Copied

Status: Normal
J. Kofod Holding ApS
41021659
Marinus Bødkers Vej 23, 9900 Frederikshavn
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
J. Kofod Holding ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren.
Oplysninger
Dato: 02.10.2022
Status
NORMAL.
Etableret
13.12.2019
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
62.500,00 (DKK)
(13.12.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-5.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

186'

Aktiver

10.688'

Kortfristede aktiver

543'

Egenkapital

10.596'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

99 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
02.10.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.06.2021 - 31.05.2022
Offentliggjort: 23.09.2022 (9 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (23.09.2022)
Årsrapport 2020 (08.09.2021)
Årsrapport 2019 (07.09.2020)
Statstidende
02.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
02.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Jan Kofod 13.12.2019 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
EjereDatoAndelStemmer
Jan Kofod 13.12.2019 100,00% 100,00 %
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Jan Kofod 13.12.2019 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.