Copied
 
 
Status: Normal
PreSeed Ventures A/S
10050154
Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby
www.preseedventures.dk
Beskrivelse
PreSeed Ventures A/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er enten direkte eller indirekte via oprettelsen af fonde og investeringsenheder eller levering af serviceydelser at identificere, finansiere og udvikle teknologiselskaber for derigennem at skabe vækst, arbejdspladser og afkast af den investerede kapital. Herudover er selskabets formål at deltage aktivt i iværksætter-økosystemerne for derved at bidrage til yderligere kommercialisering af teknologi.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med bestyrelsens formand, eller af en direktør i forening med to medlemmer af bestyrelsen.
Oplysninger
Dato: 22.07.2024
Status
NORMAL.
Etableret
15.11.2000 (23 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
1.200.000,00 (DKK)
(16.05.2002)
Ansatte
15, 2018 (årsværk: 15)
15, kvt. 3. 2019 (årsværk: 15)
15, mdr. 9. 2019 (årsværk: 15)
Kønsfordeling
Mænd: 33 %
Kvinder: 67 %
Unisex: 0 %
2023, DKK
23.05.2024
Bruttoresultat

24.744'

Primær drift

-2.456'

Årets resultat

-5.324'

Aktiver

278''

Kortfristede aktiver

177''

Egenkapital

267''

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
22.07.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2023 - 31.12.2023
Offentliggjort: 23.05.2024 (59 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2023 (23.05.2024)
Årsrapport 2022 (11.04.2023)
Årsrapport 2021 (27.04.2022)
Årsrapport 2020 (13.04.2021)
Årsrapport 2019 (01.04.2020)
Årsrapport 2018 (11.04.2019)
Årsrapport 2017 (16.05.2018)
Årsrapport 2016 (25.04.2017)
Årsrapport 2015 (21.03.2016)
Statstidende
22.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
22.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Christel Arpalice Piron 22.05.2017 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Merete Lundbye Møller 02.01.2023 bestyrelsesmedlem
Susanne Kure 23.03.2020 bestyrelsesmedlem
Jes Broeng 01.09.2017 bestyrelsesmedlem
Niels Jørgen Korsholm 27.03.2017 formand
Marianne Thellersen 20.03.2013 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
VX 10.312 ApS (CVR 10014689) OPLØSTEFTERFUSION 15.11.2000
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Danmarks Tekniske Universitet (CVR 30060946) Aktiv 01.01.2006 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Bioomix A/S (CVR 42559997) NORMAL 11.04.2022 5,00-9,99% 5,00-9,99%
Artland ApS (CVR 37859427) UNDERKONKURS 02.07.2018 5,00-9,99% 5,00-9,99%
DEALCIRCLE ApS (CVR 35512993) UNDERKONKURS 31.12.2015 20,00-24,99% 20,00-24,99%
ORACAIN II ApS (CVR 33492707) NORMAL 01.08.2011 25,00-33,32% 25,00-33,32%
PSV DTI CIV I K/S (CVR 44019094) NORMAL 20.04.2023 5,00-9,99% 5,00 %