Copied
 
 
Status: Normal
Brian Sønderlund Larsen Holding ApS
40908161
Askjærvej 21, 7250 Hejnsvig
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Brian Sønderlund Larsen Holding ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens nærmere skøn.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Oplysninger
Dato: 13.07.2024
Status
NORMAL.
Etableret
30.10.2019 (3 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
100.000,00 (DKK)
(07.07.2023)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
07.07.2023
Bruttoresultat

-18.876

Primær drift

-18.876

Årets resultat

-6.519'

Aktiver

45

Kortfristede aktiver

45

Egenkapital

-44.091

Afkastningsgrad

-41947 %

Soliditetsgrad

-97980 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
13.07.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Erklæring om udvidet gennemgang
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 07.07.2023 (372 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (07.07.2023)
Årsrapport 2021 (09.07.2022)
Årsrapport 2019 (05.07.2021)
Statstidende
13.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
13.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Brian Sønderlund Larsen 30.10.2019 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Brian Sønderlund Larsen 30.10.2019
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
MASKINLAND A/S (CVR 18072343) NORMAL 01.11.2019 100,00% 100,00%