Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
CMC Kredit ApS
40488367
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
CMC Kredit ApS er aktiv indenfor Andre kreditselskaber (649230). Selskabets formål er begrænset til udelukkende at drive udlånsvirksomhed til de låntagere, som anvises af moderselskabet CMC Finans ApS.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede direktion.
Oplysninger
Dato: 23.09.2020
Status
NORMAL.
Etableret
02.05.2019
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
40.000,00 (DKK)
(02.05.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 67 %
Kvinder: 33 %
Unisex: 0 %
2019, DKK
04.05.2020
Bruttoresultat

-16.374

Primær drift

-16.374

Årets resultat

-15.713

Aktiver

44.287

Kortfristede aktiver

44.287

Egenkapital

24.287

Afkastningsgrad

-37 %

Soliditetsgrad

55 %

Likviditetsgrad

221 %

Regnskab etc.
23.09.2020
Revision
Underlagt revision.
Revisor
AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
02.05.2019 - 31.12.2019
Offentliggjort: 04.05.2020 (142 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2019 (04.05.2020)
Statstidende
23.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
23.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Person Dato Rolle
Casper Hallas 02.05.2019 direktør
Dorte Hallager 02.05.2019 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Stiftere Status Dato
CMC Finans ApS (CVR 37701149) NORMAL 02.05.2019
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ejere Status Dato Andel Stemmer
CMC Finans ApS (CVR 37701149) NORMAL 02.05.2019 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Filter
Sektion (alle)
xbrl Reelle ejere Binavne Beliggenhedsadresse
Direktion Formål Første regnskabsperiode Hovedbranche
Kapital Kapitaldelvist Kapitalvaluta Legale ejere
Navne Regnskabs år Revision fravalgt Revisor
Stiftere Tegningsregel Vedtægter Virksomhedsform
Virksomhedsstatus
Timeline
xbrl

Den 2020-05-04 offentliggøres Regnskab 2019

Reelle ejere

Den 2019-11-25 fjernes Reelle ejere: Claus Jørgensen, Casper Hallas (offentliggjort 2020-02-27)

Binavne

Den 2019-10-01 tilføjes Binavne: Denti Kredit ApS (offentliggjort 2019-10-01)

Beliggenhedsadresse

Den 2019-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-05-03)

Direktion

Den 2019-05-02 tilføjes Direktion: Dorte Hallager (direktør) (offentliggjort 2019-05-03)

Formål

Den 2019-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er begrænset til udelukkende at drive udlånsvirksomhed til de låntagere, som anvises af moderselskabet CMC Finans ApS. (offentliggjort 2019-05-03)

Første regnskabsperiode

Den 2019-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-05-03)

Den 2019-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-02 (offentliggjort 2019-05-03)

Hovedbranche

Den 2019-05-02 tilføjes Hovedbranche: Andre kreditselskaber (offentliggjort 2019-05-03)

Kapital

Den 2019-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-05-03)

Den 2019-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-03)

Kapitaldelvist

Den 2019-05-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-05-03)

Kapitalvaluta

Den 2019-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-05-03)

Legale ejere

Den 2019-05-02 tilføjes Legale ejere: CMC Finans ApS (offentliggjort 2019-05-03)

Reelle ejere

Den 2019-05-02 tilføjes Reelle ejere: Claus Jørgensen, Casper Hallas (offentliggjort 2020-02-27)

Regnskabs år

Den 2019-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-05-03)

Den 2019-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-05-03)

Revision fravalgt

Den 2019-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-03)

Revisor

Den 2019-05-02 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2019-05-03)

Stiftere

Den 2019-05-02 tilføjes Stiftere: CMC Finans ApS (offentliggjort 2019-05-03)

Tegningsregel

Den 2019-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-05-03)

Vedtægter

Den 2019-05-02 tilføjes Vedtægter: 2019-05-02 (offentliggjort 2019-05-03)

Virksomhedsform

Den 2019-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-03)

Virksomhedsstatus

Den 2019-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-05-03)

Direktion
Direktion Dato Rolle
Casper Hallas 02.05.2019 direktør
Dorte Hallager 02.05.2019 direktør
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Stiftere
Stiftere Status Dato
CMC Finans ApS (CVR 37701149) NORMAL 02.05.2019
Ingen historisk.
Reelle ejere
Historik Fra Til Ejerandel Stemmeandel
Casper Hallas 02.05.2019 25.11.2019 25,00-33,32% 25,80 %
Claus Jørgensen 02.05.2019 25.11.2019 25,00-33,32% 25,80 %
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Legale ejere Status Dato Andel Stemmer
CMC Finans ApS (CVR 37701149) NORMAL 02.05.2019 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
2019, DKK
04.05.2020
Bruttoresultat

