Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.096'

Primær drift

-242'

Årets resultat

-266'

Aktiver

4.842'

Kortfristede aktiver

4.638'

Egenkapital

2.597'

Afkastningsgrad

-5 %

Soliditetsgrad

54 %

Likviditetsgrad

207 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.04.2022
2020
22.03.2021
2019
12.03.2020
2018
08.04.2019
2017
26.04.2018
2016
15.05.2017
2015
17.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.095.5062.837.1891.532.719818.1151.096.244682.425882.873421.673
Resultat af primær drift-242.4941.659.707674.86100000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter75001.57800000
Finansieringsomkostninger-75.946-41.926-35.688-32.539-29.337-32.351-27.725-16.791
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-317.6901.617.781640.75185.031399.866-13.732331.739294.633
Resultat-266.0561.255.530498.89065.561309.008-12.252253.076218.479
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.04.2022
2020
22.03.2021
2019
12.03.2020
2018
08.04.2019
2017
26.04.2018
2016
15.05.2017
2015
17.05.2016
Kortfristede varebeholdninger4.208.7414.379.9852.763.0331.818.2641.945.1301.623.9591.673.2341.401.912
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 253.5971.894.14897.9025.05224.87222.64322.18922.652
Likvider175.62566.3521.219.949498.315125.133136.568169.29578.149
Kortfristede aktiver4.637.9636.340.4854.080.8842.321.6312.095.1351.783.1701.864.7181.502.713
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver94.00094.000134.84271.09271.09271.09270.54045.000
Materielle aktiver109.661152.110194.55900000
Langfristede aktiver203.661246.110329.40171.09271.09271.09270.54045.000
Aktiver4.841.6246.586.5954.410.2852.392.7232.166.2271.854.2621.935.2581.547.713
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.04.2022
2020
22.03.2021
2019
12.03.2020
2018
08.04.2019
2017
26.04.2018
2016
15.05.2017
2015
17.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital2.596.7322.862.7881.607.2581.108.3681.042.807733.799746.052492.976
Hensatte forpligtelser05.4485.44800000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser54.22861.67027.69670.12950.53421.69921.25339.122
Kortfristede forpligtelser2.244.8923.718.3592.797.5791.284.3551.123.4201.120.4631.189.2061.054.737
Gældsforpligtelser2.244.8923.718.3592.797.5791.284.3551.123.4201.120.4631.189.2061.054.737
Forpligtelser2.244.8923.718.3592.797.5791.284.3551.123.4201.120.4631.189.2061.054.737
Passiver4.841.6246.586.5954.410.2852.392.7232.166.2271.854.2621.935.2581.547.713
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
07.04.2022
2020
22.03.2021
2019
12.03.2020
2018
08.04.2019
2017
26.04.2018
2016
15.05.2017
2015
17.05.2016
Afkastningsgrad -5,0 %25,2 %15,3 %Na.Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -10,2 %43,9 %31,0 %5,9 %29,6 %-1,7 %33,9 %44,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -319,3 %3.958,7 %1.891,0 %Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 53,6 %43,5 %36,4 %46,3 %48,1 %39,6 %38,6 %31,9 %
Likviditetsgrad 206,6 %170,5 %145,9 %180,8 %186,5 %159,1 %156,8 %142,5 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Engroskompagniet ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Der foreligger ingen pantsætninger.
Beretning
25.01.2023
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Engroskompagniet ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter er at udøve handel med motorcykelbeklædning samt udstyr samt aktiviteter i tilknytning hertil.