Copied

Status: Normal
K/S BI BIOMEDICAL VENTURE IV
28301022
Bredgade 40, 1260 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
K/S BI BIOMEDICAL VENTURE IV er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at foretage investeringer i K/S BI BIOMEDICAL VENTURE ANNEX I,II og III samt sådanne selskabet, som K/S BI BIOMEDICAL VENTURE ANNEX I, II og III investerer i. K/S BI BIOMEDICAL VENTURE ANNEX I, II og III\'s formål er at foretage investeringer i ejerandele i, herunder warrants (tegningsoptioner), eller yde lån til et eller flere unoterede erhvervsdrivende biomedicinske eller bioteknologiske selskaber fortrinsvis i Norden, England, Irland, Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien og Luxembourg. Selskaberne kan eje såvel majoritets- som minoritetsposter i sådanne selskaber. Selskaberne kan anbringe ledig kapital i skandinaviske statsobligationer med kort løbetid, i statsgældsbeviser og som kontante indskud i pengeinstittutter. Yderligere kan selskaberne besidde aktier optaget til omsætning på et reguleret marked som følge af en optagelse til omsætning af et porteføljeselskabs aktier eller som vederlag i forbindelse med salg af porteføljeselskaber
Tegningsregel
Selskabet tegnes af komplementaren.
Oplysninger
Dato: 21.02.2024
Status
NORMAL.
Etableret
16.12.2004 (18 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 67 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 33 %
2022, DKK
20.06.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

-4.000

Aktiver

8.000

Kortfristede aktiver

8.000

Egenkapital

8.000

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
21.02.2024
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 20.06.2023 (246 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (20.06.2023)
Årsrapport 2021 (25.05.2022)
Årsrapport 2020 (23.04.2021)
Årsrapport 2019 (20.04.2020)
Årsrapport 2018 (08.05.2019)
Årsrapport 2017 (30.05.2018)
Årsrapport 2016 (10.05.2017)
Årsrapport 2015 (20.05.2016)
Statstidende
21.02.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
21.02.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Ahmet Turan Kayhan 31.01.2023 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Ahmet Turan Kayhan 31.01.2023 bestyrelsesmedlem
Andrea Panzieri 10.12.2014 formand
Mikael Kortegaard Larsen 10.12.2014 næstformand
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
LÆRERNES PENSION, FORSIKRINGSAKTIESELSKAB (CVR 17106589) NORMAL 07.01.2008 15,00-19,99% 15,00 %
PENSIONSKASSEN FOR TEKNIKUM- OG DIPLOMINGENIØRER (CVR 12173210) NORMAL 07.01.2008 33,33-49,99% 33,33 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
A/S BI BIOMEDICAL VENTURE ANNEX KOMPLEMENTAR (CVR 27908047) 16.12.2004