-16.374

Primær drift

-16.374

Årets resultat

-15.713

Aktiver

44.287

Kortfristede aktiver

44.287

Egenkapital

24.287

Afkastningsgrad

-37 %

Soliditetsgrad

55 %

Likviditetsgrad

221 %

Resultat
04.05.2020
Resultatopgørelse
2019
04.05.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat -16.374
Resultat af primær drift -16.374
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter 0
Finansieringsomkostninger -87
Andre finansielle omkostninger 0
Resultat før skat -16.461
Resultat -15.713
Forslag til udbytte 0
Aktiver
04.05.2020
Årsrapport
2019
04.05.2020
Kortfristede varebeholdninger 0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 748
Likvider 43.539
Kortfristede aktiver 44.287
Immaterielle aktiver og goodwill 0
Finansielle anlægsaktiver 0
Materielle aktiver 0
Langfristede aktiver 0
Aktiver 44.287
Aktiver
04.05.2020
Passiver
04.05.2020
Årsrapport
2019
04.05.2020
Forslag til udbytte 0
Egenkapital 24.287
Hensatte forpligtelser 0
Langfristet gæld til banker 0
Anden langfristet gæld 0
Leverandører af varer og tjenesteydelser 0
Kortfristede forpligtelser 20.000
Gældsforpligtelser 20.000
Forpligtelser 20.000
Passiver 44.287
Passiver
04.05.2020
Nøgletal
04.05.2020
Årsrapport
2019
04.05.2020
Afkastningsgrad -37,0 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -64,7 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal -18.820,7 %
Soliditestgrad 54,8 %
Likviditetsgrad 221,4 %
Resultat
04.05.2020
Gæld
04.05.2020
Årsrapport
04.05.2020
Nyeste: 02.05.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 04.05.2020)
Information om virksomhedens regnskabsklasse: Basis of accountingThe Annual Report of CMC Kredit ApS for 2019 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to enterprises of reporting class B. Management has chosen to follow certain rules from reporting class C. Reporting currencyThe financial statements are presented in Danish kroner.
Beretning
04.05.2020
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten: 2020-05-01
Ledelsespåtegning: Management’s Statement on the Annual ReportThe Executive Board have today discussed and approved the Annual Report 2019 of CMC Kredit ApS.
Formål
Formål
Selskabets formål er begrænset til udelukkende at drive udlånsvirksomhed til de låntagere, som anvises af moderselskabet CMC Finans ApS.
Sidst opdateret den 03.05.2019 og angivet som gældende fra 02.05.2019 (510 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 03.05.2019 og angivet som gældende fra 02.05.2019 (510 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Andre kreditselskaber (649230).
Sidst opdateret den 03.05.2019 og angivet som gældende fra 02.05.2019 (510 dage).
Ingen historik.
Revision
Revisionfravalgt
false.
Sidst opdateret den 03.05.2019 og angivet som gældende fra 02.05.2019 (510 dage).
Ingen historik.
Revisor
Revisor
AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S
Sidst opdateret den 03.05.2019 og angivet som gældende fra 02.05.2019 (510 dage).
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
80.
Sidst opdateret den 03.05.2019 og angivet som gældende fra 02.05.2019 (510 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Telefon
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Navne
Ingen historik.
Binavne
Binavne
Denti Kredit ApS.
Sidst opdateret den 01.10.2019 og angivet som gældende fra 01.10.2019 (358 dage).
Ingen historik.
Tegningsregel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede direktion.
Sidst opdateret den 03.05.2019 og angivet som gældende fra 02.05.2019 (510 dage).
Fortolkning (1 tegningsmulighed)
direktionen
Ingen historik.
Ansatte
23.09.2020
Ingen historik.
Kapital
23.09.2020
Fra årsrapport
04.05.2020
Regnskab: 02.05.2019 - 31.12.2019 (offentliggjort: 04.05.2020)
Type af revisorbistand: Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse: Regnskabsklasse B
Grundlag for konklusion (revision): Basis for OpinionWe conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs) and the additional requirements applicable in Denmark. Our responsibilities under those standards and requirements are further described in the “Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements” section of our report. We are independent of the Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) and the additional requirements applicable in Denmark, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these rules and requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.
Konklusion (revision): OpinionWe have audited the Financial Statements of CMC Kredit ApS for the financial year 2 May 2019 - 31 December 2019, which comprise income statement, balance sheet and notes, including a summary of significant accounting policies, for the Company. The Financial Statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. In our opinion, the Financial Statements give a true and fair view of the Company’s financial position at 31 December 2019 and of the results of the Company’s operations for the financial year 2 May 2019 - 31 December 2019 in accordance with the Danish Financial Statements Act.
Udtalelse om ledelsesberetningen (revision): Statement on Management’s ReviewManagement is responsible for Management’s Review. Our opinion on the financial statements døs not cover Management’s Review, and we do not express any form of assurance conclusion thereon. In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read Management’s Review and, in doing so, consider whether Management’s Review is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the audit, or otherwise appears to be materially misstated. Moreover, it is our responsibility to consider whether Management’s Review provides the information required under the Danish Financial Statements Act. Based on the work we have performed, in our view, Management’s Review is in accordance with the Financial Statements and has been prepared in accordance with the requirements of the Danish Financial Statements Act. We did not identify any material misstatement in Management’s Review.
