Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

167'

Årets resultat

-916'

Aktiver

0

Kortfristede aktiver

0

Egenkapital

-96.138

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
29.01.2021
2018
26.01.2020
2017
18.02.2019
2016
27.02.2018
2015
27.02.2017
Nettoomsætning
Resultat af primær drift166.919311.785302.872255.301289.583243.788
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter000000
Finansieringsomkostninger-118.820-107.786-102.602-113.540-116.331-120.783
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat-1.269.368203.999200.270141.761173.252123.005
Resultat-915.751162.643156.211110.568131.61995.944
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
29.01.2021
2018
26.01.2020
2017
18.02.2019
2016
27.02.2018
2015
27.02.2017
Kortfristede varebeholdninger0000024.889
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 01.285.3201.141.9201.037.5531.012.623911.066
Likvider000000
Kortfristede aktiver01.285.3201.141.9201.037.5531.012.623935.955
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver06.557.2166.557.2166.557.2166.557.2166.557.216
Langfristede aktiver06.557.2166.557.2166.557.2166.557.2166.557.216
Aktiver07.842.5367.699.1367.594.7697.569.8397.493.171
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
29.01.2021
2018
26.01.2020
2017
18.02.2019
2016
27.02.2018
2015
27.02.2017
Forslag til udbytte000000
Egenkapital-96.138819.613656.970500.759390.191258.572
Hensatte forpligtelser0353.617312.261268.202192.093119.934
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000000
Kortfristede forpligtelser96.1386.669.3066.710.7076.723.3656.800.9946.844.375
Gældsforpligtelser96.1386.669.3066.729.9056.825.8086.987.5557.114.665
Forpligtelser96.1386.669.3066.729.9056.825.8086.987.5557.114.665
Passiver07.842.5367.699.1367.594.7697.569.8397.493.171
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
29.01.2021
2018
26.01.2020
2017
18.02.2019
2016
27.02.2018
2015
27.02.2017
Afkastningsgrad Na.4,0 %3,9 %3,4 %3,8 %3,3 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 952,5 %19,8 %23,8 %22,1 %33,7 %37,1 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 140,5 %289,3 %295,2 %224,9 %248,9 %201,8 %
Soliditestgrad Na.10,5 %8,5 %6,6 %5,2 %3,5 %
Likviditetsgrad Na.19,3 %17,0 %15,4 %14,9 %13,7 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.10.2020- 30.09.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Beretning
25.11.2021
Ingen nuværende registrering.