Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-42.936

Primær drift

-736'

Årets resultat

-3.575'

Aktiver

39.965'

Kortfristede aktiver

34.988'

Egenkapital

38.295'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.06.2022
2020
16.05.2021
2019
03.04.2020
2018
07.03.2019
2017
09.03.2018
2016
10.04.2017
2015
25.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-42.936-58.015-66.543-74.577-52.918179.468224.373-74.886
Resultat af primær drift-735.654-954.894-1.036.781-1.151.375-1.206.809-951.710-861.005-1.300.295
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter821.4134.701.2912.842.2488.015.1031.029.6602.910.3013.841.6263.981.622
Finansieringsomkostninger00000002.208.952
Andre finansielle omkostninger3.637.035-1.106.474-1.036.918-2.179.432-4.830.609-1.810.3581.300.8530
Resultat før skat-3.551.2762.639.923791.8104.684.296-5.004.154147.5242.502.447502.810
Resultat-3.575.4102.223.847640.4944.533.731-5.003.615114.2892.099.519399.109
Forslag til udbytte0000-1.745.000-105.800-103.400-101.200
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.06.2022
2020
16.05.2021
2019
03.04.2020
2018
07.03.2019
2017
09.03.2018
2016
10.04.2017
2015
25.04.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 1.967.2321.168.40086.347194.2222.305.8781.529.837862.8692.589.497
Likvider620.8214.212.1207.657.170691.0421.498.502789.9831.486.074752.875
Kortfristede aktiver34.988.07238.479.96835.692.71049.754.23757.778.86865.579.31562.143.27063.658.678
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver4.977.0104.977.0105.375.1555.376.8225.655.4265.032.9665.003.7993.822.252
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver4.977.0104.977.0105.375.1555.376.8225.655.4265.032.9665.003.7993.822.252
Aktiver39.965.08243.456.97841.067.86555.131.05963.434.29470.612.28167.147.06967.480.930
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.06.2022
2020
16.05.2021
2019
03.04.2020
2018
07.03.2019
2017
09.03.2018
2016
10.04.2017
2015
25.04.2016
Forslag til udbytte00001.745.000105.800103.400101.200
Egenkapital38.295.34142.692.75140.468.90440.663.41040.174.67949.394.09449.383.20547.384.886
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser25.00025.00025.00025.00125.001151.095148.996195.190
Kortfristede forpligtelser1.669.741764.227598.96114.467.64923.259.61521.218.18717.763.86420.096.044
Gældsforpligtelser1.669.741764.227598.96114.467.64923.259.61521.218.18717.763.86420.096.044
Forpligtelser1.669.741764.227598.96114.467.64923.259.61521.218.18717.763.86420.096.044
Passiver39.965.08243.456.97841.067.86555.131.05963.434.29470.612.28167.147.06967.480.930
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
19.06.2022
2020
16.05.2021
2019
03.04.2020
2018
07.03.2019
2017
09.03.2018
2016
10.04.2017
2015
25.04.2016
Afkastningsgrad -1,8 %-2,2 %-2,5 %-2,1 %-1,9 %-1,3 %-1,3 %-1,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -9,3 %5,2 %1,6 %11,1 %-12,5 %0,2 %4,3 %0,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.-34,9 %92,6 %4,9 %25,4 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.58,9 %
Soliditestgrad 95,8 %98,2 %98,5 %73,8 %63,3 %70,0 %73,5 %70,2 %
Likviditetsgrad 2.095,4 %5.035,1 %5.959,1 %343,9 %248,4 %309,1 %349,8 %316,8 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:RegnskabsgrundlagÅrsrapporten for LSA Invest ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse B-virksomheder. Herudover har ledelsen valgt at følge visse af reglerne fra regnskabsklasse C. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:Pantsætninger og sikkerhedsstillelserTil sikkerhed for bankgæld, t.kr. 968, er givet pant i værdipapirer til bogført værdi t.kr. 32.400.Selskabet har afgivet kaution overfor en række associerede selskaber.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-16
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2022 for LSA Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterVirksomhedens væsentligste aktiviteter er anden konsulentassistance, konceptudvikling samt investering i værdipapirer og ejendomme.