApS 39723077 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Debtor A/S 34079137 NORMAL Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900)
Dødsboet efter Ejendommen Løvesbjerggaard 10218225 Aktiv Udlejning af erhvervsejendomme (682040)
E/F Søborg Hovedgade 73 33116136 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
ENSO CONSULT A/S 21800236 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
F:U:D 31901235 Aktiv Event catering (562100)
FARLON ApS 31765056 NORMAL Computerprogrammering (620100)
Fbu- Forældrelandsforeningen 12925077 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Fugl Leonhardt ApS 38600516 NORMAL Arbejdsformidlingskontorer (781000)
Grants of Guernsey 41030135 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
HØPFNER ApS 33084501 NORMAL Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210)
Invoice One A/S 38344293 NORMAL Investeringsselskaber (643030)
Invoice One Management ApS 38319264 NORMAL Formueforvaltning (663000)
Johannes og Helga Bøggilds Legat 11642772 Aktiv Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910)
KO ApS 28713797 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
Kiropraktisk Klinik Charlottenlund 41168595 Aktiv Kiropraktorer (869040)
OLÍVY ApS 35891137 NORMAL Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (464500)
Profiler ApS 40509739 NORMAL Inkassovirksomhed og kreditoplysning (829100)
Rose Advokater v/Caspar Rose 25863313 Aktiv Juridisk bistand (691000)
Sichika ApS 37985244 NORMAL Fremstilling af andre møbler (310900)
Skilsmissebarnet ApS 38301969 NORMAL Juridisk bistand (691000)
Stay Secure 41146249 Aktiv Anden udgivelse af software (582900)
Stay-Safe ApS 41460555 NORMAL Detailhandel med computere, ydre enheder og software (474100)
TASTIMAGE CONFECTIONERY LIMITED, filial af TASTIMAGE CONFECTIONERY LIMITED, England 39864940 NORMAL Ikke-finansielle holdingselskaber (642020)
Tangna Law 35106855 Aktiv Juridisk bistand (691000)
UNGDOMSBOLIG.NU A/S 34704627 NORMAL Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120)
Valby Towers Holding ApS 39934329 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Viva Olivia ApS 38251244 NORMAL Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900)
Windrose Partners ApS 39066750 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Personer: (0) Ingen personer registreret på adressen.
Flytninger
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Dato Afstand Fra Til
01.04.2020 7,69 (km) Store Regnegade 5, 1110 København K Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Lignende navne
Profiler ApS.
Sidst opdateret den 10.05.2019 og angivet som gældende fra 10.05.2019 (499 dage).
Relationer
20.09.2020
Relationer
20.09.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Nils Kasper Emil Oldby (virk.: 9)
Formand, Reelle ejere
6 0 0 0 2 1
Juri Cetti (virk.: 7)
Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere
5 0 0 0 2 0
Josephine Emilie Cetti (virk.: 3)
Adm. Dir.
3 0 0 0 0 0
Pct. 74 % 0 % 0 % 0 % 21 % 5 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
20.09.2020
Erfarenhed
20.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Nils Kasper Emil Oldby (virk.: 9)
Formand, Reelle ejere
8 6 1 7
Juri Cetti (virk.: 7)
Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere
3 6 0 7
Josephine Emilie Cetti (virk.: 3)
Adm. Dir.
1 3 0 0
Sum 12 15 1 14
Pct. 29 % 36 % 2 % 33 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
20.09.2020
Detektor
20.09.2020
Område Kommentar
Ingen anmærkninger.