Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

12.111'

Primær drift

3.941'

Årets resultat

3.025'

Aktiver

12.493'

Kortfristede aktiver

12.250'

Egenkapital

10.410'

Afkastningsgrad

32 %

Soliditetsgrad

83 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.02.2022
2020
06.02.2021
2019
09.03.2020
2018
04.03.2019
2017
05.03.2018
2016
23.05.2017
2015
29.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat12.111.14010.128.79013.024.84512.706.24811.372.7228.271.8436.525.2415.284.826
Resultat af primær drift3.941.3172.713.5714.844.1464.513.8934.421.0272.856.9442.010.7851.424.050
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter527000000285
Finansieringsomkostninger-61.735-57.841-66.183-32.001-24.487-24.169-881-427
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat3.880.1092.655.7304.777.9634.481.8924.396.5402.832.7752.009.9041.423.908
Resultat3.024.8682.071.3463.723.8533.492.3313.426.9122.203.2971.560.7021.084.008
Forslag til udbytte-3.500.000-2.500.000-2.500.000-2.000.000-1.600.000-1.200.000-1.000.000-500.000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.02.2022
2020
06.02.2021
2019
09.03.2020
2018
04.03.2019
2017
05.03.2018
2016
23.05.2017
2015
29.04.2016
Kortfristede varebeholdninger693.886666.579155.948528.963742.443371.89800
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.297.7565.530.2194.544.9393.801.3262.930.9522.465.8861.916.4881.058.566
Likvider8.257.9745.887.6508.519.1377.400.0685.306.5403.242.1663.296.8962.293.943
Kortfristede aktiver12.249.61612.084.44813.220.02411.730.3578.979.9356.079.9505.213.3843.352.509
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver243.497228.660222.00000000
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver243.497228.660222.00000000
Aktiver12.493.11312.313.10813.442.02411.730.3578.979.9356.079.9505.213.3843.352.509
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.02.2022
2020
06.02.2021
2019
09.03.2020
2018
04.03.2019
2017
05.03.2018
2016
23.05.2017
2015
29.04.2016
Forslag til udbytte3.500.0002.500.0002.500.0002.000.0001.600.0001.200.0001.000.000500.000
Egenkapital10.409.5019.884.63310.313.2878.589.4346.697.1034.470.1903.266.8932.206.191
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld000336.5290000
Leverandører af varer og tjenesteydelser911.104797.537234.926810.3531.016.587562.002504.17225.000
Kortfristede forpligtelser2.083.6122.428.4753.128.7372.804.3942.282.8321.609.7601.946.4911.146.318
Gældsforpligtelser2.083.6122.428.4753.128.7373.140.9232.282.8321.609.7601.946.4911.146.318
Forpligtelser2.083.6122.428.4753.128.7373.140.9232.282.8321.609.7601.946.4911.146.318
Passiver12.493.11312.313.10813.442.02411.730.3578.979.9356.079.9505.213.3843.352.509
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
14.02.2022
2020
06.02.2021
2019
09.03.2020
2018
04.03.2019
2017
05.03.2018
2016
23.05.2017
2015
29.04.2016
Afkastningsgrad 31,5 %22,0 %36,0 %38,5 %49,2 %47,0 %38,6 %42,5 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 29,1 %21,0 %36,1 %40,7 %51,2 %49,3 %47,8 %49,1 %
Payout-ratio 115,7 %120,7 %67,1 %57,3 %46,7 %54,5 %64,1 %46,1 %
Gældsdæknings-nøgletal 6.384,3 %4.691,4 %7.319,3 %14.105,5 %18.054,6 %11.820,7 %228.238,9 %333.501,2 %
Soliditestgrad 83,3 %80,3 %76,7 %73,2 %74,6 %73,5 %62,7 %65,8 %
Likviditetsgrad 587,9 %497,6 %422,5 %418,3 %393,4 %377,7 %267,8 %292,5 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-18
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2022 - 31. december 2022 for VIVANT ApS. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.