Copied

Status: Normal
CAPNOVA A/S
14353089
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
CAPNOVA A/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at virke til fremme for vækst og skabelse af arbejdspladser i hele Danmark med særligt fokus på styrkelse af innovations-, kommercialiserings- og udviklingsindsatsen omkring forsknings- og vidensinstitutioner. At skabe et stærkt og værdiskabende landsdækkende innovations- og udviklingsmiljø med fokus på erhvervsfremme. At investere risikovillig kapital i innovative iværksættere, stærke forretningsideer og virksomheder selvstændigt og på vegne af andre samt stille ekspertise og service til rådighed for virksomhederne med sigte på at fremme vækst og udvikling, så disse sikres en høj grad af succes. At udøve anden virksomhed, der har naturlig forbindelse med ovennævnte aktiviteter.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.
Oplysninger
Dato: 30.11.2023
Status
NORMAL.
Etableret
06.04.1990 (33 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
7.386.176,00 (DKK)
(23.04.2019)
Ansatte
35, 2018 (årsværk: 35)
7, kvt. 3. 2019 (årsværk: 7)
7, mdr. 9. 2019 (årsværk: 7)
Kønsfordeling
Mænd: 85 %
Kvinder: 15 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
01.03.2023
Bruttoresultat

48.010'

Primær drift

35.629'

Årets resultat

29.939'

Aktiver

92.854'

Kortfristede aktiver

86.182'

Egenkapital

69.237'

Afkastningsgrad

38 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

365 %

Regnskab etc.
30.11.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 01.03.2023 (274 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (01.03.2023)
Årsrapport 2021 (08.03.2022)
Årsrapport 2020 (06.04.2021)
Årsrapport 2019 (22.05.2020)
Årsrapport 2018 (22.03.2019)
Årsrapport 2017 (19.03.2018)
Årsrapport 2016 (15.03.2017)
Årsrapport 2015 (29.04.2016)
Statstidende
30.11.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
30.11.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Lars Henning Stigel 17.03.2022 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Flemming Würtz Andersen 17.03.2022 bestyrelsesmedlem
Lars Henning Stigel 17.03.2022 bestyrelsesmedlem
Ole Ostenfeldt Mathiesen 17.03.2022 bestyrelsesmedlem
Martin Haahr Mikkelsen 17.03.2022 bestyrelsesmedlem
Jens Chresten Kolding Søndergaard 17.03.2022 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
Knud Erik Byrial Jakobsen 06.04.1990
Søren Peter Weis Stranddorf 06.04.1990
Theodor Benned Hansen 06.04.1990
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Capnova Holding ApS (CVR 43094750) NORMAL 17.03.2022 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.