Copied

Filter
Sektion (alle)
EjerskaberDekretTegningsregelVirksomhedsstatus
Legale ejereReelle ejereDirektionxbrl
BeliggenhedsadresseFormålFørste regnskabsperiodeHovedbranche
HvidhvaskKapitalKapitaldelvistKapitalvaluta
NavneRegnskabs årRevision fravalgtStiftere
VedtægterVirksomhedsform
Timeline
Ejerskaber

Den 2021-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: AVS 02.08.2022 ApS. (offentliggjort 2021-11-12)

Den 2022-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AVS 02.08.2022 ApS. (offentliggjort 2022-02-01)

Dekret

Den 2023-03-18 Statstidende Dekret

Tegningsregel

Den 2022-09-13 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-16)

Virksomhedsstatus

Den 2022-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-08-19)

Den 2022-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)

Legale ejere

Den 2022-08-16 fjernes Legale ejere: Daniel Refsing Mirmolavi (offentliggjort 2022-08-19)

Reelle ejere

Den 2022-08-16 fjernes Reelle ejere: Daniel Refsing Mirmolavi (offentliggjort 2022-08-19)

Direktion

Den 2022-07-06 fjernes Direktion: Daniel Refsing Mirmolavi (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-12)

xbrl

Den 2022-07-21 offentliggøres Regnskab 2021

Beliggenhedsadresse

Den 2021-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Joakim Larsens Vej 12, st. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-04-29)

Direktion

Den 2021-04-29 tilføjes Direktion: Daniel Refsing Mirmolavi (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-12)

Formål

Den 2021-04-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holding virksomhed og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2021-04-29)

Første regnskabsperiode

Den 2021-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-12-31 (offentliggjort 2021-04-29)

Den 2021-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2021-04-29 (offentliggjort 2021-04-29)

Hovedbranche

Den 2021-04-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-04-29)

Hvidhvask

Den 2021-04-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-04-29)

Kapital

Den 2021-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-04-29)

Den 2021-04-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-04-29)

Kapitaldelvist

Den 2021-04-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-04-29)

Kapitalvaluta

Den 2021-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-04-29)

Legale ejere

Den 2021-04-29 tilføjes Legale ejere: Daniel Refsing Mirmolavi (offentliggjort 2022-08-19)

Reelle ejere

Den 2021-04-29 tilføjes Reelle ejere: Daniel Refsing Mirmolavi (offentliggjort 2022-08-19)

Regnskabs år

Den 2021-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-04-29)

Den 2021-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-04-29)

Revision fravalgt

Den 2021-04-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-29)

Stiftere

Den 2021-04-29 tilføjes Stiftere: Daniel Refsing Mirmolavi (offentliggjort 2021-04-29)

Tegningsregel

Den 2021-04-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene. (offentliggjort 2022-08-19)

Vedtægter

Den 2021-04-29 tilføjes Vedtægter: 2021-04-29 (offentliggjort 2021-04-29)

Virksomhedsform

Den 2021-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-04-29)

Virksomhedsstatus

Den 2021-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)