Copied

Status: Normal
PreSeed Ventures A/S
10050154
Diplomvej 381, 2800 Kgs. Lyngby
www.preseedventures.dk
Beskrivelse
PreSeed Ventures A/S er aktiv indenfor Ventureselskaber og kapitalfonde (643040). Selskabets formål er at beskæftige sig med aktiviteter, som knytter sig til udvikling af nye service-og produktideer frem mod en kommerciel udnyttelse.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, eller af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen.
Oplysninger
Dato: 02.10.2022
Status
NORMAL.
Etableret
15.11.2000 (21 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
1.200.000,00 (DKK)
(16.05.2002)
Ansatte
15, 2018 (årsværk: 15)
15, kvt. 3. 2019 (årsværk: 15)
15, mdr. 9. 2019 (årsværk: 15)
Kønsfordeling
Mænd: 50 %
Kvinder: 50 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
27.04.2022
Bruttoresultat

171''

Primær drift

152''

Årets resultat

157''

Aktiver

306''

Kortfristede aktiver

208''

Egenkapital

292''

Afkastningsgrad

50 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
02.10.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
EY Godkendt Revisionspartnerselskab.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 27.04.2022 (158 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (27.04.2022)
Årsrapport 2020 (13.04.2021)
Årsrapport 2019 (01.04.2020)
Årsrapport 2018 (11.04.2019)
Årsrapport 2017 (16.05.2018)
Årsrapport 2016 (25.04.2017)
Årsrapport 2015 (21.03.2016)
Statstidende
02.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
02.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Christel Arpalice Piron 22.05.2017 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Susanne Kure 23.03.2020 bestyrelsesmedlem
Søren Jessen Nielsen 01.09.2017 bestyrelsesmedlem
Jes Broeng 01.09.2017 bestyrelsesmedlem
Niels Jørgen Korsholm 27.03.2017 formand
Marianne Thellersen 20.03.2013 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
VX 10.312 ApS (CVR 10014689) OPLØSTEFTERFUSION 15.11.2000
Reelle ejere
Fra 01.01.2022 er Christian Rømer Thulstrup Medlem af bestyrelsen for DTU, som er eneejer af selskabet.
Fra 01.01.2021 er Ulrik Juul Christensen Medlem af bestyrelsen for DTU.
Fra 01.01.2021 er Ann-Dorthea Larsen Medlem af bestyrelsen for DTU.
Fra 01.01.2021 er Karin Erika Markides Medlem af bestyrelsen for DTU.
Fra 01.01.2021 er Kasper Bøgh Pedersen Medlem af bestyrelsen for DTU.
Fra 01.01.2021 er Ole Sigmund Medlem af bestyrelsen for DTU.
Fra 01.01.2021 er Søren Vestergren Sandgaard Medlem af bestyrelsen for DTU.
Fra 01.01.2019 er Henrik Clausen Den reelle ejer er medlem af bestyrelsen i DTU, der ejer 100 pct. af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet.
Fra 01.12.2017 er Hanne Søndergaard Den reelle ejer er medlem af bestyrelsen i DTU, der ejer 100 pct. af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet.
Fra 01.12.2017 er Susanne Juhl Den reelle ejer er medlem af bestyrelsen i DTU, der ejer 100 pct. af stemmerettighederne og kapitalandelene i selskabet.
Fra 01.12.2017 er Anders Overgaard Bjarklev Den reelle ejer har i medfør af sin bemyndigelse i vedtægterne for DTU ret til at udøve de fulde aktionærrettigheder i selskabet.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Danmarks Tekniske Universitet (CVR 30060946) Aktiv 01.01.2006 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Desupervised ApS (CVR 39492350) NORMAL 29.08.2019 15,00-19,99% 15,00-19,99%
Artland ApS (CVR 37859427) NORMAL 02.07.2018 5,00-9,99% 5,00-9,99%
DEALCIRCLE ApS (CVR 35512993) UNDERTVANGSOPLØSNING 31.12.2015 20,00-24,99% 20,00-24,99%
SELSKABET AF 05.03.2011 ApS (CVR 33251017) UNDERKONKURS 15.10.2015 10,00-14,99% 10,00-14,99%
ORACAIN II ApS (CVR 33492707) UNDERTVANGSOPLØSNING 01.08.2011 25,00-33,32% 25,00-33,32%
Measurelet ApS (CVR 39939185) NORMAL 29.03.2022 5,00-9,99% 5,00 %
Bioomix ApS (CVR 42559997) NORMAL 11.04.2022 5,00-9,99% 5,00 %