Copied

Status: Normal
CRH DENMARK A/S
10019958
Vestergade 25, 4130 Viby Sjælland
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
CRH DENMARK A/S er aktiv indenfor Fremstilling af byggematerialer af beton (236100). Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder at eje aktier som holdingselskab.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Oplysninger
Dato: 06.10.2022
Status
NORMAL.
Etableret
01.03.2000 (22 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
75.000.000,00 (DKK)
(31.07.2007)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
04.06.2022
Bruttoresultat

-341'

Primær drift

-341'

Årets resultat

113''

Aktiver

1.212''

Kortfristede aktiver

409''

Egenkapital

380''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

31 %

Likviditetsgrad

49 %

Regnskab etc.
06.10.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 04.06.2022 (124 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (04.06.2022)
Årsrapport 2020 (02.07.2021)
Årsrapport 2019 (03.07.2020)
Årsrapport 2018 (21.05.2019)
Årsrapport 2017 (17.05.2018)
Årsrapport 2016 (22.05.2017)
Årsrapport 2015 (28.04.2016)
Statstidende
06.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
06.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Claus Bering 31.08.2005 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Bjarne Bollerup Jensen 25.04.2022 bestyrelsesmedlem
Frederik Adrianus Johannes Brouwer 25.04.2022 formand
Claus Bering 31.08.2005 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
GORRISSEN FEDERSPIEL KOMPLEMENTAR ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 13738580) NORMAL 01.03.2000
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
CRH Europe Investments B.V. 30.07.2007 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
CONFAC HOLDING A/S (CVR 30712838) NORMAL 01.04.2022 100,00% 100,00%
RC BETON A/S (CVR 58048917) NORMAL 30.09.2019 100,00% 100,00%
CRH CONCRETE A/S (CVR 21474878) NORMAL 11.11.2009 100,00% 100,00%
BETONGRUPPEN RBR A/S (CVR 11748295) NORMAL 01.12.2005 100,00% 100,00%
CemGreen Denmark A/S (CVR 43355872) NORMAL 27.06.2022 50,00-66,66% 50,00 %