Copied

Status: Normal
K/S BI BIOMEDICAL VENTURE IV
28301022
Bredgade 40, 1260 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
K/S BI BIOMEDICAL VENTURE IV er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at foretage investeringer i K/S BI BIOMEDICAL VENTURE ANNEX I,II og III samt sådanne selskabet, som K/S BI BIOMEDICAL VENTURE ANNEX I, II og III investerer i. K/S BI BIOMEDICAL VENTURE ANNEX I, II og III\'s formål er at foretage investeringer i ejerandele i, herunder warrants (tegningsoptioner), eller yde lån til et eller flere unoterede erhvervsdrivende biomedicinske eller bioteknologiske selskaber fortrinsvis i Norden, England, Irland, Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien og Luxembourg. Selskaberne kan eje såvel majoritets- som minoritetsposter i sådanne selskaber. Selskaberne kan anbringe ledig kapital i skandinaviske statsobligationer med kort løbetid, i statsgældsbeviser og som kontante indskud i pengeinstittutter. Yderligere kan selskaberne besidde aktier optaget til omsætning på et reguleret marked som følge af en optagelse til omsætning af et porteføljeselskabs aktier eller som vederlag i forbindelse med salg af porteføljeselskaber
Tegningsregel
Selskabet tegnes af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 26.11.2022
Status
NORMAL.
Etableret
16.12.2004 (17 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 67 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 33 %
2020, DKK
23.04.2021
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

-39.000

Aktiver

12.000

Kortfristede aktiver

12.000

Egenkapital

12.000

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
26.11.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 23.04.2021 (582 dage)
Hent årsrapport
(23.04.2021)
Årsrapport 2019 (20.04.2020)
Årsrapport 2018 (08.05.2019)
Årsrapport 2017 (30.05.2018)
Årsrapport 2016 (10.05.2017)
Årsrapport 2015 (20.05.2016)
Statstidende
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Kurt Hangaard 07.01.2019 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Kurt Hangaard 07.01.2019 bestyrelsesmedlem
Andrea Panzieri 10.12.2014 formand
Mikael Kortegaard Larsen 10.12.2014 næstformand
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
LÆRERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 17106589) NORMAL 07.01.2008 15,00-19,99% 15,00 %
PENSIONSKASSEN FOR TEKNIKUM- OG DIPLOMINGENIØRER (CVR 12173210) NORMAL 07.01.2008 33,33-49,99% 33,33 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
A/S BI BIOMEDICAL VENTURE ANNEX KOMPLEMENTAR (CVR 27908047) 16.12.2004