Copied

Status: Normal
Zarah ApS
43037293
Kystvej 66, 3210 Vejby
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Zarah ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i kapitalandele, konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Oplysninger
Dato: 29.05.2023
Status
NORMAL.
Etableret
05.02.2022
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
40.000,00 (DKK)
(05.02.2022)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 100 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-8.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

-8.085

Aktiver

31.915

Kortfristede aktiver

11.915

Egenkapital

31.915

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
29.05.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
05.02.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (3 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Statstidende
29.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
29.05.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Zarah Isabella Honoré Kirketerp-Møller 05.02.2022 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Zarah Isabella Honoré Kirketerp-Møller 05.02.2022
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
UMM ApS (CVR 43100866) NORMAL 27.02.2022 50,00-66,66% 50,00-66,66%