Copied

Status: Normal
A/S MOTORTRAMP
31747279
Stensbyvej 52, 4773 Stensved
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
A/S MOTORTRAMP er aktiv indenfor Investeringsselskaber (643030). Selskabets formål er at drive rederi, skibsfartsvirksomhed, handel, industri og anden efter bestyrelsens skøn dermed i forbindelse stående virksomhed, enten direkte eller ved anbringelse af kapital i andre selskaber, samt at anbringe kapital i fast ejendom og i værdipapirer af enhver art.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med direktøren eller med et andet medlem af bestyrelsen, eller af direktøren i forening med to medlemmer af bestyrelsen.
Oplysninger
Dato: 08.06.2023
Status
NORMAL.
Etableret
01.09.2008 (14 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
8.888.235,00 (DKK)
(07.06.2019)
Ansatte
0, 2018 (årsværk: 1)
7, kvt. 3. 2019 (årsværk: 3)
1, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 57 %
Kvinder: 43 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

1.425''

Aktiver

5.038''

Kortfristede aktiver

1.615''

Egenkapital

5.036''

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
08.06.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (13 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2021 (01.06.2022)
Årsrapport 2020 (20.05.2021)
Årsrapport 2019 (25.05.2020)
Årsrapport 2018 (14.05.2019)
Årsrapport 2017 (04.05.2018)
Årsrapport 2016 (04.05.2017)
Årsrapport 2015 (20.05.2016)
Statstidende
08.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
08.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Johanne Christiane Frazer Riegels Østergård 01.05.2018 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Anders Christen Obel 28.09.2020 bestyrelsesmedlem
Janus Skak Olufsen 09.05.2019 formand
Karsten Sivebæk Knudsen 28.04.2017 bestyrelsesmedlem
Peter Rindom 28.04.2017 næstformand
Johanne Christiane Frazer Riegels Østergård 01.09.2008 bestyrelsesmedlem
Alison Marie Frazer Riegels Melchior 01.09.2008 bestyrelsesmedlem
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
STENSBYGAARD FONDEN (CVR 11621740) Aktiv 22.12.2017 15,00-19,99% 25,00 %
Aktieselskabet Dampskibsselskabet Orient´s Fond (CVR 12919298) Aktiv 01.09.2008 50,00-66,66% 33,33 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Erhvervsinvest Sileo K/S (CVR 43316109) NORMAL 22.06.2022 25,00-33,32% 25,00-33,32%
GREEN BOX A/S (CVR 36418281) NORMAL 01.12.2021 66,67-89,99% 66,67-89,99%
K Alternativ Private Equity 2020 K/S (CVR 41062878) NORMAL 05.10.2020 5,00-9,99% 5,00-9,99%
LION DANMARK I ApS (CVR 36026642) NORMAL 10.12.2019 33,33-49,99% 33,33-49,99%
Skovselskabet af 13. december 2017 A/S (CVR 39193019) NORMAL 13.12.2017 100,00% 100,00%
DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S (CVR 67758919) NORMAL 24.11.2017 25,00-33,32% 33,33-49,99%
Home.Earth K/S (CVR 42895172) NORMAL 03.02.2023 5,00-9,99% 5,00 %