Copied

Status: Dekret
Refsing Mirmolavi Holding ApS
42345180
Joakim Larsens Vej 12 st. th., 2000 Frederiksberg
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Refsing Mirmolavi Holding ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at drive holding virksomhed og hermed forbundet virksomhed.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 20.03.2023
Status
DekretUNDERTVANGSOPLØSNING.
Kreditoplysning
Konkurs 15.03.2023
Etableret
29.04.2021 (1 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
40.000,00 (DKK)
(29.04.2021)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
21.07.2022
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

40.000

Kortfristede aktiver

40.000

Egenkapital

40.000

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
20.03.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
29.04.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 21.07.2022 (242 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (21.07.2022)
Statstidende
20.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
20.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Daniel Refsing Mirmolavi 29.04.2021
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
AVS 02.08.2022 ApS (CVR 41878576) UNDERTVANGSOPLØSNING 20.01.2022 90,00-99,99% 90,00-99,99%