Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-11.331

Primær drift
Na.
Årets resultat

1.085'

Aktiver

4.244'

Kortfristede aktiver

2.011'

Egenkapital

4.226'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.06.2022
2020
19.05.2021
2019
30.06.2020
2018
27.03.2019
2017
04.03.2018
2016
18.05.2017
2015
03.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-11.331-21.550-9.440-9.750-13.625-13.000-7.2500
Resultat af primær drift0000000563.650
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000577.400
Finansielle indtægter7.92921.4930089000
Finansieringsomkostninger-13.574-284000-1.436-6.2405.249
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat001.574.583648.546348.941812.625760.139558.401
Resultat1.085.077540.5771.574.583645.548351.939815.485761.734561.632
Forslag til udbytte-58.900-400.000-350.000-110.000-200.00000-500.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.06.2022
2020
19.05.2021
2019
30.06.2020
2018
27.03.2019
2017
04.03.2018
2016
18.05.2017
2015
03.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 01.447.5242.140.56032.5359.2832.8601.595320.916
Likvider2.011.130500.000000000
Kortfristede aktiver2.011.1301.947.5242.140.56032.5359.2832.8601.595320.916
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver2.232.4821.610.4291.519.5112.295.4881.847.1921.889.7152.262.6541.789.025
Materielle aktiver00000000
Langfristede aktiver2.232.4821.610.4291.519.5112.295.4881.847.1921.889.7152.262.6541.789.025
Aktiver4.243.6123.557.9533.660.0712.328.0231.856.4751.892.5752.264.2492.109.941
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.06.2022
2020
19.05.2021
2019
30.06.2020
2018
27.03.2019
2017
04.03.2018
2016
18.05.2017
2015
03.06.2016
Forslag til udbytte58.900400.000350.000110.000200.00000500.000
Egenkapital4.226.3513.541.2743.650.6972.292.6481.847.1001.495.1612.179.6761.717.942
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser00000000
Kortfristede forpligtelser17.26116.6799.37435.3759.375397.41484.573391.999
Gældsforpligtelser17.26116.6799.37435.3759.375397.41484.573391.999
Forpligtelser17.26116.6799.37435.3759.375397.41484.573391.999
Passiver4.243.6123.557.9533.660.0712.328.0231.856.4751.892.5752.264.2492.109.941
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
25.06.2022
2020
19.05.2021
2019
30.06.2020
2018
27.03.2019
2017
04.03.2018
2016
18.05.2017
2015
03.06.2016
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.26,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 25,7 %15,3 %43,1 %28,2 %19,1 %54,5 %34,9 %32,7 %
Payout-ratio 5,4 %74,0 %22,2 %17,0 %56,8 %Na.Na.89,0 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.-10.738,2 %
Soliditestgrad 99,6 %99,5 %99,7 %98,5 %99,5 %79,0 %96,3 %81,4 %
Likviditetsgrad 11.651,3 %11.676,5 %22.835,1 %92,0 %99,0 %0,7 %1,9 %81,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 22 - 31. 12. 22 for PTNS Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og anden efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.