Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-250'

Primær drift
Na.
Årets resultat

31.063'

Aktiver

174''

Kortfristede aktiver

47.929'

Egenkapital

172''

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.11.2020
2018
29.11.2019
2017
07.11.2018
2016
12.11.2017
2015
25.11.2016
Nettoomsætning176.158.423176.036.648130.336.81979.754.000
Bruttoresultat-250.049-60.732-25.814-41.959-48.428-37.279
Resultat af primær drift00-25.814-41.959-48.428-37.279
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter7.923.3691.586.477328.706562.786144.986327.733
Finansieringsomkostninger000000
Andre finansielle omkostninger-95.259-26.799.245-12.611-19.916-14.620-7.942.515
Resultat før skat32.707.83650.277.94621.637.02911.260.48413.975.36415.403.236
Resultat31.062.66349.942.49721.573.86411.149.96613.986.30615.434.477
Forslag til udbytte-500.000-1.000.000-600.000-300.000-300.000-300.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.11.2020
2018
29.11.2019
2017
07.11.2018
2016
12.11.2017
2015
25.11.2016
Kortfristede varebeholdninger002.446.9412.039.0001.648.0001.134.727
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.159.4251.370.30115.263.6245.918.9734.645.8891.067.926
Likvider3.166.01610.131.3104.3384.564360.9321.947
Kortfristede aktiver47.929.34242.214.62218.603.2569.036.6975.839.4202.576.682
Immaterielle aktiver og goodwill001.227.5011.677.5022.024.919310.750
Finansielle anlægsaktiver126.480.845101.261.07080.418.16065.805.99558.790.77444.923.464
Materielle aktiver001.000.000757.740553.559189.179
Langfristede aktiver126.480.845101.261.07080.418.16065.805.99558.790.77444.923.464
Aktiver174.410.187143.475.69299.021.41674.842.69264.630.19447.500.146
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.11.2020
2018
29.11.2019
2017
07.11.2018
2016
12.11.2017
2015
25.11.2016
Forslag til udbytte500.0001.000.000600.000300.000300.000300.000
Egenkapital171.999.377141.936.71492.594.21771.320.35360.470.38746.784.081
Hensatte forpligtelser0013.755.89612.839.64211.126.8388.421.152
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.00010.00028.12528.12528.1255.469.949
Kortfristede forpligtelser187.017848.8581.894.6081.672.3112.478.125274.600
Gældsforpligtelser2.410.8101.538.9786.427.1993.522.3394.159.807716.065
Forpligtelser2.410.8101.538.9786.427.1993.522.3394.159.807716.065
Passiver174.410.187143.475.69299.021.41674.842.69264.630.19447.500.146
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
02.11.2020
2018
29.11.2019
2017
07.11.2018
2016
12.11.2017
2015
25.11.2016
Afkastningsgrad Na.Na.0,0 %-0,1 %-0,1 %-0,1 %
Dækningsgrad Na.Na.0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Resultatgrad Na.Na.12,2 %6,3 %10,7 %19,4 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.72,0 86,3 79,1 70,3
Egenkapitals-forretning 18,1 %35,2 %23,3 %15,6 %23,1 %33,0 %
Payout-ratio 1,6 %2,0 %2,8 %2,7 %2,1 %1,9 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 98,6 %98,9 %93,5 %95,3 %93,6 %98,5 %
Likviditetsgrad 25.628,3 %4.973,1 %981,9 %540,4 %235,6 %938,3 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.09.2020- 31.08.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 09. 2020 - 31. 08. 2021 for Frandsen Holding ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets formål er at besidde andele i andre selskaber samt beslægtet virksomhed.