Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

-43.036

Primær drift
Na.
Årets resultat

1.971'

Aktiver

82.578'

Kortfristede aktiver

2.219'

Egenkapital

62.241'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

75 %

Likviditetsgrad

11 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
02.12.2019
2017
29.11.2018
2016
01.12.2017
2015
01.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-43.0369.263.7065.421.8815.696.1304.682.64713.001.110
Resultat af primær drift03.944.687-199.9091.667.9711.111.48413.001.110
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter318.0921.45043.14549.259492.86744.469
Finansieringsomkostninger24.88568.304529.384144.45237.380192.998
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat2.026.0763.877.833-686.148000
Resultat1.971.0384.173.873-412.7681.517.9821.483.65412.850.475
Forslag til udbytte-600.000-600.00000-600.000-600.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
02.12.2019
2017
29.11.2018
2016
01.12.2017
2015
01.12.2016
Kortfristede varebeholdninger070.00070.00070.00070.00088.943
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 674.359725.840471.643415.829259.715259.715
Likvider467.140710.500688.705667.380638.789602.638
Kortfristede aktiver2.218.7471.436.3401.160.3481.083.209898.504862.353
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver80.026.89962.401.76058.447.45057.803.85756.441.23445.268.967
Materielle aktiver331.982331.983331.983331.983331.983331.983
Langfristede aktiver80.358.88162.733.74358.779.43358.135.84098.461.51845.600.950
Aktiver82.577.62864.170.08359.939.78159.219.04957.671.72146.463.303
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
02.12.2019
2017
29.11.2018
2016
01.12.2017
2015
01.12.2016
Forslag til udbytte600.000600.00000600.000600.000
Egenkapital62.241.18445.063.25241.489.37941.213.74640.002.57829.827.382
Hensatte forpligtelser334.44100005.362.382
Langfristet gæld til banker000001.218.445
Anden langfristet gæld000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.00012.00012.00017.07312.00012.000
Kortfristede forpligtelser20.002.00318.073.30117.222.57016.778.19616.158.06915.417.476
Gældsforpligtelser20.002.00319.106.83118.450.40218.005.30366.242.05816.635.921
Forpligtelser20.002.00319.106.83118.450.40218.005.30366.242.05816.635.921
Passiver82.577.62864.170.08359.939.78159.219.049114.191.20446.463.303
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
27.11.2020
2018
02.12.2019
2017
29.11.2018
2016
01.12.2017
2015
01.12.2016
Afkastningsgrad Na.6,1 %-0,3 %2,8 %1,9 %28,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 3,2 %9,3 %-1,0 %3,7 %3,7 %43,1 %
Payout-ratio 30,4 %14,4 %Na.Na.40,4 %4,7 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.-5.775,2 %37,8 %-1.154,7 %-2.973,5 %-6.736,4 %
Soliditestgrad 75,4 %70,2 %69,2 %69,6 %69,4 %64,2 %
Likviditetsgrad 11,1 %7,9 %6,7 %6,5 %5,6 %5,6 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Beretning
25.11.2021
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2020/21 for Jefo Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2020/21. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentlige aktiviteter består i drive håndværk, handel, industri og holdingvirksomhed.