Copied
 
 
Status: Dekret
Selskabet af 02.07.2024, Grindsted A/S
18072343
Grindsted Landevej 26, 7200 Grindsted
www.maskinland.dk
Beskrivelse
Selskabet af 02.07.2024, Grindsted A/S er aktiv indenfor Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (466100). Selskabets formål er at drive handel med og reparation af landbrugs- og entreprenørmaskiner samt alt andet i forbindelse hermed hørende virksomheder efter bestyrelsens skøn.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør alene, af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.
Oplysninger
Dato: 13.07.2024
Status
DekretNORMAL.
Kreditoplysning
Konkurs 03.07.2024
Etableret
01.10.1994 (29 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
1.100.000,00 (DKK)
(10.12.2019)
Ansatte
35, 2018 (årsværk: 35)
35, kvt. 3. 2019 (årsværk: 35)
35, mdr. 9. 2019 (årsværk: 35)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
07.07.2023
Bruttoresultat

13.978'

Primær drift

3.132'

Årets resultat

642'

Aktiver

62.410'

Kortfristede aktiver

54.564'

Egenkapital

6.953'

Afkastningsgrad

5 %

Soliditetsgrad

11 %

Likviditetsgrad

105 %

Regnskab etc.
13.07.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 07.07.2023 (372 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (07.07.2023)
Årsrapport 2021 (09.07.2022)
Årsrapport 2020 (13.05.2021)
Årsrapport 2019 (01.07.2020)
Årsrapport 2018 (26.09.2019)
Årsrapport 2017 (15.08.2018)
Årsrapport 2016 (11.10.2017)
Årsrapport 2015 (30.09.2016)
Statstidende
13.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
13.07.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Brian Sønderlund Larsen 09.02.2018 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
John Ivan Kristensen 30.06.2023 bestyrelsesmedlem
Mathias Mosegaard Sønderlund Larsen 08.11.2019 bestyrelsesmedlem
Brian Sønderlund Larsen 05.02.1997 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (CVR 73233313) OPLØSTEFTERKONKURS 01.10.1994
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Brian Sønderlund Larsen Holding ApS (CVR 40908161) NORMAL 01.11.2019 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.