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
23.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
23.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Kønsfordeling
23.09.2020
33 % kvinder
Konkurser
23.09.2020
8 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
23.09.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Casper Hallas (virk.: 12)
Dir., Reelle ejere
8,33 % 8,33 % 8,33 % 8,33 %
Dorte Hallager (virk.: 11)
Dir.
11,11 % 11,11 % 11,11 % 11,11 %
Claus Jørgensen (virk.: 6)
Reelle ejere
0 % 0 % 0 % 0 %
Pct. 7,66 % 7,66 % 7,66 % 7,66 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Ikke aktive
23.09.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Deltager Dato Adresse
Dorte Hallager 17.11.2000 Garderhøjvej 22, 2820 Gentofte
Claus Jørgensen 03.05.2019 3, Rrue Jacques Santer,6139 Junglinster,Luxembourg
Ikke aktive
03.05.2019
Deltager Dato Adresse
På adressen
23.09.2020
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Aktive virksomheder: (41) CVR Status Branche
A Place To A/S 39754134 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Esbjerg ApS 39155141 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A/B Artillerigården 34441189 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
A/B Artillerigården 33916949 Aktiv Private andelsboligforeninger (682020)
ABC LYS HOLDING ApS 35396144 NORMAL Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990)
ADVOKAT DAVID BØGGILD 16728330 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT H H LESCHLY 79098817 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT LISE BOUET 15606630 Aktiv Juridisk bistand (691000)
APOF ApS 37858978 NORMAL Industriel design og produktdesign (741010)
BDP International ApS 39058073 NORMAL Speditører (522920)
BKS-psykologer 32051774 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
CMC Finans ApS 37701149 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC Kredit ApS 40488367 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC development ApS 36901969 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
CRUMBLE HOLDING ApS 29812047 NORMAL Uoplyst (999999)
Carl Vin and Wine Denmark, filial af Carl Vin and wine AB, Sverige 38707132 NORMAL Detailhandel med drikkevarer (472500)
Collaborative Performance ApS 40077987 NORMAL Public relations og kommunikation (702100)
DATA INSIGHTS ApS 31864682 NORMAL Computerprogrammering (620100)
DINBOLIGRÅDGIVER ApS 31864402 NORMAL Ejendomsmæglere mv. (683110)
Danish Lighting ApS 38618725 NORMAL Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000)
Databeskyttelse ApS 39723077 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
E/F Søborg Hovedgade 73 33116136 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
ENSO CONSULT A/S 21800236 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Elisabeth Kampmann 29491526 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
Ellen Mørchs Fond 36656751 Aktiv Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910)
Esbjerg Towers Holding ApS 39934019 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
F:U:D 31901235 Aktiv Event catering (562100)
FARLON ApS 31765056 NORMAL Computerprogrammering (620100)
Fbu- Forældrelandsforeningen 12925077 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Fugl Leonhardt ApS 38600516 NORMAL Arbejdsformidlingskontorer (781000)
Grants of Guernsey 41030135 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
HØPFNER ApS 33084501 NORMAL Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210)
Kiropraktisk Klinik Charlottenlund 41168595 Aktiv Kiropraktorer (869040)
OLÍVY ApS 35891137 NORMAL Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (464500)
Permin & Tholstrup Law Firm I/S 39155044 Aktiv Juridisk bistand (691000)
Sichika ApS 37985244 NORMAL Investeringsselskaber (643030)
Skilsmissebarnet ApS 38301969 NORMAL Juridisk bistand (691000)
UNGDOMSBOLIG.NU A/S 34704627 NORMAL Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120)
Valby Towers Holding ApS 39934329 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Viva Olivia ApS 38251244 NORMAL Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900)
Windrose Partners ApS 39066750 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Personer: (0) Ingen personer registreret på adressen.
Flytninger
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Ingen historisk.
Lignende navne
CMC Kredit ApS.
Sidst opdateret den 03.05.2019 og angivet som gældende fra 02.05.2019 (510 dage).
Relationer
23.09.2020
Relationer
23.09.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Casper Hallas (virk.: 12)
Dir., Reelle ejere
8 0 0 1 2 1
Dorte Hallager (virk.: 11)
Dir.
6 0 1 0 4 0
Claus Jørgensen (virk.: 6)
Reelle ejere
6 0 0 0 0 0
Pct. 69 % 0 % 3 % 3 % 21 % 3 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
23.09.2020
Erfarenhed
23.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Casper Hallas (virk.: 12)
Dir., Reelle ejere
4 9 1 5
Dorte Hallager (virk.: 11)
Dir.
9 3 0 5
Claus Jørgensen (virk.: 6)
Reelle ejere
5 1 0 3
Sum 18 13 1 13
Pct. 40 % 29 % 2 % 29 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
23.09.2020
Detektor
23.09.2020
Område Kommentar
Ingen anmærkninger.