Copied
 
Status: Normal
HOMILIUS' FOND
11720692
L.P. Bechs Vej 22, 8240 Risskov
www.homiliusfond.dk
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
HOMILIUS' FOND er aktiv indenfor Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910). Fonden har følgende_formål: 1. Gennem erhvervelse ved køb, gaveoverdragelse eller arv af aktier i H. Homilius Familieaktieselskab og dertil knyttede virksomheder at sikre og underbygge de nævnte virksomheders fortsatte beståen og udvikling på en sund, forretningsmæssig og økonomisk basis, herunder at medvirke til en fast, kontinuerlig ledelse af de nævnte virksomheder. 2. Yde støtte til mine efterkommere eller sådanne andre medlemmer af min familie, som efter bestyrelsens skøn har støtte og hjælp behov. Fondens eventuelle likvide beholdning kan udlånes til H. Homilius Familieaktiesel- skab og dertil knyttede virksomheder. Fondens midler skal endvidere anvendes til uddannelse og dygtiggørelse, bosætning og etablering, samt sådanne andre formål, som bestyrelsen finder støtteværdige. Bestyrelsen afgør, hvordan og i hvilken udstrækning støtten til de angivne formål skal ydes. Der kan ikke ske udlån til bidragydere eller til stifterens eller andre bidragyderes samlevende ægtefælle, samt de hos disse personer hjemmeboende børn under 18 år. Hertil kommer, at der ved uddelingen selvfølgelig skal ske overholdelse af lov om erhvervsdrivende fonde,- idet der særligt henvises til paragraf 43. 3. Yde støtte til unge handelsfolks uddannelse i udlandet, primært unge handelsfolk ansat i C. Homilius Trælast A/S og dertil knyttede virksomheder, herunder Homilius Entreprise A/S. 4. Yde støtte til bygningsbevarende foranstaltninger i Løgumkloster. 5. Yde støtte til sociale og kulturelle formål.
Tegningsregel
Fonden forpligtes ved underskrift af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 27.10.2020
Status
NORMAL.
Etableret
16.10.1999 (20 år)
Form
Erhvervsdrivende fond (EFO).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
300.000,00 (DKK)
(09.09.1988)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
25.05.2020
Bruttoresultat

-1.843

Primær drift
Na.
Årets resultat

148'

Aktiver

1.834'

Kortfristede aktiver

136'

Egenkapital

1.834'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
27.10.2020
Revision
Underlagt revision.
Revisor
PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2019 - 31.12.2019
Offentliggjort: 25.05.2020 (155 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (25.05.2020)
Årsrapport 2018 (29.05.2019)
Årsrapport 2017 (16.05.2018)
Årsrapport 2016 (16.05.2017)
Årsrapport 2015 (30.04.2016)
Statstidende
27.10.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
27.10.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Christian Homilius 05.01.2017 bestyrelsesmedlem
Jan Lochmann 05.01.2017 formand
Erik Hollensen 15.02.2014 bestyrelse
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
H. HOMILIUS FAMILIEAKTIESELSKAB (CVR 18004216) NORMAL 04.04.2000 100,00% 100,00%