Copied

Status: Dekret
Kronmark Invest Holding ApS
40450521
Stenmaglevej 93, 2700 Brønshøj
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Kronmark Invest Holding ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder eje aktier og anparter i andre selskaber.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 25.03.2023
Status
DekretUNDERTVANGSOPLØSNING.
Kreditoplysning
Konkurs 15.03.2023
Etableret
10.04.2019 (3 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
50.000,00 (DKK)
(10.04.2019)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
16.12.2021
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

33.564

Aktiver

363'

Kortfristede aktiver

145'

Egenkapital

267'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

74 %

Likviditetsgrad

152 %

Regnskab etc.
25.03.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.07.2020 - 30.06.2021
Offentliggjort: 16.12.2021 (464 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2020 (16.12.2021)
Årsrapport 2019 (05.12.2020)
Statstidende
25.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
25.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Alam Khan Ali 10.04.2019
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Grand Bazaar ApS (CVR 41914416) UNDERKONKURS 11.07.2021 100,00% 100,00%
Grand-Bazaar ApS (CVR 41226765) NORMAL 26.02.2020 100,00% 100,00%
Specto Danmark ApS (CVR 40456236) UNDERTVANGSOPLØSNING 09.01.2020 100,00% 100,00%