Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

12.952'

Primær drift

12.730'

Årets resultat

4.287'

Aktiver

6.065'

Kortfristede aktiver

5.465'

Egenkapital

2.868'

Afkastningsgrad

210 %

Soliditetsgrad

47 %

Likviditetsgrad

172 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
08.07.2022
2020
15.07.2021
2019
30.06.2020
2018
04.06.2019
2017
01.06.2018
2016
22.06.2017
2015
25.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat12.952.400-232.097784.8791.200.30500000
Resultat af primær drift12.730.183-320.913629.323718.794416.113254.038213.564186.1550
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000000
Finansielle indtægter21.580223.60790.5610014.84714.731113.672102.107
Finansieringsomkostninger0000-170.495-138.473-139.9520-299.480
Andre finansielle omkostninger-6.378.807-276.071-566.402-1.081.875000-363.6580
Resultat før skat6.548.039-373.377153.482-357.777-1.126.926130.41288.343-63.831-113.736
Resultat4.286.604-516.370-44.171-366.005-1.180.962100.96368.466-93.431-88.701
Forslag til udbytte000000000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
08.07.2022
2020
15.07.2021
2019
30.06.2020
2018
04.06.2019
2017
01.06.2018
2016
22.06.2017
2015
25.04.2016
Kortfristede varebeholdninger000000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 558.915188.644801.391366.051205.9731.030.2011.011.545199.4072.716.994
Likvider4.906.1207.568.96811.872129.336266.62902.311609982
Kortfristede aktiver5.465.0357.757.612813.263495.387000200.0160
Immaterielle aktiver og goodwill000000000
Finansielle anlægsaktiver000000000
Materielle aktiver600.0102.669.8685.653.4815.809.0366.284.2995.804.1565.298.0865.159.6940
Langfristede aktiver600.0102.669.8685.653.4815.809.0366.284.2995.804.1565.298.0865.159.6940
Aktiver6.065.04510.427.4806.466.7446.304.4236.756.9016.834.3576.311.9425.359.7108.033.309
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
08.07.2022
2020
15.07.2021
2019
30.06.2020
2018
04.06.2019
2017
01.06.2018
2016
22.06.2017
2015
25.04.2016
Forslag til udbytte000000000
Egenkapital2.867.8332.284.571-827.711-783.541-417.536763.426662.463593.997687.428
Hensatte forpligtelser7.399000124.93676.72647.27727.4000
Langfristet gæld til banker03.882.7344.242.7164.351.6074.544.4094.225.3724.224.26700
Anden langfristet gæld00085.59800000
Leverandører af varer og tjenesteydelser101.16149.104134.976112.47087.330886.396346.67615.2505.000
Kortfristede forpligtelser3.178.8134.239.1753.007.1392.606.1592.505.0921.768.8331.377.935322.4500
Gældsforpligtelser3.189.8138.142.9097.294.4557.087.9647.049.5015.994.2055.602.2024.738.3137.345.881
Forpligtelser3.189.8138.142.9097.294.4557.087.9647.049.5015.994.2055.602.2024.738.3137.345.881
Passiver6.065.04510.427.4806.466.7446.304.4236.756.9016.834.3576.311.9425.359.7108.033.309
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
07.07.2023
2021
08.07.2022
2020
15.07.2021
2019
30.06.2020
2018
04.06.2019
2017
01.06.2018
2016
22.06.2017
2015
25.04.2016
Afkastningsgrad 209,9 %-3,1 %9,7 %11,4 %6,2 %3,7 %3,4 %3,5 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 149,5 %-22,6 %5,3 %46,7 %282,8 %13,2 %10,3 %-15,7 %-12,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.244,1 %183,5 %152,6 %Na.Na.
Soliditestgrad 47,3 %21,9 %-12,8 %-12,4 %-6,2 %11,2 %10,5 %11,1 %8,6 %
Likviditetsgrad 171,9 %183,0 %27,0 %19,0 %Na.Na.Na.62,0 %Na.
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:GENERELTÅrsregnskabet for Cogitec Langå ApS for 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med følgende tilvalg efter reglerne for klasse C-selskaber:Egenkapitalopgørelse. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-08
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2023 for Cogitec Langå ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at investere i, besidde og drive ejendomme, samt anden virksomhed forbundet hermed. .