Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-1.807'

Primær drift

6.600'

Årets resultat

5.431'

Aktiver

31.090'

Kortfristede aktiver

2.608'

Egenkapital

24.689'

Afkastningsgrad

21 %

Soliditetsgrad

79 %

Likviditetsgrad

234 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.03.2022
2020
09.06.2021
2019
05.05.2020
2018
10.04.2019
2017
13.04.2018
2016
06.04.2017
2015
21.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-1.806.526-2.901.50310.536.4094.421.7012.589.90010.087.4315.346.7798.118.045
Resultat af primær drift6.599.94919.824.95831.593.06919.618.13221.576.10232.833.3925.224.66449.523.578
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter13.551072.895011.06645.765194.381146.230
Finansieringsomkostninger-161.310-1.121.830-1.151.508-821.1940-1.605.4701.897.5591.905.555
Andre finansielle omkostninger0000-2.210.505000
Resultat før skat6.452.19018.703.12830.514.45618.796.93819.376.66331.273.6873.521.48647.764.253
Resultat5.430.80815.799.30425.702.49612.361.76216.643.45627.811.1823.603.05341.553.423
Forslag til udbytte-5.000.000-25.000.000000-15.000.00000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.03.2022
2020
09.06.2021
2019
05.05.2020
2018
10.04.2019
2017
13.04.2018
2016
06.04.2017
2015
21.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 08.027.95816.959.5582.353.050842.57226.294.131658.7961.392.712
Likvider2.607.72331.708.4215.657.9331.077.9072.112.1675.137.89110.800.5667.229.293
Kortfristede aktiver2.607.72339.736.37922.617.4913.430.9572.954.739000
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver28.482.030115.000.000170.000.000167.000.000154.626.893136.890.798149.275.015150.966.374
Langfristede aktiver28.482.030115.000.000170.000.000167.000.000154.626.893136.890.798149.275.015150.966.374
Aktiver31.089.753154.736.379192.617.491170.430.957157.581.632168.322.820160.734.377159.588.379
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.03.2022
2020
09.06.2021
2019
05.05.2020
2018
10.04.2019
2017
13.04.2018
2016
06.04.2017
2015
21.03.2016
Forslag til udbytte5.000.00025.000.00000015.000.00000
Egenkapital24.689.112141.758.304143.959.000118.256.504119.394.742117.751.28689.940.10486.337.050
Hensatte forpligtelser5.286.99811.831.10817.206.02015.678.23510.916.8958.222.9786.129.2636.210.830
Langfristet gæld til banker0018.746.39322.182.24824.298.26038.325.72939.355.37863.934.091
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser1.113.6431.146.96712.706.07814.313.9702.971.7354.022.82725.309.6323.106.408
Gældsforpligtelser1.113.6431.146.96731.452.47136.496.21827.269.99542.348.55664.665.01067.040.499
Forpligtelser1.113.6431.146.96731.452.47136.496.21827.269.99542.348.55664.665.01067.040.499
Passiver31.089.753154.736.379192.617.491170.430.957157.581.632168.322.820160.734.377159.588.379
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
22.03.2022
2020
09.06.2021
2019
05.05.2020
2018
10.04.2019
2017
13.04.2018
2016
06.04.2017
2015
21.03.2016
Afkastningsgrad 21,2 %12,8 %16,4 %11,5 %13,7 %19,5 %3,3 %31,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 22,0 %11,1 %17,9 %10,5 %13,9 %23,6 %4,0 %48,1 %
Payout-ratio 92,1 %158,2 %Na.Na.Na.53,9 %Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 4.091,5 %1.767,2 %2.743,6 %2.389,0 %Na.2.045,1 %-275,3 %-2.598,9 %
Soliditestgrad 79,4 %91,6 %74,7 %69,4 %75,8 %70,0 %56,0 %54,1 %
Likviditetsgrad 234,2 %3.464,5 %178,0 %24,0 %99,4 %Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for RAB II A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut mv. er der tinglyst ejerpantebrev i ejendomme med nom. EUR 10.000.000. Ejendommenes værdi er i årsrapporten indregnet med kr. 29.500.000.
Beretning
26.05.2023
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for RAB II A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet er at erhverve og udleje fast ejendom og alt dermed tilhørende virksomhed.