Copied

Status: Normal
FABRICA HOLDING APS
42805483
Skipper Clements Allé 7 1., 2300 København S
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
FABRICA HOLDING APS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af én direktør.
Oplysninger
Dato: 08.06.2023
Status
NORMAL.
Etableret
01.11.2021
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
40.000,00 (DKK)
(01.11.2021)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-7.784

Primær drift
Na.
Årets resultat

99.170

Aktiver

3.831'

Kortfristede aktiver

231'

Egenkapital

139'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

4 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
08.06.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.11.2021 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (13 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (26.05.2023)
Statstidende
08.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
08.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Gustav Fabricius Almind 01.11.2021 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Gustav Fabricius Almind 01.11.2021
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
KORNMARK ApS (CVR 32278922) NORMAL 17.11.2021 20,00-24,99% 20,00 %